Hoạt động nữ công ở Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ sáu - 22/02/2019 14:29
 
Ths. Lê  Thị Thu Huyền
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phụ nữ và Ban Nữ công đối với nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà trường, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Lê Duẩn đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy vai trò của Hội và chị em phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm cho Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”; Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XIV,… Lãnh đạo các đơn vị trong Trường chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của nhà giáo, của đơn vị; các vấn đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; những kiến thức cơ bản trong tổ chức xây dựng gia đình, chăm sóc trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình... Nắm chắc đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, Ban Nữ công đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Trị, gắn kết công tác giáo dục, tuyên truyền với thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực công tác. Đối với chị em khối phòng chú trọng vào việc nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất trong công tác quần chúng, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; bảo đảm thông tin liên lạc, văn thư, bảo mật và các hoạt động dịch vụ. Chị em khối các đơn vị quản lý học viên, quán triệt và thực hiện tốt phong trào thi đua phục vụ tốt chất lượng bữa ăn cho cán bộ, học viên, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác nấu ăn, chăm sóc sức khỏe học viên; bảo đảm đúng, đủ về tiêu chuẩn, định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm,… góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ khoẻ tham gia học tập, công tác. Chị em khối khoa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thụ kiến thức, nâng cao tay nghề sư phạm; đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chị em trên từng lĩnh vực công tác có sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2013 đến nay, chị em phụ nữ đã tham gia nghiên cứu thành công 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, nhiều đề tài cấp trường, trong đó có 02 sáng kiến do hội viên nữ làm chủ đề tài; tham gia biên soạn được 4 Tập tài liệu phục vụ giảng dạy môn Tình hình nhiệm vụ địa phương cho các đối tượng và được đưa vào ứng dụng có hiệu quả; 100% hội viên tham gia “Dạy tốt, học tốt” đều đạt yêu cầu, trong đó có tỷ lệ đạt khá giỏi cao. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức kiểm tra, đánh giá về nhận thức của giảng viên, cán bộ trên cơ sở tổ chức các buổi thăm lớp, dự giờ, thao giảng, các buổi sinh hoạt chuyên đề của Ban Nữ công dành riêng cho phụ nữ nhằm khích lệ, đôn đốc và động viên kịp thời hội viên. Năm 2018,  95% hội viên phụ nữ của Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhằm phát huy tốt vai trò của chị em trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Nhà trường đã chỉ đạo Ban Nữ công chú trọng gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua của phụ nữ với các cuộc vận động lớn, nhất là Phong trào thi đua “Phụ nữ Trường Chính trị Lê Duẩn tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”1 và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, lãnh đạo Nhà Trường luôn chú ý tạo điều kiện thuận lợi để chị em học tập, rèn luyện, cống hiến; chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ trong tham gia công tác xã hội và thực hiện thiên chức trong gia đình. Ban Nữ công đã triển khai nhiều nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù của từng phòng, khoa và đã thu hút đông đảo chị em tham gia, như: Hội thi cắm hoa; Hội thi nấu ăn; tổ chức nói chuyện chuyên đề; gặp mặt, tọa đàm, giao lưu truyền thống nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của phụ nữ. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước, tạo được bầu không khí tích cực, lành mạnh thu hút đông đảo chị em tham gia. Trong giai đoạn 2010 – 2020, Ban đã tổ chức được nhiều lần giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các Ban nữ công của nhiều trường Chính trị: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Học viện Khu vực III, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Quảng Nam, Trường Chính trị Ninh Bình, Trường Chính trị Nam Định, Trường Chính trị Hà Tĩnh…
Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ cũng được Nhà trường hết sức chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chị em yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác phụ nữ, hằng năm, Nhà trường đã tập trung vào việc bổ sung, kiện toàn Ban Nữ công đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đồng chí được lựa chọn vào Ban Nữ công đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực hành công tác Hội. Vì vậy, chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trong  Ban Nữ công đã không ngừng được nâng lên; mọi hoạt động của chị em thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Nhà trường. Kết quả bình xét chất lượng hằng năm luôn có từ 85% đến 100% tổ phụ nữ đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.
 Để phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, theo định kỳ sinh hoạt chi bộ, các tổ nữ công của các khoa, phòng đều tổ chức cho chị em tham gia ý kiến góp ý đối với đảng viên, cấp ủy trong toàn Đảng bộ; đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của chị em với Đảng và giới thiệu những hội viên có đủ tiêu chuẩn cho các chi bộ tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 5 hội viên được kết nạp vào Đảng, góp phần nâng cao tỷ lệ và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. Nhà trường quan tâm  đảm bảo quyền lợi chính đáng của chị em. Mọi chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, đơn vị có liên quan đến phụ nữ đều được lãnh đạo, chỉ huy các khoa, phòng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng; triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các chế độ: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể. Chế độ nâng lương, đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Những việc làm này đã góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy chị em tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho chị em đã được Nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt. Hằng năm, cùng với việc động viên, khuyến khích chị em tự học, tự nghiên cứu, Nhà trường đã chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn gửi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài nước. Đến nay, toàn Trường đã có 11 hội viên thạc sỹ, 6 chị có trình độ đại học, 1chị có trình độ trung cấp, 3 chị đã tốt nghiệp phổ thông trung học và 01 chị đang được đào tạo văn bằng 2 tại Học viện  Báo chí và Tuyên truyền.
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy tốt vai trò của Hội và hội viên phụ nữ trong đơn vị, Nhà trường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, phát huy tính năng động, đề cao tinh thần trách nhiệm ở mỗi vị trí việc làm vì sự phát triển chung của nhà trường, góp phần xây dựng Ban Nữ công vững mạnh, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Hai là, lãnh đạo các khoa, phòng chú ý tạo điều kiện để mọi hoạt động của Hội và từng hội viên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà trường; duy trì nền nếp giảng dạy và học tập, phục vụ đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Học viện về hoạt động chuyên môn; đồng thời, tổ trưởng nữ công các khoa, phòng thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên.
Ba là, tổ chức tốt các phong trào hoạt động của phụ nữ, nhất là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân nêu cao ý thức tự học, tự rèn để không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây