Xã Hải Thượng huyện hải lăng tích cực “chỉnh trang nông thôn” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy - 05/12/2015 16:33

Nguyễn Thị Như Quỳnh
Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh
Hải Thượng là một xã vùng đồng bằng thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hải Thượng là địa bàn chịu sự đàn áp khốc liệt của kẻ địch. Kết thúc chiến tranh, toàn xã có 438 liệt sĩ; 2 liệt sĩ được phong tặng Anh hùng, 89 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 341 thương binh, 30 bệnh binh... Với những công lao và sự hy sinh to lớn đó, ngày 20/12/1969 xã Hải Thượng được Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng”. Năm 1982, được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. 

Trong thời kỳ đổi mới, xã Hải Thượng đã đạt được những thành tựu đáng kể, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ra sức khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2009 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, để gìn giữ và phát huy những danh hiệu Nhà nước phong tặng; chính quyền và nhân dân xã nhà không ngừng phấn đấu để đạt được các mục tiêu đề ra. Thực hiện quyết định số 1799/QĐ- UBND ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh về việc chọn xã Hải Thượng xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2015, thực hiện chỉnh trang nông thôn theo kế hoạch số 11/KH- BQL ngày 12/11/2013 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã. Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 11- NQ/ĐU ngày 04/02/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến 2020. Tổ chức ký cam kết thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2012- 2015 giữa Đảng ủy, UBND xã, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể.

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hải Thượng tập trung thực hiện tốt phong trào “Chỉnh trang nông thôn”, với việc thực hiện tập trung vào 6 chủ đề như: Thắp sáng đường quê; Đường giao thông nông thôn; Hiến đất, Sửa sang hàng rào; Sửa sang nhà cửa; Xây dựng cải tạo chuồng trại chăn nuôi; Cải tạo vườn tạp. Nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhằm phát huy, khơi dậy và huy động mọi tiềm năng của nông dân và xã hội vào công cuộc xây dựng NTM, chỉnh trang nông thôn, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em quê hương thành đạt và các doanh nghiệp tâm huyết với nông thôn… Sau 2 năm thực hiện, đến nay xã đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, diện mạo của xã đang có những thay đổi đáng kể. 

Thắp sáng đường quê là một trong những nội dung trong kế hoạch chỉnh trang nông thôn mà ban chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo thực hiện từ đầu với mục đích các trục đường chính ở xã có điện sáng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chỉ đạo ban phát triển thôn xây dựng đề án, tiến hành họp dân để thông qua và bàn giải pháp thực hiện. Được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân đã xây dựng được 9,04 km đường trục chính ở xã với 181 bóng đèn, kinh phí thực hiện 198 triệu đồng. 

Về làm đường giao thông, bằng nguồn vốn của Nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp của nhân dân đã bê tông hóa với chiều dài 967m, kinh phí 613 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 368 triệu, nhân dân đóng góp 245 triệu đồng. Năm 2015, xây dựng sân trung tâm thể dục thể thao xã với tổng kinh phí 1,041 tỷ đồng, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Thượng với tổng kinh phí 1.090 triệu đồng. 

Về hiến đất, ngày công nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhân dân đã tự nguyện hiến 11,050 m2 đất, di dời 198m tường rào, chặt bỏ hàng trăm cây xanh, tháo dỡ vật kiến trúc để mở đường giao thông nông thôn tổng giá trị ước tính trên 800 triệu đồng. Ban chỉ đạo đã giao trách nhiệm cho các đoàn thể huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phát quang, đắp đất mở rộng đường, giá trị ước tính trên 100 triệu đồng. Đã huy động được 150 ngày công để làm đường giao thông ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Về việc chỉnh trang hàng rào, cổng toàn xã có 162 hộ thực hiện các hoạt động như: xây dựng mới, trồng cây xanh làm tường rào và sơn, quét vôi tường rào, cổng, tổng giá trị ước tính trên 6,5 tỷ đồng, nâng tổng số toàn xã đến nay có 360 hộ đã và đang thực hiện việc sửa sang hàng rào, cổng theo kế hoạch đã đề ra.

Sửa sang nhà cửa đến nay toàn xã có 240 hộ gia đình thực hiện việc xây mới, chỉnh trang nhà cửa với kinh phí ước tính trên 5,4 tỷ đồng; 372 hộ thực hiện cải tạo, xây mới công trình vệ sinh, tổng giá trị ước tính gần 6,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ của các tổ chức đã xây dựng mới 08 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tổng trị giá 355 triệu đồng. 

Về xây dựng, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn, thường xuyên vận động nhân dân thực hiện việc xây dựng, cải tạo chuồng trại chăn nuôi và đã có 32 hộ gia đình thực hiện với các hoạt động chủ yếu như xây mới chuồng trại chăn nuôi ra xa khu dân cư, cải tạo lại chuồng trại chăn nuôi hiện có; 20 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi kết hợp xây hầm khí biogas để xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, tổng giá trị ước tính 445triệu đồng.
Về cải tạo vườn tạp, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dọn dẹp vườn tược, loại bỏ các cây tạp trong vườn để trồng các loại cây mới cho giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, toàn xã có 113 hộ tham gia cải tạo vườn tạp, trồng gần 500 cây ăn quả các loại như cam, quýt, bưởi, mít, vú sữa; 22 mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ với gần 2.000 hom giống, tổng giá trị ước tính trên 120 triệu đồng,..

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, phong trào “Chỉnh trang nông thôn” ở xã Hải Thượng vẫn còn một số hạn chế: Việc quán triệt để nâng cao nhận thức của nhân dân đối với phong trào “Chỉnh trang nông thôn” chưa được chu đáo. Một số đường làng ngõ xóm do cấu tạo địa hình quanh co nên gây khó khăn cho việc thực hiện “Chỉnh trang nông thôn”. Một số hộ gia đình do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thực sự quan tâm đúng mức đến phong trào, chưa phát huy thường xuyên mà chủ yếu thực hiện tập trung vào các dịp lễ, tết.

Qua 2 năm thực hiện phong trào “Chỉnh trang nông thôn” trong chương trình xây dựng NTM, xã Hải Thượng đã gặt hái nhiều thành tựu đáng kể. Có được kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhờ vào sự phấn đấu của nhân dân cùng con em trên địa bàn.Tuy nhiên, để Hải Thượng trở thành một địa phương nông thôn mới đáp ứng được các tiêu chí đề ra đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải nổ lực hơn nữa để thực hiện đồng bộ các chương trình kế hoạch đã đề ra, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững góp phần duy trì và nâng cao đời sống của nhân dân.

Để thực hiện tốt phong trào “Chỉnh trang nông thôn” trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 định hướng đến 2020, chính quyền và nhận dân xã Hải Thượng cần tập trung vào thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về chỉnh trang nông thôn mới.

Thứ hai, trong việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, để đảm bảo các trục đường ở nông thôn được bêtông hóa ở diện rộng, đòi hỏi Ban chỉ đạo của xã phải tăng cường công tác họp dân, chọn nhà thầu, huy động đóng góp kinh phí để thực hiện tốt ”chỉnh trang nông thôn”. Cụ thể những gia đình có điều kiện sẽ đóng góp bằng tiền, hộ gia đình khó khăn sẽ đóng góp bằng ngày công. Ngoài ra, việc tham gia thi công lao động sẽ do Ban chỉ đạo của xã kêu gọi chính người dân trong xã trực tiếp tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện việc chỉnh trang hàng rào, cổng nhằm làm cho đường làng ngõ xóm ngày càng đẹp hơn, đòi hỏi Ban chỉ đạo của xã phải tăng cường công tác chỉ đạo nhân dân sát sao hơn nữa nhằm đạt hiệu quả thiết thực, cụ thể: gia đình nào có điều kiện nên vận động xây mới, gia đình chưa có điều kiện nên tiến hành trồng cây xanh, sữa sang hàng rào bằng cách cắt, tỉa hàng rào gọn gàng, sạch sẽ.

Thứ tư, Hải Thượng là một xã có nguồn thu nhập chính chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính vi vậy, nhân dân trên địa bàn xã cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao cũng như nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để tiến hành cải tạo vườn, đưa vào mô hình sản xuất những giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó cần xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp nhằm nâng cao nguồn thu nhập, giải quyết việc làm, giúp nhân dân thoát nghèo bền vững.

“Chỉnh trang nông thôn” làm cho diện mạo xã Hải Thượng ngày càng văn minh hơn, sạch đẹp hơn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt phong trào “Chỉnh trang nông thôn” cần huy động cả hệ thống chính quyền, sự nổ lực của toàn thể nhân dân. Hải Thượng sẽ không ngừng phấn đấu để tiếp tục là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xứng đáng là địa phương được hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây