Hiệu quả thiết thực từ các phong trào tình nguyện của Đoàn thanh niên xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong

Thứ bảy - 05/12/2015 16:38

Đoàn Thị Tuyết Mai
GV Khoa Xây dựng Đảng


Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa VII đã khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.”
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2012 đến nay Đoàn Thanh niên xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong đã phát động phong trào nhiều phong trào tình nguyện như: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “ Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Qua đó đã có nhiều đoàn viên cố gắng vươn lên, lập thân, lập nghiệp bằng việc khôi phục các ngành nghề truyền thống của địa phương và du nhập những ngành nghề mới như: Thợ mộc, thợ nề, sửa xe máy, thợ may, uốn tóc, nhiếp ảnh, các ngành nghề buôn bán, chăn nuôi…. Hưởng ứng các phong trào nói trên, nhiều thanh niên đã khẳng định được vị thế của mình, điển hình như anh: Hồ Hữu Lượng – kinh doanh nghề nhiếp ảnh, cà phê, tổng số vốn trên 70 triệu đồng, thu nhập 8 – 9 triệu đồng/tháng; Nguyễn Tiến Nhiểm – Nghề mộc, tổng số vốn trên 120 triệu, thu nhập 4 – 5 triệu đồng/ tháng; Đoàn Huy Bảo – kinh doanh buôn bán sữa, tổng số vốn trên 30 triệu, thu nhập 3 – 4 triệu/ tháng…

Với phương châm “Mỗi chi đoàn đảm nhận một công trình, một đoàn viên phải có ít nhất một phần việc của mình”, hàng năm, mọi đoàn viên thanh niên toàn xã đều tham gia vào các hoạt động tình nguyện trong kế hoạch của xã đoàn, huyện đoàn tổ chức như: Tình nguyện làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ xã, nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tổ chức các hoạt động phát quang bụi rậm tại các đường làng ngõ xóm. Cứ mỗi quý, Đoàn thanh niên xã đã kết hợp với đoàn viên thanh niên ở các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã làm vệ sinh trường để tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp cho các em học sinh học tập, vui chơi. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn tham gia vào các hoạt động do Huyện đoàn tổ chức như: Hiến máu nhân đạo, tham gia tình nguyện với trên 100 ngày công tại các xã Triệu Hòa, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Thượng, Triệu Ái. Tham gia tết trồng cây được tổ chức hàng năm; Đoàn Thanh niên đã trồng được 100 cây bóng mát tại Nghĩa trang liệt sĩ và một số nơi trên địa bàn xã Triệu Thành.

Cùng với hoạt động tình nguyện vì môi trường, Đoàn xã còn tham gia phong trào “Thắp sáng đường quê” do tỉnh đoàn tổ chức và tiến hành thi công thí điểm công trình điện sáng đường giao thông nông thôn tại An Tiêm và Cổ Thành chiều dài 2500m với 90 bóng điện trong đó có 12 bóng cao áp. Tham gia quyên góp quần áo cũ cho nhân dân trên địa bàn huyện trong chương trình: “Cũ mà sạch, cũ nhưng nghĩa tình” và chương trình “Thúng lúa khuyến học” để trao học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã còn thực hiện tốt những hoạt động xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương, thôn xóm. Hàng năm có trên 80 % đoàn viên thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. 100% thanh niên trong độ tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Triệu Thành vẫn còn gặp một hạn chế: Do chưa được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ làm công tác đoàn nên đội ngũ bí thư chi đoàn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động. Kinh phí hoạt động của chi đoàn chủ yếu dựa vào tiền đoàn phí và sự hỗ trợ của các đơn vị nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nên khó tập hợp đầy đủ để duy trì phong trào một cách thường xuyên.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Triệu Thành cần tập trung vào những giải pháp sau:

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về phong trào thanh niên tình nguyện. Mỗi thanh niên phải tích cực học tập rèn luyện để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí và nghị lực, ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, biết vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt các hoạt động tình nguyện do Đoàn tổ chức, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc (tháng 9-1962) “Phải không sợ khó, không sợ khổ, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tích cực tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, hiệu quả và vai trò của phong trào thanh niên tình nguyện đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tăng cường giới thiệu ý nghĩa, giá trị kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của những công trình do đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận để tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực của toàn xã hội. 

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các nội dung phong trào thanh niên tình nguyện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, phong trào “Bốn mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới) trong đoàn viên thanh niên. Nội dung hoạt động tình nguyện của thanh niên phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chú trọng các hoạt động thực hiện chương trình dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó lụt, bão; giữ gìn an ninh trật địa phương… Chú trọng triển khai các nội dung tình nguyện phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đối tượng thanh niên. Nâng cao tính liên kết, cơ chế phối hợp giữa các đội hình, các đối tượng thanh niên và các lực lượng xã hội khác trong tổ chức hoạt động tình nguyện để mang lại hiệu quả tổng thể ở từng địa bàn hoạt động. 

Thứ ba, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát hiện và giải quyết những vấn đề mới, khó, định hướng cho sự phát triển của phong trào thanh niên tình nguyện. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên tình nguyện. Đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện như: tình nguyện thường xuyên, tình nguyện ngắn hạn; khuyến khích các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện cao điểm trong năm, gồm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chương trình Tình nguyện mùa đông.

Thứ tư, hàng năm, tổ chức các hình thức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách, quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng cơ sở đoàn chủ động công tác”, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể trong việc tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động. Tổ chức, mở rộng các chương trình trao đổi, giao lưu giữa các thanh niên tình nguyện, giữa các địa để tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực cho hoạt động tình nguyện. Từng bước chuyên nghiệp hóa, tổ chức các hoạt động tình nguyện khoa học từ khảo sát nhu cầu, địa điểm dự kiến hoạt động, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, phát huy hiệu quả các kết quả, sản phẩm, công trình sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện.

Thứ năm, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chấp hành đoàn cấp trên trong việc hướng dẫn quản lý tổ, đội, nhóm tình nguyện; quy định cơ chế phối hợp với các tổ chức tình nguyện và tiếp nhận tình nguyện viên ngoài địa phương. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động tình nguyện, hình thức ghi nhận thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tạo cơ chế tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện; 

Tình nguyện là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội to lớn, tham gia hoạt động tình nguyện đoàn viên, thanh niên không chỉ ý thức tốt hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên được giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, tích lũy được kiến thức qua trải nghiệm thực tiễn. Có thể nói, những kết quả hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Triệu Thành đạt được trong những năm vừa qua mặc dù còn khiêm tốn, tuy nhiên theo cảm nhận của bản thân tôi đó là một thành quả đáng trân trọng và tự hào đối trong điều kiện hoạt động của Đoàn còn nhiều khó khăn. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn xã Triệu Thành, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan liên quan, hoạt động tình nguyện của thanh niên xã sẽ phong phú, đa dạng hơn và đem lại những kết quả tốt hơn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh./

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây