Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư - 04/01/2023 07:54
 
        Ngày 30/12/2022, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Toàn thể viên chức Nhà trường tham dự, TS. Dương Hương Sơn, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng, ThS. Ngô Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng và ThS. Trần Đức Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
       Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo quyết toán tài chính của cơ quan năm 2022 và kế hoạch dự toán năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023.
HNVC2022 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TL.
          Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi như dịch COVID -19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Theo đó, chỉ tiêu được giao là 13 lớp, đã thực hiện được 26 lớp với 1.702 học viên, vượt 200 % kế hoạch; đã hoàn thành việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho học viên Lào khoá XI theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ.  Kế hoạch mở lớp được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo khoa học, hợp lý; điều tiết tốt tiến trình dạy và học. Công tác lên kế hoạch đào tạo, lịch giảng được chú trọng, công tác chủ nhiệm được đẩy mạnh, công tác quản lý đầu vào, đầu ra của học viên đảm bảo.
          Trong công tác giảng dạy, nhà trường đã thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Việc thực hiện Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan. Các khoa đã chủ động thực hiện quy trình lên lớp theo Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo án lên lớp, giáo án thảo luận đã được soạn theo nội dung giáo trình, nhất là giáo trình theo chương trình mới, có bổ sung, cập nhật những luận điểm, kiến thức mới, đã tổ chức kiểm tra, kiểm duyệt có sự phê duyệt trưởng khoa và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tổng số giờ giảng trong năm là 10.829,58  giờ; Tổng giờ vượt: 6.489,15 giờ.  Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy giao, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2022; bồi dưỡng và cử 02 giảng viên từ các trung tâm chính trị tham gia Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp khu vực và vòng chung khảo toàn quốc. Cụ thể, đoàn Quảng Trị, hai thí sinh đã đạt thành tích cao nhất (01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì) của Hội thi cấp khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Nhà trường tiếp tục bồi dưỡng giảng viên và dân đoàn tham dự vòng chung khảo của Hội thi giảng viên LLCT giỏi năm 2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đã đạt thành tích rất cao, trong đó đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung đạt Giải Nhất; đồng chí Lê Phan Ngọc Chi đạt Giải Khuyến khích. Đây là lần đầu tiên Nhà trường thực hiện nhiệm vụ mới do Ban Thường vụ tỉnh ủy giao và là Trường Chính trị duy nhất trên cả nước thực hiện nhiệm vụ này nhưng Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          Công tác thanh tra giáo dục được thực hiện nghiêm túc theo quy chế, kế hoạch và theo sự phân công giữa các thành viên và ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ quy chế Quản lý đào tạo đến từng viên chức, lao động và học viên trong Nhà trường, Tổ Thanh tra giáo dục đã phát huy những kết quả, ưu điểm đồng thời khắc phục những hạn chế để công tác thanh tra giáo dục của Nhà trường hoạt động ngày càng tốt hơn, có hiệu quả, thực chất và đúng quy định, quy chế.
Cùng với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Năm 2022, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tiến hành triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp Trường thuộc 03 khoa, cả 03 đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại đạt trở lên. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao và phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy của viên chức; Nhà trường đã tiến hành biên soạn lại tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị” và được Học viện đánh giá cao về nội dung và hình thức trình bày. Sau khi được Học viện tổ chức thẩm định, Nhà trường đã tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu và đang xuất bản với số lượng 500 cuốn; đã tiến hành tổ chức 03 buổi Hội thảo khoa học cấp trường, 01 buổi Tọa đàm khoa học, cụ thể:1. Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam do Trường Chính trị Lê Duẩn chủ trì; 2. Quán triệt các điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Chính trị Lê Duẩn trong giai đoạn hiện nay do Khoa Xây dựng Đảng chủ trì; 3. Hội thảo khoa học: “Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; 4. Tọa đàm khoa học với chủ đề Đảng bộ Hải Lăng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Khoa Lý luận cơ sở chủ trì.
          Về công tác nghiên cứu thực tế, năm 2022 có 100% giảng viên đi thực tế cơ sở đủ tiêu chuẩn: giảng viên 15 ngày, giảng viên chính 10 ngày. Nhiều giảng viên có số giờ nghiên cứu thực tế vượt quy định. Giảng viên đi nghiên cứu với nhiều hình thức, đa dạng và đều có báo cáo nghiên cứu thực tế cơ sở. Nhà trường đã xuất bản và phát hành 03 Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 32, 33 và số 34 75 bài viết, 18 tin, 31 ảnh được đăng, các bài viết được đánh giá có chất lượng, đúng chủ đề, chủ điểm và kế hoạch đề ra; Năm 2022, đã tổ chức xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử của Trường theo hướng ngày càng rõ ràng, hợp lý về bố cục, nội dung, hình thức, thuận tiện cho đọc giả trong việc tham khảo, nghiên cứu. Ban biên tập đã thực hiện quản lý, kiểm duyệt và đồng ý đăng 28 bài viết nghiên cứu trao đổi và đăng 60 tin hoạt động về các hoạt động của Nhà trường. đã thực hiện 01 phóng sự về công tác đối ngoại Việt - Lào.  Việc đăng tải các bài viết, đưa tin các hoạt động kịp thời, chính xác và khoa học. Công tác quản trị và vận hành trang mạng an toàn.
          Năm 2022, Nhà trường đã đón một số đoàn của các các sở, ban ngành trong tỉnh, ngoài tỉnh đến thăm và làm việc. Thực hiện tốt các ông tác liên quan đến tổ chức cán bộ như: Hợp đồng lao động; bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan lý giai đoạn 2020-2025 bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn chức danh Hiệu trưởng; bổ nhiệm lại cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên như: cử các cán bộ, giảng viên đi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, thạc sĩ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng, quản lý cấp sở, bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác kê khai tài sản; Bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng… được thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch, quy định. Công tác thi đua các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định như: tiến hành việc đăng ký thi đua và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cấp trường, cấp tỉnh, các ban Đảng, Cụm các trường chính trị Bắc Trung bộ. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đăng ký thi đua, ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Khối các cơ quan Đảng, Cụm các trường chính trị Bắc Trung bộ, thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, tổng kết năm, các hồ sơ, thủ tục, trình tự thi đua, khen thưởng đúng quy định...  Việc soạn thảo và ban hành, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ được giao đúng các bộ phận tham mưu soạn thảo; thực hiện chế độ góp ý, thảo luận lấy ý kiến đúng quy trình, đảm bảo dân chủ. Các quy chế và một số văn bản quy định nội bộ đã góp phần đưa các hoạt động của Nhà trường ngày càng quy cũ, nền nếp hơn.
 
HNVC2022 2 
Description: C:\Users\Mr Hoa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4008669405070_94749531eeececb04b8b7c4fa902d5df.jpg
TS. Dương Hương Sơn, BTĐU-Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân năm 2022 Ảnh: TL
          Về thi đua khen thưởng, năm 2022 Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường đã xét và công nhận 41 viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 06 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 viên chức được đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 15 viên chức được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 02 viên chức được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
          Về tập thể, Hội đồng thi đua khen thưởng xét và công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 01tập thể được đề được nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc và tặng Bằng khen và 04 tập thể được Hiệu trưởng tặng giấy khen.
          Tập thể Nhà trường được đề nghị UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc
 Description: C:\Users\Mr Hoa\Desktop\TONG KET 2022\z4008672305386_01d4a871f05f23db765c4665cabe4297.jpg 
TS. Dương Hương Sơn, BTĐU, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn tặng giấy cho các tổ công đoàn xuất sắc năm 2022. Ảnh. TL.
Description: C:\Users\Mr Hoa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4008672322383_101dd651dac8e8ca688701f06d261d5d.jpg   
ThS. Trần Đức Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn tặng giấy khen cho các đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2022. Ảnh. TL.
          Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn công nhận 05 tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn Xuất sắc; 7 đoàn viên được khen là Công đoàn viên xuất sắc; 12 đoàn viên được khen có thành tích trong các phong trào. Tập thể CĐCS Nhà trường được đề nghị công nhận CĐCS xuất sắc và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm 2022.
          Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Dương Hương Sơn đã khẳng định những thành quả đạt được trong năm qua là kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường, đó là động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2023, là năm giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm thứ hai để thực hiện xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn mức 1 trong năm 2025. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII vào trong thực tiễn, bài giảng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch được giao.
 
 Description: C:\Users\Mr Hoa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4008669813208_c9e42aef4227333f813851b463580639.jpg
Hiệu trưởng và trưởng các khoa, phòng ký cam kết thi đua năm 2023 Ảnh. TL.

Description: C:\Users\Mr Hoa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4008672166769_d927068a2831e28ccb1fc7d66ccbdba6.jpg
Ban Giám hiệu và lãnh đạo chủ chốt ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: TL
 
 

Tác giả bài viết: Trần Hữu Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây