Kinh nghiệm thu hút đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 17/10/2022 10:19
                                                     Ths. Lê Thị Thu Huyền
                                                 Khoa Xây dựng Đảng
      Thời gian qua, đồng hành với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, bám sát chức năng, nhiệm vụ thu hút đầu tư từ “Tầm nhìn” của bộ máy lãnh đạo để đưa Quảng Trị tiến lên với phương châm “Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực”, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các công trình, dự án trọng điểm giúp Quảng Trị phát triển,  tỉnh Quảng Trị đã tích cực làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các nhà đầu tư để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ đó tỉnh chủ động, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Kết quả như sau:
      1. Một số kết quả bước đầu
      Nhờ chiến lược thu hút đầu tư hiệu quả, trong giai đoạn 2016 – 2021, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã thu hút được 304 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86.432 tỉ đồng, thu hút được 5 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 125,704 triệu USD[i]. Trong số 304 dự án thu hút được có khoảng 122 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với số vốn đầu tư 9.615 tỉ đồng, điển hình như: nhà máy sản xuất dụng cụ du lịch Jinquan, dự án Nhà máy thủy điện La Tó, dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2, nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1, dự án Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu phú; Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 5; Dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2, 3[ii] …Hiện nay, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị khởi công Cảng hàng không Quảng Trị.
      Nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã chú trọng tập trung thực hiện các nhiệm vụ kép vừa tăng trưởng kinh tế vừa phòng, chống Covid-19. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư, nhằm khôi phục phát triển kinh tế, ổn định xã hội; Kế hoạch hành động số 34/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã cam kết với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp.
      Trên toàn tỉnh có 19 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.488,71 triệu USD; Trong đó, 12 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 40,07 triệu USD; 07 dự án đang triển khai xây dựng với tổng số vốn đăng ký là 2.488,61 triệu USD[iii].  Đã khởi công các dự án: Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn một 1.500MW, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, đường Hùng Vương nối dài; Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Khu đô thị - thương mại Nam Đông Hà. Tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư: Tập đoàn Sembcorp (Singapore), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC, Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan, Tập đoàn Kinder World (Singapore), Dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị của Liên doanh Amata - Sumitomo - VSIP (tổng mức đầu tư 88, 26 triệu USD). Cùng với đó, Quảng Trị phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm.
      2. Kinh nghiệm thu hút đầu tư các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị
      Thứ nhất, UBND tỉnh chỉ đạo cho các sở, ban, ngành triển khai các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.
      Tỉnh đã ban hành Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, kinh phí hàng năm của tỉnh dành cho công tác ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn hạn hẹp, không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Hiện tại tỉnh đã ban hành quy định thay thế về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Nghị quyết số 105/2021/ND-HĐND ngày 30/8/2021 và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở Văn bản số 3013/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, tỉnh Quảng trị đã phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của tính Quảng Trị. Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương “đi tận ngõ, gõ tận cửa” nhà đầu tư; tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư chiến lược trong nước đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Trị như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn T&T...Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh, khí hậu, hạ tầng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của UBND tỉnh, sự quan tâm thực hiện, đổi mới phương thức xúc tiến, thu hút đầu tư của các cấp, các ngành, hoạt động xúc tiến đầu tư thời gian qua của tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả tích cực thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh còn khó khăn. Trong năm 2021, các hoạt động công cộng, giao thương, xúc tiến đầu tư và di chuyển xuyên biên giới tiếp tục bị hạn chế do dịch bệnh Covid-19. Do đó, công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường được tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, như đánh giá tình hình, xu hướng phát triển kinh tế và sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế; đánh giá, thăm hỏi tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh để đưa ra những định hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung tâm XTĐT miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng định hướng thu hút đầu tư bám sát nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm nắm bắt thị trường, xu hướng đầu tư, phát triển của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
       Thứ hai, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư
      Tỉnh Quảng Trị thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin về cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh; định hướng các lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên thu hút đầu tư; đồng thời bổ sung, cập nhật dữ liệu liên quan đến môi trường đầu tư như: Điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng cơ hội đầu tư của tỉnh, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, các thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh đã được đăng tải, cập nhật trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Phối hợp, cung cấp thông tin của tỉnh theo Phiếu khảo sát của Cục Đầu tư nước ngoài đế xây dựng cuốn Guidebook về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Tăng cường nghiên cứu các KCN, chính sách đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn công ty lớn để có chính sách phù hợp, nghiên cứu luật pháp, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước trong khu vực để học hỏi và có đối sách phù hợp, giải quyết những tình huống đầu tư cụ thể.
      Thứ ba, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư
      Để cụ thể hóa các lợi thế sẵn có trong công tác xúc tiến đầu tư, dựa trên kết quả phân tích, đánh giá thị trường, tỉnh Quảng Trị đã rà soát, cập nhật danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và tập trung thu hút, xúc tiến các dự án động lực (nhất là các dự án đang có nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu) và ban hành kèm theo Chương trình XTĐT như: Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng; Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; các dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam và các khu Công nghiệp, khu kinh tế khác; dự án Nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Báo vàng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Cảng hàng không, sân bay Quảng Trị; các dự án năng lượng tái tạo; dự án kho ngoại quan, trung tâm Logistics; xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu, xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 với tính chất có trọng tâm, trọng điểm.
       Thứ tư, cải cách các thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.
      Thực hiện tốt Bản cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư; cam kết giữa Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ số thành phần nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Duy trì đối thoại Doanh nghiệp, mô hình“Cà phê doanh nhân nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Năm 2021, tỉnh Quảng Trị xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư như: Hoàn thành nội dung và tổ chức ghi hình phim giới thiệu về tỉnh Quảng Trị phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xuất bản cuốn tập gấp giới thiệu về tỉnh Quảng Trị; xây dựng Danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xây dựng Bản đồ đầu tư tỉnh Quảng Trị để tích hợp vào Bản đồ đầu tư khu vực miền Trung và Quốc gia. Đã xây dựng được nguồn tài liệu, dữ liệu khá phong phú giới thiệu thông tin về các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh như: Website, catalogue (bằng song ngữ Việt - Anh, Việt - Thái, Việt - Trung, Việt - Nhật, Việt - Hàn), profile, powerpoint, đĩa CD, phim tài liệu, phóng sự giới thiệu về các KCN, KKT trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các phóng sự, bài viết, trang thông tin có chất lượng nhằm quảng bá về KCN, KKT. Đã biên tập và thiết kế lại tập gấp giới thiệu về KCN, KKT mới, hiện đại, tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Xây dựng bản nhận diện dự án để thuận tiện cung cấp cho nhà đầu tư. Quay flycam địa điểm thực hiện các dự án lớn đầu tư tại KKT Đông Nam Quảng Trị, kết nối thông tin kịp thời đến nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đầu tư tại Quảng Trị.
      Thứ năm, xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư
      Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức làm việc, tiếp cận nhà đầu tư, như: Trực tiếp tiếp xúc, làm việc với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Công tác đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả.
 Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Tích cực tăng cường công tác online Marketing điện tử trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh, tăng cường công tác biên tập và cập nhật thông tin, hình ảnh phục vụ bạn đọc trên website ipa.quangtri.gov.vn và các trang mạng xã hội như fanpage, facebook, youtube. Xây dựng nội dung phối hợp với các đơn vị truyền thông tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư tỉnh Quảng Trị (VTV8, Báo Đầu tư, Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp, Báo Thanh niên...)[iv].
      Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế như: Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức tốt Hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.Tổ chức phiên xúc tiến đầu tư tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhân dịp gặp mặt Hội đồng hương Quảng Trị tại TP Hồ Chí Minh tháng 3/2021. Tổ chức chuyến khảo sát và làm việc với VSIP tại tỉnh Bình Dương của Lãnh đạo UBND tỉnh. Thúc đẩy các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Quảng Trị thông qua chuyến thăm, làm việc tại tỉnh của Đại sứ Hàn Quốc. Tổ chức thành công Hội nghị kết nối và phát triển năng lượng khí tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội, tổ chức chương trình công tác tìm hiểu kinh nghiệm thu hút đầu tư tháng 2/2022 ở Khu Công nghiệp Tam Thăng 2 (Quảng Nam) và mong muốn Tập đoàn SAM Holding hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án tại Quảng Trị một cách sớm nhất. Trong quảng bá du lịch, tỉnh Quảng Trị đã đổi mới, đa dạng về phương thức thực hiện. Phối hợp với VNPT Quảng Trị xây dựng Cổng Thông tin du lịch thông minh, Chương trình Svietnam, Tintuc24h xây dựng clip phim quảng bá du lịch tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời đưa tin, tuyên truyền về du lịch tỉnh nhà, Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hanoi; Tổ chức làm việc trao đổi thông tin với các doanh nghiệp lữ hành, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO - HUTC, Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam (VTF). Thông qua đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến khảo sát và xây dựng kế hoạch đầu tư.
      Thứ sáu, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư
      Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Trị có sự thay đổi về hình thức thực hiện XTĐT. Tỉnh đã chủ động đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư tại chỗ, tập trung nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh theo hướng phân định rõ trách nhiệm cho từng Sở, ban, ngành trong xử lý các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp và hỗ trợ các thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp Quảng Trị của liên doanh VSIP - Amata - Sumitomo; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, Dự án Khu tổ hợp du lịch dịch vụ, đô thị sân golf hồ Nghĩa Hy; Công ty A.P Lavergne Investment Pte.Ltd (Singapore). Công ty TNHH Sangshin Electronics (Hàn Quốc), CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội và các đối tác lập dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp phát triển du lịch cộng đồng Klu. Thành lập tổ công tác kết nối, hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện dự án mỏ Kèn Bầu vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; xây dựng chương trình tiếp đón và làm việc với Công ty Năng lượng Eni Việt Nam (Italia) tại tỉnh Quảng Trị. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tháo gỡ nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đưa đón, trao đổi khách du lịch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả. Các chuỗi liên kết nổi trội như: Liên kết với Công ty CP nông sản hữu cơ Quảng Trị; Tập đoàn Quế Lâm, Công ty Organic - More... Tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm với định hướng “Nhà nước xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp xúc tiến sản phẩm”.
      Thứ bảy, đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư và hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư
      Tỉnh tiếp tục cử các cán bộ trực tiếp phụ trách công tác xúc tiến đầu tư tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng XTĐT như: Tập huấn nâng cao kỹ năng XTĐT, ĐTNN do Trung tâm XTĐT miền Trung tổ chức. Về hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài và hợp tác với các tổ chức quốc tế để quảng bá, xúc tiến đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động XTĐT năm 2021 của tỉnh Quảng Trị tiếp tục chủ yếu thực hiện tại chỗ và thông qua các kênh điện tử. Tỉnh không tham gia các hoạt động hợp tác tại nước ngoài về xúc tiến đầu tư. Các hoạt động xúc tiến đầu tư chủ yếu là kết nối, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội để xây dựng kênh thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh. Tỉnh đã quan tâm, nỗ lực thực hiện các hoạt động xúc tiến với nhiều đối tác, tiến hành hỗ trợ, cung cấp thông tin cho nhiều doanh nghiệp.
      Có thể khẳng định rằng, với chính sách và chiến lược thu hút đầu tư linh hoạt, phù hợp, hiệu quả là một trong những nhân tố quyết định đến những thành quả của thu hút đầu tư các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng trị thời gian qua. Hy vọng thời gian tới tỉnh tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai và đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, góp phần tạo thêm công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, đưa Quảng Trị phát triển trở thành tỉnh trung bình khá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.
 

[i]. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu hút đầu tư của tỉnh Quảng trị giai đoạn 2016 – 2021.
[ii] Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động các Cụm Công nghiệp, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
 
[iii] . Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Quảng Trị, http://dpiquangtri.gov.vn/
 
[iv]. Cổng thông tin điện tử Quảng Trị, http://quangtri.gov.vn/
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây