Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ tư - 05/01/2022 08:40
 
        Ngày 30/12/2021, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Toàn thể viên chức Nhà trường tham dự, ThS. Nguyễn Hữu Thánh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng và TS. Dương Hương Sơn, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
       Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo quyết toán tài chính của cơ quan năm 2021 và kế hoạch dự toán năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TL.
          Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi như dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Theo đó, chỉ tiêu được giao là 12 lớp, đã thực hiện được 32 lớp với 2.215 học viên, vượt 266 % kế hoạch; đã hoàn thành việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho học viên Lào khoá X theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ.  Kế hoạch mở lớp được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo khoa học, hợp lý; điều tiết tốt tiến trình dạy và học. Công tác lên kế hoạch đào tạo, lịch giảng được chú trọng, công tác chủ nhiệm được đẩy mạnh, công tác quản lý đầu vào, đầu ra của học viên đảm bảo.
        Trong công tác giảng dạy, nhà trường đã thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Việc thực hiện Quyết định 2252-QĐ/HVCTQGHCM, ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan. Các khoa đã chủ động thực hiện quy trình lên lớp theo Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo án lên lớp, giáo án thảo luận đã được soạn theo nội dung giáo trình, nhất là giáo trình theo chương trình mới, có bổ sung, cập nhật những luận điểm, kiến thức mới. Sau khi tập huấn giáo trình đã tổ chức kiểm tra, kiểm duyệt có sự phê duyệt trưởng khoa và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tổng số giờ giảng trong năm là 9.989,6 giờ; Tổng giờ vượt: 5.682 giờ.  Nhà trường bồi dưỡng và cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện vào tháng 4 năm 2021, kết quả 01 giảng viên đạt xuất sắc; 01 giảng viên đạt loại giỏi; Bồi dưỡng và cử 01 đảng viên tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi (Đạt Giải nhất do Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức; đạt Giải nhì Hội thi cấp tỉnh do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức). Công tác kiểm tra, thanh tra quá trình giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo được tăng cường và mang lại hiệu quả tốt.
     Cùng với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Năm 2021, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tiến hành triển khai thực hiện 02 đề tài khoa học cấp Trường thuộc 02 khoa, cả 02 đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao và phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy của viên chức; đã hoàn thành việc biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị; Tổ chức 03 cuộc Tọa đàm khoa học, cụ thể: Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) do Chi đoàn Nhà trường chủ trì; Tọa đàm khoa học “Quán triệt quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào giảng dạy ở Trường Chính trị Lê Duẩn” do Khoa Nhà nước và pháp luật chủ trì; Tọa đàm khoa học: “Tuổi trẻ Quảng Trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Khoa Lý luận cơ sở chủ trì.
Về công tác nghiên cứu thực tế, năm 2021 có 100% giảng viên đi thực tế cơ sở đủ tiêu chuẩn: giảng viên 15 ngày, giảng viên chính 10 ngày. Nhiều giảng viên có số giờ nghiên cứu thực tế vượt quy định. Giảng viên đi nghiên cứu với nhiều hình thức, đa dạng và đều có báo cáo nghiên cứu thực tế cơ sở. Nhà trường đã xuất bản và phát hành 02 Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 30 và số 31 với 52 bài viết, 12 tin, và 23 ảnh được đăng,các bài viết được đánh giá có chất lượng, đúng chủ đề, chủ điểm và kế hoạch đề ra; Năm 2021, đã tổ chức xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử của Trường theo hướng ngày càng rõ ràng, hợp lý về bố cục, nội dung, hình thức, thuận tiện cho đọc giả trong việc tham khảo, nghiên cứu. Ban biên tập đã thực hiện quản lý, kiểm duyệt và đồng ý đăng 35 bài viết nghiên cứu trao đổi và đăng 58 tin hoạt động về các hoạt động của Nhà trường. đã thực hiện 01 phóng sự về dạy - học trực tuyến. Việc đăng tải các bài viết, đưa tin các hoạt động kịp thời, chính xác và khoa học. Công tác quản trị và vận hành trang mạng an toàn.
Năm 2021, nhà trường đã chuyển ngạch cho 07 cán bộ, viên chức (01 chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; 5 giảng viên lên ngạch giảng viên chính và 01 chuyên viên sang ngạch giảng viên); Việc soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định nội bộ được giao đúng các bộ phận tham mưu soạn thảo; ban hành quy định về hướng dẫn công tác coi thi các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; quy định về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Do ảnh hưởng của dịch covid -19, nên lịch học phải ảnh hưởng đến tiến độ lớp không thể thực hiện liên tục theo kế hoạch đề ra, thực hiện áp dụng hình thức học trực tuyến…, kế hoạch tổ chức thực tế của học viên các lớp buộc phải tổ chức dưới các hình thức khác nhau. Việc ban hành các văn bản đã mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới năm 2022-2023 với 3 thành viên.


ThS. Nguyễn Hữu Thánh, BTĐU-Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân năm 2021. Ảnh: TL
          Về thi đua khen thưởng, năm 2021 Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường đã xét và công nhận 42 viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 06 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 viên chức được đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 13 viên chức được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 05 viên chức được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
         Về tập thể, Hội đồng thi đua khen thưởng xét và công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 01tập thể được đề được nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và 05 tập thể được Hiệu trưởng tặng giấy khen.
Tập thể Nhà trường được đề nghị UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

ThS. Trần Đức Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn tặng giấy khen cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021. Ảnh. TL.
   
TS. Dương Hương Sơn, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn tặng giấy khen cho các đoàn viên đạt thành tích trong các phong trào của Công đoàn 2021. Ảnh. TL.
          Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn công nhận 05 tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn Xuất sắc; 7 đoàn viên được khen là Công đoàn viên xuất sắc; 07 đoàn viên được khen có thành tích trong các phong trào. Tập thể công đoàn nhà trường được đề nghị CĐVC tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tặng giấy khen của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh..
         Phát biểu kết luận Hội nghị, ThS. Nguyễn Hữu Thánh đã khẳng định những thành quả đạt được trong năm qua là kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường, đó là động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2022, là năm kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn(07/4/1907-07/4/2022), đồng thời nhà trường tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội các đoàn thể (công đoàn, chi đoàn) và thực hiện xây dựng trường chính trị chuẩn. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII vào trong thực tiễn, bài giảng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch được giao.
 
Ban Giám hiệu và lãnh đạo chủ chốt ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: TL 
 

Tác giả bài viết: Trần Hữu Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây