Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của dân tộc anh hùng

Thứ bảy - 05/12/2015 15:48

83 năm qua, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với lịch sử của nhân dân, đất nước và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là người đại diện cho tinh thần kiên cường, bất khuất, cho trí tuệ thông minh, óc sáng tạo của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Từ giữa thế kỷ XIX, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản thì cái vòi bạch tuộc của nó vươn ra khắp thế giới. Trong khi đó các nước Đông Nam Á - một vùng đất giàu tài nguyên, đầy hấp dẫn với chủ nghĩa tư bản phương Tây - vẫn chìm đắm trong xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu. Bằng nhiều con đường, với nhiều thủ đoạn dã tâm cướp nước ta, ngày 1/9/1858 liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng. Tiếng súng xâm lược Đà Nẵng đã vang vọng đi khắp các miền trong nước. Triều đình nhà Nguyễn ươn hèn, từng bước bán rẻ từng phần rồi toàn bộ nước ta cho thực dân Pháp. Song với truyền thống quả cảm của mình, nhân dân đã đứng lên chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, văn thân yêu nước, các phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân … và biết bao cuộc khởi nghĩa khác đã minh chứng điều đó. Hàng trăm, hàng ngàn tấm gương nghĩa khí anh dũng đấu tranh, nuôi hy vọng giành lại nước Nam, biết bao bậc chí sĩ đã bỏ mình vì gánh nặng nước non. Tất cả đang chờ thời cơ để xông ra trận, nhưng mỗi lần ngọn lửa yêu nước được thổi bùng lên lại một lần bị kẻ thù dập tắt. Không khí bi thương bao trùm bầu trời Tổ quốc. Nhưng càng thất bại, càng bị đàn áp, càng thống khổ thì quần chúng lại càng nung nấu ý chí căm thù, càng khao khát tìm cách thoát khỏi kiếp ngựa trâu, tìm cách thoát khỏi sự nô dịch của thực dân Pháp. 

Giữa lúc ấy, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau những năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, bằng hoạt động thực tiễn, tìm hiểu, học tập lý luận. Nguyễn Ái Quốc (tên của Nguyễn Tất Thành trước đó) đã tìm ra chân lý: Chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra. Nguyễn Ái Quốc đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng ta ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, đã đáp ứng nguyện vọng khẩn thiết của nhân dân ta và yêu cầu lịch sử là đánh đổ thực dân phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã xác định rõ, cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của giai đoạn đầu là chống đế quốc và phong kiến, lực lượng chính của cách mạng là công nhân, nông dân và bầu bạn của công nông. Vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân, mà Đảng Cộng sản là bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất. Do có đường lối đúng đắn, với sự thông minh sáng tạo của một Đảng Mác xít Lêninít chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền trong cả nước, dựng nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Bước sang giai đoạn cách mạng mới, Đảng đã tập trung giải quyết hàng loạt những vấn đề gai góc trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ. 27 năm qua Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng bền vững, an sinh xã hội từng bước được bảo đảm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

83 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lập nên những chiến công huy hoàng, viết lên những trang sử vẻ vang nhất cho Tổ quốc mình: "Nước ta là một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giời. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành những người làm chủ đất nước, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". (Văn kiện Đại hội XI)

Kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng. Với ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chúng ta tin tưởng rằng mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" ước mơ ngàn đời của nhân dân ta nhất định sẽ đạt được. 83 năm qua một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng. 
 

Hồ Ngọc Mùi
Phó Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây