Hiệu quả thiết thực từ phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp” của Huyện đoàn Triệu Phong

Thứ năm - 05/05/2016 13:58
Hội nghị Trung ương 7 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã khẳng định rằng: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2012 đến nay Ban Thường vụ Huyện đoàn Triệu Phong quan tâm chỉ đạo, phát động nhiều phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, định hướng chọn ngành, chọn nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên.
Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho đoàn viên; phối hợp tổ chức cho hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm tại cụm xã (Triệu Đại); phối hợp với Tổ chức tầm nhìn thế giới tổ chức 06 buổi truyền thông, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 600 đoàn viên thanh niên của 06 xã trên địa bàn huyện (Triệu Ái, Triệu Sơn, Triệu Thượng, Triệu Trạch, Triệu An, Triệu Tài). Huyện đoàn cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên ngoài trường học trên địa bàn huyện thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn qua kênh của Đoàn hơn 6 tỷ đồng đạt 60%. (trong đó chỉ tiêu đặt ra cho cả nhiệm kỳ là trên 10 tỷ đồng). Nhiều thanh niên đã tranh thủ được nguồn vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư vào các ngành nghề, dịch vụ, thương mại như: dịch vụ Internet, photocopy, cơ khí, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, nuôi bò nhốt, nuôi lợn siêu nạc, trồng rau sạch, trồng rừng, nuôi cá nước ngọt, xây dựng các mô hình trạng trại...đã đem lại thu nhập cho mỗi mô hình từ 100 - 200 triệu đồng/năm.(1)
Các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên, học sinh trong học tập được chú trọng. Từ năm 2015, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng và triển khai phong trào “Thúng lúa khuyến học” để trao tặng học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Đến tháng 6/2015 đã vận động quyên góp hơn 70 triệu đồng. Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Triệu Phong” hàng năm được triển khai có hiệu quả ở các cấp, đã trao trên 450 suất học bổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.(1)
Đồng hành với thanh niên về nâng cao sức khoẻ, thể chất, đời sống văn hoá, tinh thần, trên quy mô cấp huyện, hàng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn đều tổ chức "Giải bóng chuyền truyền thống tuổi trẻ huyện Triệu phong” với sự tham gia của các đội bóng đến từ các xã, thị trấn, đoàn cơ sở Công an huyện, Đoàn trường Trung học phổ thông, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật – thể dục thể thao giữa các đơn vị Đoàn - Hội và các lực lượng đóng quân trên địa bàn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
Tổ chức chỉ đạo thành lập 19 đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, thực hiện khảo sát thực trạng thanh thiếu niên chậm tiến và đăng ký cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến hằng năm để có biện pháp, kế hoạch giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên. Hiện nay còn 91 thanh niên chậm tiến đang được các tổ chức Đoàn đăng ký cảm hóa.(1)
Huyện đoàn đã tham gia tốt cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ” cấp tỉnh, tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện năng lực sáng tạo trong học tập và kiến thức thực tiễn, có nhiều cơ hội để học hỏi, qua đó nâng cao trình độ tri thức của bản thân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp còn gặp một số hạn chế: Vai trò của tổ chức đoàn - hội, cán bộ đoàn trong việc trợ giúp thanh niên lập nghiệp còn hạn chế, các mô hình điển hình của thanh niên trên các lĩnh vực còn ít, chưa được nhân rộng. Lực lượng thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, không ổn định dẫn đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên ở nông thôn gặp khó khăn. Kinh phí hoạt động của đoàn, hội các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay, nên trong tổ chức thực hiện một số hoạt động vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sự lan toả mạnh mẽ, toàn diện trên địa bàn huyện
Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp”, Huyện đoàn Triệu Phong cần tập trung vào những giải pháp sau:
Thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo toàn diện, thường xuyên đối với công tác thanh niên; tranh thủ sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, sự tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp; tận dụng hợp lý mọi nguồn lực và phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức đoàn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động đoàn, cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động.
Thứ hai, coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, giáo dục lý tưởng cách mạng và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn để ngày càng có nhiều hơn nữa những nhân tố tiêu biểu giới thiệu cho Đảng, bổ sung nguồn lực mới cho Đảng. Hàng năm phấn đấu kết nạp 1.200 - 1.300 đoàn viên mới; giới thiệu trên 190 đoàn viên ưu tú cho các cấp uỷ đảng bồi dưỡng, kết nạp, trong đó có trên 120 đoàn viên được kết nạp Đảng. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tổng phụ trách; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên; chú ý bồi dưỡng lớp đội viên lớn để bổ sung lực lượng cho đoàn.
Thứ ba, tiếp tục phát triển rộng rãi các hoạt động phát huy năng lực sáng tạo của thanh niên, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tích cực tham mưu tạo cơ chế, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên trong lao động việc làm, sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở 2 - 3 lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên; phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện phấn đấu nâng tổng dư nợ ở Ngân hàng chính sách do đoàn thanh niên quản lý tăng trên 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để lập thân lập nghiệp. Tiếp tục tham gia hội thi “Tin học trẻ”  “Sáng tạo trẻ” cấp huyện, tham gia cấp tỉnh.
Thứ tư, phát triển mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từng bước nâng cao thể chất cho thanh thiếu niên; nâng cao chất lượng giải bóng chuyền truyền thống tuổi trẻ, liên hoan tiếng hát thanh niên, tổ chức các sân chơi trí tuệ cho tuổi trẻ. Tham gia liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Quảng Trị .Tiếp tục vận động quyên góp lúa và các nguồn lực khác đảm bảo chỉ tiêu đề ra để tổ chức chương trình trao Học bổng “Thúng lúa khuyến học”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”....
Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn. Một thực tế đặt ra là cùng với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường thì hoạt động và phương thức tập hợp đoàn viên cũng phải được vận động, thay đổi theo những phương thức mới. Do đó cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt, nhất là người bí thư chi đoàn phải có năng lực tổ chức các phong trào, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tiên phong trong mọi hoạt động của đoàn. Để nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn thì Huyện đoàn cần đẩy mạnh việc tổ chức và chỉ đạo cho cán bộ đoàn xã, thị trấn tham gia tốt hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” các cấp.
Phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp do Huyện đoàn Triệu Phong phát động giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, có việc làm ổn định vươn lên làm giàu chính đáng. Góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đoàn thanh niên huyện Triệu Phong đã, đang và sẽ đóng góp nhiều hơn và xứng đáng hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng vững mạnh.
 
(1)Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Nhạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây