Một số giải pháp để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong sạch, vững mạnh

Thứ bảy - 05/12/2015 16:29

Ths. Nguyễn Quốc Thanh
Trưởng khoa LLMLN,TTHCMĐảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Liên khoa, Chi bộ Đào tạo – Khoa học và Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, với tổng 37 đảng viên. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Cụ thể, đã thực hiện được 106 lớp (trong đó 74 lớp loại hình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và 32 lớp bồi dưỡng), với tổng số 7.852 học viên, vượt kế hoạch 27.377 giờ giảng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ nhà trường đã khắc phục rất nhiều khó khăn để thực hiện thành công việc đào tạo 04 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 160 cán bộ chủ chốt của 2 tỉnh Savannakhet, Salavan của nước bạn Lào (nâng tổng số lớp 2008 - 2015 là 5 lớp với 190 học viên). Nỗ lực và kết quả thực hiện đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị ghi nhận, tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc về đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào”, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Quảng Trị và Salavan-Savanakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung. 

Cùng với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên. Trong nhiệm kỳ, các khoa phòng có 07 đề tài khoa học cấp trường được đánh giá chất lượng khá. Năm 2012 - 2013 Nhà trường thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng chính quyền cấp cơ sở ở tỉnh Quảng Trị”, được Hội đồng khoa học tỉnh xếp loại khá. Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập trường, từ đầu năm 2014, Nhà trường đã tổ chức thực hiện hiệu đính bổ sung Biên niên sử Trường Chính trị Lê Duẩn thành Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trưởng thành (10/9/1995 – 10/9/2015) và phát hành nhân kỷ niệm 70 thành lập trường. Hàng năm, Nhà trường đã phát hành nội san nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và nhiều bài viết trên Website. 

Để có được những kết quả trên, là do Đảng bộ Nhà trường đã chú trọng công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện. Trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong lối sống lành mạnh, nói và làm đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ của Nhà trường được Đảng bộ quan tâm và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, sử dụng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao, đảm bảo chế độ sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác. Do đó, đã tạo bước chuyển tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. 

Đảng uỷ đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng uỷ động viên toàn Đảng bộ thực hiện việc nêu gương học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là các đồng chí Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt các khoa, phòng theo Quy định số 101–QĐ/TW của Ban Bí thư. Nghiêm túc và gương mẫu kỷ luật trong công việc, trong sinh hoạt, tự giác trong việc thực hiện các quy định của Đảng, về những điều đảng viên không được làm. Thực hành đoàn kết nội bộ, gắn bó, chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tiếp thu, cầu thị với những ý kiến khác nhau, với sự đấu tranh phê bình của đồng chí, đồng nghiệp. Các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu thực hiện công khai hoá, minh bạch, dân chủ bàn bạc thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm của Nhà trường và tất cả các loại quy chế, quy định đến với cán bộ, giảng viên. Từng bước hoàn thiện, xây dựng và ban hành các loại quy chế, quy định, điều chỉnh các hoạt động và mối quan hệ của cán bộ, giảng viên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ còn những hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy có lúc chưa kịp thời trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chưa có giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh nên sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ có lúc chưa cao. Chưa có giải pháp tích cực phát huy tính chủ động tham mưu, đề xuất của các phòng, khoa chuyên môn. Trong việc tự phê bình, nhất là khi thực hiện viết kiểm điểm còn chung chung. Nội dung kiểm điểm toàn nêu ưu điểm, khuyết điểm chỉ là những vấn đề nhỏ, chung của nhiều người; thái độ phê bình gay gắt, chỉ tập trung vào phê bình khuyết điểm mà chưa nêu được ưu điểm của đồng nghiệp, chưa đặt mình vào vị trí người bị phê bình dẫn đến nhiều lúc hiệu quả mang lại chưa cao. 

Để nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Nhà trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau. 
Trước hết, về nhận thức Đảng ủy phải nghiên cứu, nắm vững điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chỉ có thể hiểu đúng thì mới có thể tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và của cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, tổ chức thực hiện đúng quy trình, khách quan. Qua đó, giúp Đảng bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thi hành, thống nhất về tư tưởng và tổ chức, ý chí và hành động. 

Hai là, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, là biện pháp cơ bản để bảo vệ được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Tự phê bình và phê bình phải thành thật, thẳng thắn và trung thực nhằm mục đích giúp nhau tiến bộ, nhất là những đồng chí trong cấp ủy. Phải có thái độ nghiêm khắc, kiên quyết chống phá những biểu hiện hình thức trong công tác tự phê bình và phê bình, việc phê bình phải tiến hành thường xuyên, hàng ngày. Không nên chuyện nhỏ xé to, đừng vì chủ nghĩa cá nhân quên đi cương vị của người lãnh đạo mà hãy mở rộng lòng vị tha, đóng góp nhằm giúp cho đồng chí, đồng nghiệp thấy khuyết điểm mà khắc phục, đừng dồn tất cả khuyết điểm của đồng chí, đồng nghiệp để phê bình một lần vào dịp tổng kết, bình xét, thi đua cuối năm. Việc phê bình và tự phê bình phải thật sự chân thành, xuất phát từ tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, giúp nhau cùng tiến bộ.

Ba là, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Qua nhiều năm, trong thực tiễn hoạt động của Đảng bộ đã chứng minh: Bố trí đúng người mặc dù ở cương vị nào, đặc biệt là cương vị lãnh đạo chủ chốt đây là điều kiện quyết định để bảo đảm sự đoàn kết, phải đủ uy tín để tập hợp, quy tụ được đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy luôn giữ vai trò quan trọng cả về đấu tranh và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất việc tuân thủ điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, nhằm bảo đảo dân chủ, kỷ cương của Đảng được thực thi nghiêm túc, công tác kiểm tra của Đảng ủy phải tiến hành thường xuyên. Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thông qua kiểm tra: phát hiện những ưu điểm để phát huy, nhược điểm, yếu kém để khắc phục, đồng thời kiểm để hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ vững kỷ luật đảng, đảm bảo cho các nguyên tắc, quyết định đã đề ra được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên thực hiện thành công những nhiệm vụ được cấp trên giao. Công tác xây dựng Đảng đã được củng cố, các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu, có chất lượng. Đặc biệt là phát huy mạnh mẽ tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng tập thể Nhà trường thực sự đoàn kết, thống nhất cao trong mục tiêu, tư tưởng và hành động. Những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường; tin tưởng rằng với sức mạnh của sự đoàn kết cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chắc chắn đó cũng chính là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy và giành thắng lợi trong nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây