Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016

Thứ ba - 26/01/2016 15:08
Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đến kỳ báo cáo là 36 đảng viên, đảng viên chính thức 34 đồng chí, đảng viên dự bị 02 đồng chí; đảng viên nữ là 19 đồng chí chiếm 52,9%. Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Liên khoa, Chi bộ Đào tạo - Khoa học và Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị. Đảng uỷ gồm 07 đồng chí. Sau khi Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Đảng ủy tiến hành xây dựng Quy chế làm việc toàn khóa, xác định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành, mối quan hệ của Đảng ủy với các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể. Đảng ủy duy trì đảm bảo đều đặn họp định kỳ theo quy định và họp đột xuất theo yêu cầu công việc, trong sinh hoạt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, trong lãnh đạo điều hành chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm và tập trung lãnh đạo mang lại hiệu quả cao hơn.
Năm 2015, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng tiến độ (theo Thông báo giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2015 của Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh), tổng số 25 lớp với 1.949 học viên. Trong đó, 20 lớp Trung cấp LLCT-HC (4 lớp tập trung và 16 lớp tại chức); 05 lớp bồi dưỡng với 366 học viên. Đặc biệt, cán bộ, giảng viên, đảng viên Nhà trường đã khắc phục khó khăn để tiếp tục phục vụ chu đáo lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính khoá IV (45 học viên – đã bế giảng tháng 1/2015) và Khóa V (45 học viên – bế giảng tháng 12/2015) cho cán bộ 2 tỉnh Salavan và Savanakhet nước bạn Lào. Qua đó, thắt chặt tình hữu nghị giữa Quảng Trị và Salavan, Savanakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.  Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên. Cụ thể, kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (10/9/1945-10/9/2015), Nhà trường đã hiệu đính và bổ sung Biên niên sử Trường Chính trị Lê Duẩn thành “Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trường thành”, phát hành nội san nhân ngày thành lập Trường; đồng thời, trên trang web có nhiều bài viết của cán bộ, giảng viên nhà trường tập trung các chủ đề như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng đảng, dân vận, phát triển kinh tế xã hội địa phương, cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật,…Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng mà Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2015, Đảng uỷ đã tổ chức báo cáo nhanh cho toàn đảng bộ và học viên đang học tại trường về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó, các giảng viên vận dụng nghị quyết vào trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và học viên tổ chức học tập một cách nghiêm túc chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; định hướng cho từng giảng viên đưa nội dung học và làm theo Bác vào từng bài giảng, tiết học. Giảng viên nêu cao tính trung thực và trách nhiệm của mình ở bài giảng; trên bục giảng.
Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ: Đảng ủy đã có chủ trương giao cho Ban Giám hiệu thực hiện việc rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ trưởng, phó các khoa – phòng giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025, đảm bảo các nguyên tắc, quy định về quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, đồng thời trên cơ sở đó, lập quy hoạch đào tạo. Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể trong Nhà trường lập công tác quy hoạch cán bộ, qua đó để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo để tiến tới đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2021. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã cử nhiều cán bộ giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp ở trường, ở hệ thống các học viện. Trong năm 2015, có 01 đồng chí bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, có 04 đồng chí học cao cấp chính trị, 05 đồng chí học trung cấp LLCT - HC, 04 đồng chí học lớp đối tượng đảng. Đến nay, Nhà trường có 1 tiến sĩ, 18 thạc sĩ, 07 giảng viên chính; 01 chuyên viên chính. Năm 2015, Đảng bộ có 02 quần chúng được kết nạp Đảng, có 02 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được Đảng ủy chú trọng, năm 2015 UBKT Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn giám sát công tác xây dựng Đảng của các chi bộ trực thuộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, công tác xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ, báo cáo về công tác đảng vụ, công tác tư tưởng sau đại hội. Qua giám sát, UBKT Đảng ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo của các chi ủy chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng các chi ủy đã lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, xây dựng đoàn kết trong chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Bước sang năm 2016, năm có nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy từng bước đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao chất lượng khi ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, phân công rõ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, công tác phát triển đảng viên, củng cố duy trì chế độ sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, chú trọng đến chất lượng, đi sâu vào sinh hoạt theo chuyên đề.
Đảng ủy phải đặc biệt coi trọng công tác tổ chức cán bộ, củng cố hoàn thiện cả về trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý; quan tâm và chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giảng viên; coi trọng chất lượng tư tưởng chính trị kết hợp với trình độ chuyên môn. Đây là mục tiêu cũng là yêu cầu quan trọng trong định hướng phát triển đảng của Đảng bộ trong thời gian tới. Quá trình thực hiện công tác cán bộ được đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, công khai; cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn từng bước được nâng lên. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám hiệu từng bước phát huy hiệu quả, năng động hơn trong công việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường…Có như vậy sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, tập trung xây dựng Đảng bộ Nhà trường mạnh về tổ chức, vững về chuyên môn, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, tin tưởng rằng với sức mạnh của sự đoàn kết cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chắc chắn kế hoạch năm 2016 sẽ được thực hiện thắng lợi./.

Tác giả bài viết: Th.S Nguyễn Quốc Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây