Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn.

Thứ bảy - 05/12/2015 16:10

Nguyễn Cửu An
Khoa xây dựng Đảng


Cách đây đã hơn một năm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng được Trung ương thảo luận và thống nhất rất cao; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, quan tâm và theo dõi ngay từ khi Nghị quyết mới được ban hành, cũng như trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong hơn một năm qua.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đề ra 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và xác định vấn đề thứ nhất: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng" là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất; đồng thời, đề ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó xác định nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu là giải pháp quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết.

Một điều được đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường chính trị Lê Duẩn nhận thấy là: việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của cấp ủy đảng các cấp nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các nội dung của Nghị quyết đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng chỉ thị, kế hoạch, các quy định, quy chế, hướng dẫn khá nhanh, kịp thời và tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện trong toàn Đảng và ở Đảng bộ nhà trường. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, nội dung, quy trình và phương pháp tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong Đảng lần này cũng có những điểm mới và khác so với các lần trước đây cả trước, trong và sau kiểm điểm. 

Với tinh thần khách quan, toàn diện và ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, mỗi một cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khẳng định: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng nói chung, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đảng ủy, các chi ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên đã được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, có tác dụng giáo dục sâu sắc.

Trước hết, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nhà trường được nâng lên rõ rệt. Thông qua tổ chức chu đáo việc học tập, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên nhất là cấp trên trực tiếp đã góp phần củng cố, nâng cao sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng từ đảng ủy đến các chi ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tình hình Đảng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong điều kiện nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế. Từ đó, đảng ủy, các chi ủy và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa và đối với đất nước, đề cao tính tự giác trong chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng.

Hai là, đảng ủy, các chi ủy và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nhà trường nhận thấy rõ hơn những ưu điểm, tiến bộ và nhất là những hạn chế, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng; có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn trong nội bộ; đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của mình chính xác, toàn diện hơn. Vì vậy, đại đa số cán bộ, đảng viên khẳng định đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này là một dịp tốt để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại chính mình, qua đó tự điều chỉnh bản thân và có những giải pháp cụ thể, thiết thực để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, đảng ủy, các chi ủy, tổ chức đảng và từng cấp ủy viên đã đề ra được phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Có thể nói, những việc làm cụ thể, thiết thực nêu trên đã có tác dụng tích cực trong Đảng bộ và bước đầu đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức nhà trương vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Bốn là, các cấp ủy từ Đảng bộ đến Chi bộ rút ra được một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Có thể khẳng định rằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm của Trung ương, với quy trình tiến hành kiểm điểm từ trên xuống dưới, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trước khi kiểm điểm; việc gợi ý kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề bức xúc, nổi cộm; việc thông báo kết quả và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm… là những cách làm mới, có ý nghĩa lớn về nhiều mặt. Những nội dung và cách làm mới nêu trên thực sự đã phát huy tác dụng và là những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như việc tự phê bình, phê bình trong Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay, có tác dụng tích cực thúc đẩy nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

Tóm lại, sau hơn một năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4( khóa XI) của Đảng, tuy còn có một số mặt thiếu sót, khuyết điểm nhưng đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, có tác dụng lớn trong công tác xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên; là khởi đầu quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành nền nếp thường xuyên như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính Trị Lê Duẩn thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây