Thế hệ trẻ Quảng Trị tự hào và biết ơn sâu sắc với công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (*)

Thứ ba - 28/03/2017 10:36
 
Cao Thị Hải Vân
Học viên lớp KT 33
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thưa các anh chị học viên thân mến!

Hôm nay, trong không khí xúc động của buổi tọa đàm kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn do Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức với chủ đề “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị”, tôi rất vinh dự được thay mặt học viên lớp KT33 trình bày tham luận tại buổi tọa đàm, bày tỏ lòng thành kính, tự hào và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng.
Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt các anh chị học viên lớp KT33 gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc buổi tọa đàm khoa học hôm nay thành công tốt đẹp!
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thưa các anh chị học viên thân mến!

Từ làng nghèo chợ Sãi, chàng thanh niên Lê Văn Nhuận - đồng chí Lê Duẩn – người con ưu tú của quê hương Quảng Trị đã đi trong huyết mạch lòng dân, trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, hai trăm ngọn nến của đồng chí, anh Ba bình dị của đồng bào. 
Tham gia cách mạng khi tuổi còn thanh xuân, cho đến cuối cuộc đời, người thanh niên Lê Văn Nhuận, anh Ba, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã sống “Một cuộc đời thanh cao sôi động. Như Trường Sơn mãi mãi tươi xanh. Như biển Đông ào ào dậy sóng”, với “tinh thần cách mạng tiến công không ngừng” đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Công lao của đồng chí Lê Duẩn với cách mạng được thể hiện ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đến cách mạng tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, tiếp đến là 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, 21 năm đấu tranh kiên cường, gian khổ đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và hơn 10 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước, từ 1975 – 1986.  Đồng chí được Đảng, nhân dân tin cậy giao phó nhiều trọng trách: Năm 1931 là ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ, năm 1937 là Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, năm 1939 là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, từ năm 1946 – 1954 là Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, rồi Bí thư Trung ương Cục Miền Nam, năm 1951 là Ủy viên Bộ Chính trị, từ năm 1960 - 1986 là Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cuộc đời của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại cho toàn thể nhân dân nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng một tấm gương cao đẹp: Đó là lòng trung thành vô hạn với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao cả. Đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất. Đó là tấm gương đạo đức trung thực, giản dị, giàu lòng nhân ái, coi trọng tình thương và lẽ phải.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở cương vị công tác, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí luôn quan tâm dành tình cảm, niềm tin yêu, sự chỉ bảo ân cần đối với tuổi trẻ và phong trào thanh niên. Đồng chí đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng “Là lực lượng tiên phong trong phong trào cách mạng quần chúng”, “đóng vai trò nòng cốt trong cách mạng”. Đồng chí xác định: để tạo nên sức mạnh “dời non lấp biển” của thanh niên phải coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. bởi “Tuổi trẻ bao giờ cũng muốn vươn tới cái hay nhất, đẹp nhất, tiên tiến nhất, cao thượng nhất”. Đồng chí căn dặn: “Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến”, “Thanh niên hãy lấy sự hy sinh phấn đấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao cả nhất của đời mình, đừng để cho tình cảm cách mạng nguội lạnh vì những toan tính được mất cho cá nhân”, “Thanh niên phải đứng trên vị trí người làm chủ”, “Thanh niên ngày nay phải coi cương lĩnh của Đảng là sự nghiệp của chính mình, nhận lãnh sứ mệnh biến cương lĩnh đó thành hiện thực sinh động trên đất nước ta”.
    Những tư tưởng, tình cảm và sự chỉ bảo ân cần của đồng chí đối với tuổi trẻ, luôn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là ngọn lửa soi đường, cổ vũ mạnh mẽ bao lớp thanh niên hôm qua và hôm nay tiến bước, phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
    Chúng tôi – thế hệ trẻ của quê hương Quảng Trị, là học viên của Trường Chính Trị Lê Duẩn, chúng tôi tự hào vì quê hương mình là mạch nguồn hun đúc nên cốt cách, tâm hồn, tầm vóc của đồng chí Lê Duẩn - “cánh đại bàng Việt Nam”, tự hào được học tập, tiếp thu kiến thức lí luận chính trị tại mái trường cách mạng có truyền thống hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn kính yêu, chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm mình là làm cho những tư tưởng cách mạng, lý tưởng và hoài bão của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trở thành phương châm hành động, lẽ sống của thanh niên, là ra sức học tập trang bị lý luận chính trị để trở thành những người cán bộ “Giỏi về nghiệp vụ, thông thạo trong kỹ năng, vững vàng trong lý luận” . Để thực hiện được yêu cầu đó, chúng tôi xác định rõ bản thân phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:
Trước hết, cần không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu rèn luyện để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Phấn đấu trở thành: “Người thanh niên có lý tưởng cách mạng, có lòng yên nước nồng nàn sâu sắc, có tri thức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong mọi công tác, trong mọi hoàn cảnh, có lao động, tình thương và lẽ phải” như đồng chí Lê Duẩn hằng mong đợi, để cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, của tổng Bí thư Lê Duẩn được kế thừa và phát huy. 
Thứ hai, cần ra sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực sáng tạo không ngừng trên con đường lập thân, lập nghiệp và giữ nước, đóng góp tài năng sức trẻ xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, thực hiện lý tưởng và hoài bão suốt đời của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn “Là nước nhà được độc lập, thống nhất phồn vinh và trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân được làm chủ đất nước, có cuộc sống ấm no hạnh phúc và văn minh”.
Đồng thời, trong vai trò là học viên của Trường Chính trị Lê Duẩn, mỗi chúng tôi cần cố gắng nỗ lực chăm chỉ trong học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, để trong thời gian học ở trường sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn, trở thành những người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, cống hiến tài năng, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Trị nói riêng rất cần những bàn tay dựng xây của nhân dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Mỗi thanh niên chúng tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí Lê Duẩn “Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến. Nếu chúng ta nghĩ nhiều đến hưởng thụ, đặt hưởng thụ cá nhân cao hơn tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, tức là chúng ta đã hạ thấp phẩm chất của người thanh niên cách mạng, đã sống hoài, sống uổng những ngày đẹp nhất của đời mình” để luôn sục sôi nhiệt tình cách mạng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc dựng xây đất nước, quê hương.
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thưa các anh chị học viên thân mến!

Hôm nay, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức tọa đàm kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và chúng tôi vui mừng, vinh dự, tự hào khi được tham dự diễn đàn đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban tổ chức buổi tọa đàm đã tạo cơ hội cho chúng tôi được bày tỏ cảm nhận, suy nghĩ của thanh niên trước sự kiện trọng đại của quê hương: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Một lần nữa kính chúc quý thầy cô và các anh chị học viên luôn hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn./.


(*) Đề bài viết do Ban Biên tập đặt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây