Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị với việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ hai - 14/01/2019 16:02
 
                                                                            Th.S  Hoàng Tiến Dũng
                                                                                      Trưởng Khoa Dân vận
 
 Ngày 2/9/1958, cách đây hơn 68 năm, nhân ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam, Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhấn mạnh : Từ khi có xã hội loài người đến nay, lịch sử xã hội là do bản thân quần chúng xây dựng nên và chính quần chúng là động lực thúc đẩy lịch sử tiến lên không ngừng. Mọi sự kiện lớn lao, mọi thay đổi cách mạng xảy ra nếu không được quần chúng tích cực tham gia, ủng hộ thì không thể thành công được. Lời căn dặn ấy vẫn luôn là sợi chỉ đỏ soi đường cho chúng ta trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác mặt trận. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy ấy, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong suốt quá trình xây dựng và phát triển luôn khắc ghi, hành động và thu được những thành tựu quan trọng.
 Năm 2018,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  tỉnh Quảng Trị, tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng -an ninh, đối ngoại quan trọng, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và thống nhất hành động, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức triển khai có hiệu quả. Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong năm 2018 là rất lớn, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhưng trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đi đề cập đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị với việc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào yêu nước.
   Bước vào những ngày đầu năm 2018, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm, nên mọi hoạt động được tiến hành theo đúng kế hoạch với những chương trình, mục tiêu cụ thể. Đối với nội dung phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản, triển khai các cuộc vận động đã được thực hiện một cách có hiệu quả và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ,  thể hiện ở những nội dung sau đây :
 Thứ nhất, ngay từ đầu đã xác định đúng trọng tâm.  Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh là hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo, chỉnh trang nông thôn và giảm nghèo bền vững gắn với Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động, các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, chương trình phối hợp với UBND tỉnh “về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2017 – 2020”. UBMT các cấp tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 - 2018; “Xây dựng khu dân cư và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018 - 2020”; ban hành quy trình, phối hợp triển khai đánh giá, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. UBMT tỉnh xây dựng 02 mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu dân cư Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh và khu dân cư Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá; 02 mô hình đơn vị kiểu mẫu cấp xã “về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và Phường 1, thị xã Quảng Trị.
Thứ hai, hiệu quả cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong năm, Ban Thường trực đã hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng 17 mô hình vườn kiểu mẫu phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Chỉ đạo, hướng dẫn UBMT cấp huyện xây dựng trên 50 mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, tiêu biểu như: Mô hình nuôi bò sinh sản ở Vĩnh Linh, Triệu Phong; mô hình trồng nghệ, dưa hấu thâm canh ở huyện Gio Linh và Vĩnh Linh; mô hình trồng cây dược liệu, dứa, ớt ở Cam Lộ; mô hình nuôi cá lồng ở huyện Triệu Phong và Gio Linh, mô hình kinh doanh dịch vụ và mô hình làm bánh cuốn ở thành phố Đông Hà… Đến nay, toàn tỉnh có 42/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,04% số xã của tỉnh, mức đạt tiêu chí bình quân là 14,15 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; 05/24 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…
Thứ ba, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng khó khăn có nhiều đổi mới, nhất là hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quỹ “Vì Người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2018 đã huy động được 21.283.787.000 đồng (đạt 116,07% so với năm 2017, 118,24% chỉ tiêu cam kết với Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ), trong đó cấp tỉnh: 8.857.400.000 đồng; cấp huyện: 5.365.026.000 đồng; cấp xã: 7.061.361.000 đồng. Trong năm, đã hỗ trợ xây dựng 315 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng giá trị 11,846 tỷ đồng, sửa chữa 129 nhà với số tiền 1.469,5 triệu đồng (vượt hơn 48% so với năm 2017); hỗ trợ phát triển sản xuất cho 161 hộ gia đình, trị giá 1.092,3 triệu đồng; hỗ trợ 826 em học sinh nghèo, trị giá 309,6 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 12.520 đối tượng, trị giá 5.124,87 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 380 người, trị giá 326,1 triệu đồng, hỗ trợ khác trị giá 1.112 triệu đồng.([1])
Thứ tư, hoạt động cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp triển khai một cách đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn, đảm bảo theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của UBTWMTTQ Việt Nam. Quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận 12.548.402.000 đồng (nguồn đăng ký 2017 chuyển 2018 là 2,8 tỷ đồng; kết dư  2017 là 9,748.402 tỷ đồng. UBMT và Thường trực Ban Cứu trợ thiên tai tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, cứu trợ, hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có thân nhân bị chết, bị thương, nhà ở, trường học bị hư hỏng do thiên tai gây ra trên địa bàn; động viên, chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng có 13 người chết do vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Giải ngân hỗ trợ xây dựng 18 công trình dân sinh, trị giá: 7,75 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa xây dựng 100 nhà ở hư hỏng, trị giá 4 tỷ đồng; hỗ trợ khác với tổng số tiền 389 triệu đồng([2]). Phối hợp hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân địa phương 14 xã và 02 thị trấn vùng biển bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Thứ năm, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được các cấp, các ngành tích cực phối hợp triển khai và ngày càng được đông đảo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động, Ban Thường trực đã tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện cuộc vận động, nhất là thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng; Duy trì và nâng cao chất lượng Chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên sóng PT-TH tỉnh; tăng cường tin, bài về Cuộc vận động trên báo Quảng Trị và các phương tiện truyền thông; tiếp tục phối hợp với Sở Công thương triển khai Đề án "Phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014 - 2020”; mô hình thí điểm Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. Nhiều hoạt động kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa Quảng Trị tiếp tục được đẩy mạnh, như: gạo sạch Triệu Phong, cà gai leo An Xuân, tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại, chè vằng hòa tan, dầu lạc Cam Lộ, tinh bột nghệ, hồ tiêu, cà phê Khe Sanh…
   Thứ sáu, thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT, ngày 18/8/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT, ngày 16/4/2018 về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, Ban Thường trực đã xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn số 2589/UBND-VX, ngày 21/6/2018 về việc phối hợp triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã và đang được Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện gắn với hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng công tác, nâng cao năng suất lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội cùng với các phong trào thi đua của địa phương. UBMT các cấp tập trung phối hợp tuyên truyền, hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp gắn với triển khai hiệu quả các phong trào, hoạt động, các cuộc vận động của tổ chức mình.
Với những kết quả nêu trên mặc dù còn rất khiêm tốn, nhưng đã khẳng định các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn và đô thị. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia đóng góp và thụ hưởng nhiều hơn thành quả sự nghiệp đổi mới đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Năm 2019 đã đến, chúng ta tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào yêu nước trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây