Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ hai - 21/01/2019 09:30
 
                                                                   ThS. Nguyễn Quốc Thanh
                                                                                   Phó Bí thư Đảng uỷ
 
Năm 2018, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đã đề ra nhiều chỉ tiêu và công tác trọng tâm, với phương châm hành động “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Nhà trường thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với vị trí là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh”, đã tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Do đó, những kết quả đạt được nổi bật trong năm 2018, đảm bảo đúng yêu cầu, có chất lượng trên tất cả các mặt. Cụ thể như sau:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cùng với Ban Giám hiệu và cấp ủy các chi bộ đã động viên toàn thể cán bộ, giảng viên đảng viên, quần chúng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thường vụ Tỉnh ủy giao, số lớp thực hiện 26 lớp với 2.048 học viên. Trong đó, cao cấp LLCT 02 lớp (Phối hợp với Học viện Khu vực III) với 176 học viên; trung cấp LLCT – HC: 14 lớp với 967 học viên; Bồi dưỡng 10 lớp, tổng số học viên 905. Kế hoạch mở lớp được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo khoa học hợp lý.
 Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ hai, tạo động lực trong học tập và giảng dạy của học viên Nhà trường. Ngày 31/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cán bộ cho hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào. Đây là dịp để Nhà trường nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được trong 10 năm đào tạo, đồng thời rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Cùng với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên. Năm 2018 Nhà trường đã thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ  những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học và đã được Hội đồng nghiệm thu khoa học – cộng nghệ Tỉnh nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Bài viết trang Web, Bản tin Thông tin Lý luận – Thực tiễn được duy trì thường xuyên có chất lượng.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Nhà trường xác định, công tác tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Đảng uỷ cử nhiều đồng chí đi học tập các nghị quyết của Đảng, kịp thời triển khai cho toàn Đảng bộ và học viên đang học tại trường như: Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII), làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của nghị quyết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời , Đảng ủy quán triệt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các chi bộ theo quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của chỉ thị. Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sau diễn đàn, 100% giảng viên, viên chức đăng ký nội dung công việc cần phấn đấu thực hiện. Mục đích nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách sư phạm; phát huy vị thế Nhà trường.
Đặc biệt, ngày 25/5/2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức Nhà trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường từ năm 2016 đến nay, Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá Nhà trường có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một vinh dự lớn đối với toàn thể cán bộ và giảng viên Nhà trường, thể hiện sự quan tâm đầy trách nhiệm của Tỉnh uỷ đối với Nhà trường về đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới.
Trong công tác cán bộ và phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu thực hiện công khai hoá, minh bạch, dân chủ bàn bạc thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý của Nhà trường và tất cả các loại quy chế, quy định đến với cán bộ, giảng viên. Tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ; phát huy dân chủ trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động của Nhà trường. Việc thực hiện các quy định về chế độ đảng phí đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời. Đảng uỷ chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn Nhà trường hoạt động có chất lượng và hiệu quả, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã được Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đúng quy định.
Với kết quả đó, về thi đua, khen thưởng năm 2018, Đảng ủy đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đạt danh hiệu Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy công nhận Chi bộ Đào tạo - Khoa học đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ Liên Khoa và Chi bộ Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về cá nhân, Đảng ủy công nhận 05 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm 2019 là năm cuối nhiệm (kỳ 2015 – 202) và chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn nhiệm kỳ 2020 – 2025, do đó, Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn và chi ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong năm 2019.
Trên cơ sở đó, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn tiếp tục khẳng định mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà”. Do đó, năm 2019 Nhà trường hoàn thành đúng kế hoạch mở lớp do Thường vụ Tỉnh uỷ giao. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Các giảng viên được cử đi tập huấn chuyên môn phải nghiêm túc tiếp thu nội dung mới để vận dụng công tác giảng dạy tốt hơn. Yêu cầu giảng viên phải tự giác tích luỹ kiến thức trau dồi kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường cùng với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục mở các Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ hai tỉnh Salavan và Savannakhet (nước CHDCND Lào). Thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2015, chiến lược đến năm 2030.
Tích cực nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trang Web và Thông tin Lý luận và Thực tiễn của Nhà trường, biên soạn hoàn thiện Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 75 năm xây dựng và trưởng thành (10/9/1945-10/9/2020).
Đảng ủy chỉ đạo, cùng với Ban Giám hiệu xây dựng Đề án và làm tốt công tác tư tưởng khi thực hiện Quy định - 09 QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, định hướng và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật; phòng chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.
Duy trì và không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt của Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ đảng. Giữ vững nguyên tắc cơ bản của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Đảng uỷ cấp trên. Hoàn chỉnh các loại hồ sơ của Đảng bộ, chi bộ. Nộp đảng phí đầy đủ và đúng thời hạn.
Để giữ gìn kỷ luật của Đảng phải tăng cường hoạt động kiểm tra, thẳng thắn, trung thực đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến danh dự  uy tín của người đảng viên, của Đảng bộ và của Nhà trường. Kiểm tra việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất, lối sống của người đảng viên, mối quan hệ với học viên, với nhân dân. Kiểm tra và đề xuất Đảng uỷ xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Những kết quả đạt được năm 2018 là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường; tin tưởng rằng với sức mạnh của sự đoàn kết cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường kế hoạch năm 2019 sẽ thực hiện thành công./.
    
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây