Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Chi bộ Liên Khoa Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ bảy - 05/12/2015 16:32

Ths. Lê Thị Thu Huyền
Khoa Xây dựng ĐảngThực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đã triển khai học tập Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong nhà trường. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa. Bởi vì, việc học tập theo chuyên đề năm 2015 có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng mà đã bị giảm sút chỉ vì bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa gần nửa thập kỷ qua, nhưng di bút để lại trong bản Di chúc, viết vào những năm 1965 - 1969, Người đã thấy trước những thay đổi, những nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội. Bởi vậy, Người chọn vấn đề đầu tiên trong di chúc là Đảng. Người lại chọn đoàn kết là vấn đề đầu tiên trong Đảng. Xây dựng chỉnh đốn Đảng thì phải củng cố đoàn kết. Đảng ta có truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách. Và bài học chung của các thắng lợi là đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, Bác luôn tin tưởng “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền tự hào rằng Đảng ta thật vĩ đại, lịch sử đấu tranh của Đảng là cả một kho lịch sử bằng vàng”. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng của Bác soi đường cho Đảng ta trưởng thành, đồng thời có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị, đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hơn nữa, nó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước.

Hiện nay, để giải quyết tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là một “vấn đề cấp bách” vì thế đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đang trở nên quan trọng và cấp thiết hơn. Do đó, phải tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cần phải tập trung vào:

Một là, nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới.

Hai là, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ với dân.

Năm là, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của điều lệ Đảng.

Việc thực hiện tốt chủ đề trên không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đặt ra trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, mà còn để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề các năm trước, thực hiện chủ đề chung trong toàn khóa, tạo tiền đề cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong những năm sau. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh - hiện nay không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy các cấp, từ Trung ương đến cơ sở; của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, của mỗi quần chúng trong Đảng ta, đó còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân. 

Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, vướng vào vòng danh lợi, lợi ích, ích kỷ bon chen, vụ lợi thì rất dễ xảy ra mất đoàn kết. Đây là đoàn kết thực sự, bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Đây cũng là cách để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải để phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, nêu cao năng lực cán bộ đảng viên. Cuối cùng, cũng là hướng tới điểm đích là phục vụ nhân dân tốt hơn, có hiệu quả hơn. Do đó, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2015 một cách hiệu quả và thiết thực, Chi bộ Liên Khoa cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong chi bộ như lời Người căn dặn: “Cần xoá bỏ hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân” . Thực sự đoàn kết, yêu thương nhau để cán bộ, đảng viên ai cũng thấy được tình cảm, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Nhà trường thực sự là tổ ấm, là địa chỉ gắn bó cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Thứ hai, giáo dục đạo đức trong Chi bộ về tính trung thực, tính trách nhiệm, giáo dục nhận thức cho cán bộ đảng viên, quần chúng về sự gắn bó mật thiết với dân

Thứ ba, tạo động lực cho mỗi cá nhân tự mình học tập và nghiên cứu về tấm gương của Bác, nghiêm túc phê phán và tránh xa các tệ nạn đáng lo như tham nhũng, tiêu cực, bè phái, lợi ích nhóm đang trở thành một hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Tạo điều kiện cho mỗi giảng viên được cống hiến nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Thứ tư, xây dựng chương trình hành động của từng cán bộ, đảng viên cho tới công chức, người lao động đảm bảo yêu cầu thiết thực, xuất phát từ những công việc được giao, từ những chuyên môn của mình, từ cương vị của mình để thực hiện một cách tốt nhất theo phương châm “nói ít, làm nhiều”, chủ yếu là hành động; luôn luôn không quên lời Bác dặn là nêu gương. Mỗi giảng viên phải thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và vươn lên trong cuộc sống, trong công tác thực sự là người giảng viên mẫu mực để đồng nghiệp và học viên noi theo.

Cuối cùng, tự mỗi bản thân đảng viên thuộc chi bộ Liên Khoa, gương mẫu đi đầu nói đi đôi với làm, luôn tuân thủ theo các quy định của nhà trương; tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện đoàn kết với đồng nghiệp, trau dồi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau cùng tiến bộ trong công việc cũng như trong cuộc sống; sớm đưa Nghị quyết vào thực tiển cuộc sống có hiệu quả cao, góp phần để Đảng bộ Trường Chính Trị Lê Duẩn “khó khăn nào cũng vượt qua”, xứng đáng với bề dày truyền thống bảy mươi năm mái trường cách mạng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây