Chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028: Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, viên chức, người lao động

Thứ tư - 10/05/2023 19:33

  
Trần Đức Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
 
        Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn trường đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực làm việc và phấn đấu cho viên chức, lao động trong Nhà trường.
Công đoàn cơ sở trường hiện có 41 đoàn viên, trong đó 24 nữ chiếm tỷ lệ 58,5%. So với đầu nhiệm kỳ tăng 01 đoàn viên. Công đoàn chia làm 5 tổ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các khoa, phòng. Về chất lượng đoàn viên: Đảng viên 37 đồng chí (90,2%); cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 02 đồng chí; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ: 02 (4,9%); thạc sỹ: 25 (61,8%); cử nhân: 11 (26%); khác: 03 (7,3%). Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 19 (46%); trung cấp: 19 (46 %); sơ cấp 03 đồng chí (8%). Trình độ lý quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính trở lên: 31 (75,6%); chuyên viên: 07 (17%). Giữ ngạch Giảng viên chính và tương đương: 20 (48,8%). Giảng viên dạy giỏi cấp học viện: 11 (39%). 
        Trong những năm qua, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng, đồng chủ trì tổ chức Hội nghị viên chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng được đề ra tại hội nghị viên chức năm trước; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát động phong trào thi đua năm mới; ký kết giao ước thi đua; ký cam kết trách nhiệm; đăng ký thi đua về chuyên môn; đăng ký thi đua Công đoàn, bầu Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định. Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm đều được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực . Công tác tổ chức hội nghị viên chức, người lao động đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu thi đua trước tháng 01 hàng năm. Các nội dung thảo luận về việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động. Không khí dân chủ, cởi mở, có nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm góp ý vào các báo cáo của chuyên môn, báo cáo Công đoàn, tập trung vào việc bổ sung xây dựng hệ thống quy chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
        Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn thông qua các hội đồng theo quy chế đã đề xuất Hiệu trưởng và các cơ quan liên quan nâng lương thường xuyên, phụ cấp đứng lớp, thâm niên nghề và các loại phụ cấp khác cho 200 lượt cán bộ, viên chức, lao động; nâng lương trước thời hạn cho 22 lượt cán bộ, viên chức, lao động; các chế độ ốm đau, thải sản, nghỉ phép, nghỉ hè được thực hiện đầu đủ đúng quy định; 39 lượt đoàn viên được đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, kể cả điều động do sắp xếp tổ chức bộ máy; 11 đoàn viên được nâng ngạch, thăng hạng viên chức từ viên chức hạng III lên hạng II (Giảng viên chính và tương đương); chuyển ngạch cho 01 đoàn viên; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước thời hạn 01 viên chức, nghỉ hưu theo chế độ cho 04 viên chức; tiếp nhận mới 04 viên chức; 01 đoàn viên đi nghiên cứu sinh; 11 đoàn viên học sau đại học; 28 lượt đoàn viên được học lý luận chính trị (trong đó, cao cấp 15; trung cấp 13); 27 đoàn viên học chương trình bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính. 04 đoàn viên học chương trình bồi dưỡng kỷ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở; 13 đoàn viên học chương trình bồi dưỡng kỷ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 04 đoàn viên học chương trình bồi dưỡng đối tượng 3; 21 giảng viên bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Ngoài ra, còn có trên 200 lượt đoàn viên công đoàn được Ban Giám hiệu cử tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ tại tỉnh và Trung ương. Cùng với đó, một số đoàn viên tranh thủ thời gian ngoài giờ để học đại học bằng II, sau đại học để nâng cao kiến thức, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. 
        Phối hợp và tham gia với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động. 100% viên chức, người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội; số người được nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực hiện đúng quy định, khách quan, dân chủ.
        Về công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh: Ban Chấp hành Công đoàn theo nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy đã động viên cán bộ, đoàn viên tham gia đầy đủ, có trách nhiệm, chất lượng các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tích cực tham gia các hoạt động của Đảng bộ, các chi bộ; đồng thời yêu cầu, mỗi một đoàn viên là đảng viên phải có ý thức tu dưỡng rèn luyện xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Ý thức, trách nhiệm của đoàn viên được nâng cao. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với các chi bộ, Đảng bộ vận động đoàn viên tổ chức, tham gia một số cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn liên quan đến công tác xây dựng Đảng theo chủ đề có chất lượng.
        Công tác tham gia cải cách hành chính được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, giải quyết công việc nội bộ của cơ quan. Ý kiến của công đoàn về công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng viên chức, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… được chuyên môn phối hợp giải quyết hiệu quả.
        Hoạt động xã hội của Công đoàn đã triển khai kịp thời: Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Giám hiệu, Cấp ủy, Đoàn Thanh niên và Ban Chấp hành Công đoàn, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn đề xuất Ban Giám hiệu tặng quà nhân Tết Trung thu và khen thưởng về thành tích học tập cho con cán bộ công chức; cùng với đó Công đoàn đã trích quỹ tặng các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi hàng năm với tổng số tiền trong nhiệm kỳ hàng chục triệu đồng.
        Hưởng ứng các cuộc vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tự nguyện đóng góp không chỉ tại cơ quan mà cả tại địa bàn dân cư. Hưởng ứng sự kêu gọi của Hội Chữ Thâp đỏ, Công đoàn đã phối kết hợp với Đoàn Thanh niên đăng ký, nhận và giúp đỡ, bão trợ, chăm sóc cho hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Cam Lộ và thị xã Quảng Trị) trong nhiệm kỳ bằng nhiều hình thức như bảo trợ số tiền theo tháng, quý, năm, tặng quần áo, sách vở đồ dùng học tập, sinh hoạt, tặng xe đạp đối với các cháu với số tiền hơn 30 triệu đồng.
        Trong hệ thống tổ chức Công đoàn, hàng năm Công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ hai loại quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ hỗ trợ đặc biệt khó khăn” theo kinh phí được cấp trên quy định. Ban Chấp hành Công đoàn được biết, nhiều cá nhân tuy không công khai nhưng đã âm thầm chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo; từ vài trăm ngàn đồng một tháng, một tấm áo, gói quà... tuy không lớn so với khó khăn của những người bất hạnh nhưng đã kịp thời động viên để họ vượt lên gian khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, qua mỗi việc làm như thế chính là bài học về lòng nhân ái - một phẩm chất không thể thiếu của người cán bộ, giảng viên Trường Đảng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bão lũ....: Từ năm 2020 đến nay, công tác phòng, chống dịch covid-19 được xem là một nhiệm vụ trung tâm. Theo đó, các đoàn viên Công đoàn theo chức năng nhiệm vụ đã tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành kế hoạch; quy định nội bộ phòng chống Covid-19; động viên cán bộ, đoàn viên đóng góp hàng triệu đồng và hàng chục tin nhắn ủng hộ quỹ vaccine; Hưởng ứng “Chương trình san sẻ yêu thương” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công đoàn đã ửng hộ hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, đóng góp Quỹ vắc xin phòng chống Covid do UBMTTQVN phát động. Đồng thời, Công đoàn và một số đoàn viên còn ủng hộ theo các kênh khác do các tổ chức, đơn vị trong tỉnh kêu gọi, tuy số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng. Điều đáng quý, là trong dịch Covid-19 cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã luôn có ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng; chia sẻ, động viên thăm hỏi và trích quỹ để hộ trợ các trường hợp đoàn viên, gia đình đoàn viên cơ quan bị F1, F2... hàng chục triệu đồng. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, nhất là năm 2020, Công đoàn Nhà trường đã kêu gọi cá nhân các đoàn viên và học viên Nhà trường chung tay, góp sức, ủng hộ đồng bào và cá nhân, gia đình bị lũ lụt gây mất tích, hy sinh, mất mát về người và tài sản như 22 chiến sỹ Đoàn 337, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Avao bị lũ cuốn trôi... bằng các hình thức động viên, thăm viếng bằng vật chất và tinh thần.
        Hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên Nhà trường, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, sâu rộng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Do đó, nhiều lượt đoàn viên Công đoàn tham gia các ngày hội hiến máu tình nguyện do cấp trên phát động và bằng sự tự nguyện và đều mong muốn đóng góp chia sẽ những giọt máu của mình với những bệnh nhân đang cần máu.
        Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức cho viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện tốt Bộ luật Lao động, luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 năm 2013 của Trung ương để tham gia góp ý, giám sát, phản biện các chương trình, đề án góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị đã được tổ chức thực hiện thường xuyên.
        Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ qua được phát động liên tục với nhiều phong trào, nhiều hình thức và mức độ khác nhau được cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn hưởng ứng nhiệt tình và mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, với tinh thần năng động sáng tạo, tạo sự chuyển biến, đột phá vì vậy hầu hết các nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, đột xuất…nhưng về cơ bản đã hoàn thành tất cả các nội dung, các mặt công tác; được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao.
        Trong công tác đánh giá, bình xét, suy tôn về thi đua, khen thương cho cá nhân, tập thể được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, kế hoạch. Công tác thi đua của Công đoàn Nhà trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định như: Ký kết giao ước thi đua hàng năm tại Hội nghị viên chức; tiến hành việc đăng ký thi đua của cán bộ viên chức, các khoa, phòng trực thuộc ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cấp trường, cấp tỉnh, công đoàn, các ban Đảng, Cụm Thi đua khu vực Bắc Trung bộ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh… Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phối hợp với Nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua hàng năm theo kế hoạch,văn bản, quy định, quy chế  của Giám đốc Học viện, các kế hoạch công tác của Khối thi đua các cơ quan Đảng. Có thể kể đến các phong trào cụ thể sau: Giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Nhà trường; thực hiện xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Thi đua thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, văn hóa trường Đảng, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thi đua thực hiện nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của học viện và Nhà trường; Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Công đoàn các cấp, Cụm Thi đua Các trường chính trị Khu vực Bắc Trung bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của tỉnh, Khối Thi đua các cơ quan Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 “Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả” do Học viện phát động và trên cơ sở đặc thù của Nhà trường, Công đoàn đã phối hợp với Hiệu trưởng Nhà trường triển khai đến toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện chủ đề thi đua: “Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị Lê Duẩn nêu cao tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phong trào thi đua “Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn vào năm 2025” trên cơ sở các nội dung, tiêu chí do Học viện đề ra. Hàng năm, nhân dịp 20/11, Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn xây dựng các kế hoạch về tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam với các nội dung như: Hội thi văn nghệ, thi đấu các môn thể thao; thi đua dạy tốt, học tốt; nghiên cứu tốt; phục vụ tốt…Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua , Công đoàn phối hợp với Nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với các nội dung theo chủ đề, chuyên đề do các cấp phát động.
        Nhờ thực hiện và phối hợp tốt công tác thi đua - khen thưởng giữa Công đoàn và Nhà trường, nhất là thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nên trong nhiệm kỳ qua đã đạt được một số kết quả và thành tích nổi bật như sau:
1. Thi đua thực hiện nhệm vụ đào tạo, bồi dưỡng
Năm Số lượng lớp thực hiện
(bao gồm cả chuyển tiếp)
Số học viên đào tạo, bồi dưỡng Số giờ giảng dạy Số giờ nghiên cứu khoa học
Số giờ thực hiện Số giờ vượt chuẩn Số giờ thực hiện Số giờ vượt chuẩn
Tổng cộng 170 12.095 60.491,23 35.589,05 40.113,7 17.815,2
2. Thi đua thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
Năm Đề tài cấp tỉnh Đề tài cấp cơ sở Hội thảo các cấp Tọa đàm các cấp Bài báo trung ương, địa phương, nội san Bài viết, tin trên Websitte Nhà trường
Tổng cộng 02 14 06 12 320 439
3. Thi đua thực hiện sáng kiến, kinh nghiệm (hoặc khoa học) và giải pháp công tác của cá nhân và tập thể
Năm Cấp tỉnh
(Số lượt CBVCLĐ)
Cấp cơ sở
(Số lượt CBVCLĐ)
Tổng cộng 12 123
        Để nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập, trao đổi kinh nghiệm, trong nhiệm kỳ qua các tổ công đoàn khoa, phòng, Công đoàn phối hợp với chuyên môn đã tổ chức hàng trăm lượt dự giờ, thăm lớp, thao giảng cấp khoa; tổ chức 02 Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp trường với 09 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường, qua đó tuyển chọn, bồi dưỡng và cử 03 giảng viên tham dự 02 Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp Học viện tại Nghệ An (2017) và Bắc Ninh (2021) với kết quả 01 giảng viên đạt xuất sắc; 02 giảng viên đạt loại giỏi, nâng tổng số giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp học viện lên 11 đồng chí; Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II (năm 2018) nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Kết quả, Hội thi đã công nhận 12 học viên đạt danh hiệu Học viên học giỏi lý luận chính trị; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy giao, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2022; bồi dưỡng và cử 02 giảng viên từ các trung tâm chính trị tham gia Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp khu vực và vòng chung khảo toàn quốc. Cụ thể, đoàn Quảng Trị, hai thí sinh đã đạt thành tích cao nhất (01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì) của Hội thi cấp khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Nhà trường tiếp tục bồi dưỡng giảng viên và dân đoàn tham dự vòng chung khảo của Hội thi giảng viên LLCT giỏi năm 2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đã đạt thành tích rất cao, trong đó 01 đồng chí đạt Giải Nhất; 01 đồng chí đạt Giải Khuyến khích. Đây là lần đầu tiên Nhà trường thực hiện nhiệm vụ mới do Ban Thường vụ tỉnh ủy giao và là Trường Chính trị duy nhất trên cả nước thực hiện nhiệm vụ này nhưng Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cũng đã phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng và cử 01 đoàn viên Công đoàn tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi (Đạt Giải nhất do Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức; đạt Giải nhì Hội thi cấp tỉnh do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức); hàng chục lượt đoàn viên Công đoàn tham gia các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
        Trên cơ sở các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và với những kết quả xuất sắc nêu trên, công tác đánh giá xếp loại; bình xét, suy tôn về thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tập thể được các cấp, các ngành, cơ quan và Công đoàn được quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao với những kết quả trong toàn nhiệm kỳ như sau:
* Về đánh giá, xếp loại viên chức:
Năm Xếp loại viên chức
Tổng số Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ
Tổng 240 53 184 03 0
* Về thi đua, khen thưởng:
- Đối với tập thể:
Stt Hình thức khen thưởng và Danh hiệu thi đua Tổng số
1 Bằng khen của Giám đốc Học viện 03
2 Giấy khen của Hiệu trưởng 20
3 Cờ thi đua cấp Học viện 01
4 Cờ thi đua cấp tỉnh 02
5 Cờ thi đua của Chính phủ 0
6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 02
7 Tập thể lao động xuất sắc 13
8 Tập thể lao động tiên tiến 23
9 Bằng khen của Chủ tịch UBND và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 14
10 Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc toàn diện 05
11 Tổ công đoàn xuất sắc được Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường công nhận 22
12 Bằng khen của LĐLĐ Việt Nam 01
13 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh; ĐUK 02
14 Giấy khen của CĐVC tỉnh 01
15 Bằng khen của các tỉnh Savannakhet, Salavan, nước CHDCND Lào 04
- Đối với cá nhân:
Stt Hình thức khen thưởng và Danh hiệu thi đua Tổng số
1 Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc Học viện 02
2 Giấy khen của Hiệu trưởng 88
3 Kỷ niệm chương 07
4 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 06
5 Chiến sĩ thi đua cơ sở 33
6 Lao động tiên tiến 236
7 Bằng khen của Chủ tịch UBND và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 17
8 Điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 01
9 Điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015-2020 01
10 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh 02
11 Giấy khen của CĐVC tỉnh 09
12 Đoàn viên Công đoàn xuất sắc được Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường công nhận 49
13 Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường 40
14 Giấy khen của các tỉnh Savannakhet, Salavan, nước CHDCND Lào 01
        Thường xuyên Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Củng cố, kiện toàn các tổ công đoàn phù hợp với mô hình quản lý của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cấp trên.
        Công tác nữ công thực hiện tốt, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ viên chức, người lao động; Ban Nữ công quần chúng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình của Ban nữ công. Tổ chức sinh hoạt các ngày lễ truyền thống 8/3; 20/10 đảm bảo nội dung, chất lượng theo hướng đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm nữ viên chức, người lao động đều được tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp ngày 20/10, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Nhà trường đã tạo điều kiện cho tất cả đoàn viên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật và gia đình, tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, tổ chức tham quan du lịch, tham gia đóng góp quỹ tình thương, tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…. Trong nhiệm kỳ, đã có nhiều nữ đoàn viên thi đậu và học cao học, chuyển ngạch giảng viên lên giảng viên chính. Đây là cơ hội để chị em học tập nâng cao trình độ và có điều kiện để góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
        Nhìn chung, Công đoàn trường đã bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn, định hướng chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ chính trị và được cụ thể hoá bằng chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Hoạt động công đoàn đã quan tâm trong việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức để thu hút cán bộ đoàn viên tham gia. Kết quả đạt được trong thời gian qua là toàn diện, các chỉ tiêu đề ra cơ bản được hoàn thành. Trong đó nổi bật là các hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho viên chức, người lao động; hoạt động nữ công, hoạt động xã hội.
Để thực sự là chỗ dựa tin cậy cho viên chức, người lao động, trong những năm tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường.
        Hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn phải được quan tâm với đích cuối cùng là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị; Tham gia công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian quy định, phát huy tính công khai, dân chủ.
        Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của  viên chức, người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên. Thực hiện công tác phát triển và quản lý đoàn viên đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn theo Điều lệ; tổ chức tốt hoạt động nữ công. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính, lập báo cáo dự toán ngân sách công đoàn hàng năm.
Đảng ủy Nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn, quan tâm những ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn, nhất là có chủ trương, định hướng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động được nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và góp phần xây dựng Trường chính trị Lê Duẩn sớm đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.
        Lãnh đạo chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để tổ chức tốt hội nghị viên chức, người lao động hàng năm, quan tâm lắng nghe ý kiến của Công đoàn trong việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ cũng như việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà trường.
        Tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát huy truyền thống 78 năm của Nhà trường, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp hiệu quả của Chi đoàn, các tập thể khoa, phòng và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, cộng sự, chia sẻ của đoàn viên, viên chức, người lao động, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn chắc chắn sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ ấm, là chỗ dựa tin cậy của viên chức, người lao động trong Nhà trường, góp phần xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn vào năm 2025 theo Quy định số 11-QĐ/TW; Lập nhiều thành tích để chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường và 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây