Một số kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh

Thứ hai - 04/04/2016 13:58
(Ghi nhận từ chuyến đi nghiên cứu thực tế cơ sở của Khoa Nhà nước và Pháp luật)
 
     Thực hiện kế hoạch thực tế cơ sở hằng năm của Nhà Trường, ngày 23 tháng 3 năm 2016 Khoa Nhà nước và Pháp luật đã tiến hành nghiên cứu, thực tế tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vĩnh Linh.
Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) là chương trình mục tiêu Quốc gia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện mục tiêu đó, ngày 04/10/2002 Chính Phủ ra Nghị định 78/NĐ-CP “Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác” và sau đó Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 131/2002/QĐ-TTg  “V/v thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội” ngày 04/10/2002.
      Vĩnh Linh là một huyện phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Hướng Hóa; phía Nam giáp huyện Gio Linh và phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), với diện tích tự nhiên: 62.695 ha. Là nơi chịu nhiều hậu quả chiến tranh, lại phải hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ, hạn hán, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp nên phát triển chậm, cơ sở hạ tầng nhất là khu vực nông thôn còn chưa được xây dựng đồng bộ, đời sống người dân còn khó khăn. Toàn huyện có 22 xã, thị trấn trong đó có 3 xã thuộc chương trình 135, 2 xã vùng bãi ngang. Năm 2003 tổng số hộ dân 20.952 hộ: Trong đó số hộ nghèo là 3.390 hộ chiếm 16,1%; cuối năm 2012 số hộ dân 25.296 hộ: trong đó số hộ nghèo 2,554 hộ chiếm 10,09%.
      Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Linh được thành lập theo Quyết định 561/QĐ-HDQT ngày 10/05/2003 của Chủ tịch hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam, qua hơn 10 năm hoạt động, từ 05 cán bộ (lúc mới thành lập) cho đến nay bộ máy đã khá hoàn thiện với 13 cán bộ, Ban đại diện 32 người là trưởng đầu ngành, đoàn thể cấp huyện và chủ tịch các xã với hệ thống các tổ trưởng được thành lập theo xóm, khu dân cư,… 
     Với chức năng, nhiệm vụ là thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, triển khai các chương trình, mục tiêu quốc gia về các chính sách xã hội, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Linh qua 13 năm triển khai hoạt động, hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-3%; giải quyết từ 800-1000 lao động có việc làm ổn định; xây dựng từ 500-600 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; có hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được chắp cánh vào các giảng đường. Đây là thành quả bước đầu trong thực hiện chính sách xã hội từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh.
     Theo báo cáo của đ/c Thiều Quang An, Giám đốc Phòng Giao dịch, trong năm 2015 đã tiến hành:
     - Xây dựng kế hoạch kiểm tra: 22/22 lượt xã đạt 100% kế hoạch; Kiểm tra đến tổ TK&VV: 278/278 tổ đạt 100% kế hoạch; Đối chiếu đến tận hộ vay vốn: 1.235 hộ/22 xã đạt 10% khách hàng.
    - Ban Đại diện Ngân hàng triển khai kế hoạch đối chiếu nợ theo văn bản 2844/NHCS-QLN, triển khai cho vay chương trình Quyết định 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo cho vay phòng tránh bão lũ, triển khai cho vay chương trình Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về cho vay hộ thoát nghèo, triển khai cho vay chương trình Quyết định 755/QĐ-TTg hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn.
      Tình hình thực hiện các chỉ tiêu (qua bảng số liệu dưới đây):
      Đơn vị: Triệu đồng
STT CHỈ TIÊU Thực hiện năm 2014 Năm 2015 Thực hiện tăng giảm so với năm 2014 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
      Kế hoạch Thực hiện Tuyệt đối Tương đối (%)  
1 2 3 4 5 6=5-3 7=6/3 8=5/4
  NGUỒN VỐN 225.731 268.883 268.769 43.038 19% 100
A NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG 222.651 265.693 265.594 42.943 19% 100
I Nguồn vốn cân đối từ Trung ương chuyển về 213.153 253.210 253.111 39.958 19% 100
II Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 9.498 12.483 12.483 2.985 31% 100
1 Huy động của tổ chức, cá nhân 3.371 4.936 4.936 1.565 46% 100
2 Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vôn 6.127 7.547 7.547 1.420 23% 100
B NGUỒN VỐN NHẬN UỶ THÁC ĐẦU TƯ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 3.080 3.190 3.175 95 3% 100
  SỬ DỤNG VỐN 225.731 268.883 268.769 43.038 19% 100
C DƯ NỢ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG 222.568 264.893 264.844 42.276 19% 100
D DƯ NỢ NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG 3.070 3.190 3.175 105 3% 99,5
1 Dư nợ quá hạn 619 619 526 93 15% 100
2 Tỷ lệ dư nợ quá hạn 0 0 0 0 -28%  
3 Doanh số cho vay 55.674 109.049 109.049 53.375 96% 100
4 Doanh số thu nợ 42.948 66.670 66.670 23.722 55% 100
5 Doanh số thu lãi 17.862 19.232 19.232 1.370 8% 100
6 Hoa hồng đã trả cho tổ trưởng và các cấp hội 3.493 3.704 3.704 211 6% 100
E QUỸ AN TOÀN CHI TRẢ 93 800 750 657 100% 100
  Tiền gửi tại ngân hàng khác 93 800 750 657 100% 100
Nguồn: Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Linh
     Trên cơ sở giới thiệu của anh An, Đoàn đã chủ động về thực tế tại một số hộ thoát nghèo bền vững từ các chương trình vay vốn của NHCSXH huyện Vĩnh Linh:
     Hộ gia đình anh Phan Thanh Hùng ở Thôn Thuỷ Ba Hạ, xã Vĩnh Thuỷ
     Gia đình anh Hùng tiến hành vay vốn hộ nghèo từ năm 2013 với tổng số vốn 30 triệu đồng. Ban đầu gia đình anh mở tiệm sửa chữa tivi, đồ điện tử và làm dịch vụ. Sau đó với số vốn vay được anh tiến hành chăn nuôi thỏ, rắn mối trên vườn đất rộng 2 sào tương ứng với 1000m2; hằng năm gia đình anh thu được 150 triệu đồng.
      Hộ gia đình chị Lê Thị Yên ở Thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thuỷ
      Điểm đặc biệt của gia đình chị Yên là chị bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng chị luôn cố gắng nỗ lực tham gia mọi hoạt động thể thao của huyện, tỉnh nhà. Năm 2007, chị tham gia Paragame của Tỉnh đạt 01 huy chương vàng và 01 huy chương bạc.
      Năm 2009, gia đình chị tiến hành vay vốn hộ nghèo để chăn nuôi trâu, vịt và làm 3 mẫu ruộng. Từ một gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo hoàn toàn, xây dựng nhà cửa khang trang. Hiện nay gia đình chị đang chuẩn bị gỗ, gạch đễ xây dựng và hoàn thiện thêm cho tổ ấm của mình.
      Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Nam và Chị Hoàng Thị Yến ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thuỷ
      Thuộc gia đình hộ nghèo, anh chị đã tiến hành vay vốn 30 triệu đồng từ năm 2009 để tiến hành chăn nuôi với mô hình 05 con trâu, 01 hồ cá và làm trang trại trồng rừng. Từ một hộ nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng nhà chống lũ, hiện nay anh chị đã thoát nghèo và xây dựng nhà cửa khang trang, làm ăn kinh tế khấm khá, cuộc sống đổi thay từng ngày.
     Qua nghiên cứu thực tế, Đoàn có một số  đề xuất, kiến nghị:
    - Cần phát huy những kết quả làm được, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.
     - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân.
    - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục tạo điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế để tạo điều kiện cho Ngân hàng chính sách hoạt động hiệu quả.

Tác giả bài viết: TS. Dương Hương Sơn (Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây