Hội thảo khoa học :“80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Giá trị lý luận, thực tiễn và vận dụng vào tỉnh Quảng Trị”

Thứ sáu - 26/05/2023 09:00
 
        Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức Hội thảo khoa học:“80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Giá trị lý luận, thực tiễn và vận dụng vào tỉnh Quảng Trị”.
      Thành phần tham gia Hội thảo khoa học, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Nhà trường, có TS. Dương Hương Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, toàn thể giảng viên, học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 37 (ĐT37).
      Hội thảo do ThS. Ngô Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và ThS. Hoàng Tiến Dũng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TL.
       Báo cáo đề dẫn Hội thảo, ThS. Ngô Thị Thu Hà đã nêu rõ: Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943, đã thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Đề cương mang sứ mệnh khơi thông những mạch nguồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh đẩy mạnh phong trào phản đế, phản phong, tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng văn hóa cho Nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.
     Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Đồng thời nhằm lan tỏa và phát huy giá trị của đề cương, để chấn hưng và phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tiền hô, hậu ủng”, “Nhất hô, bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.

ThS. Ngô Thị Thu Hà báo cáo đề dẫn Hội thảo. Anh: TL.
        Hội thảo đã được nghe 7 tham luận cùng nhiều phát biểu trao đổi của đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ những nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Đề cương Văn hóa Việt Nam và thực tiễn vận dụng tại tỉnh Quảng Trị:
    1.Tìm hiểu những giá trị cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Sự bổ sung, phát triển của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay -  do ThS. Hoàng Tiến Dũng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng trình bày
    2.Những nhiệm vụ và giải pháp trong công tác chỉ đạo thể chế hóa cơ chế, chính sách văn hóa, xây dựng con người Quảng Trị theo yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước - do đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị trình bày.
    3.Từ giá trị lý luận và thực tiễn Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc ở tỉnh Quảng Trị - do ThS.  Lê Thị Thu Huyền, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng trình bày.
    4.“Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” – Phương châm của nền văn hóa Việt Nam từ năm 1943 đến nay, vận dụng vào Quảng Trị - do TS. Trần Thanh Thủy, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trình bày.
     5.Vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị - do ThS. Trần Văn Toàn, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trình bày.
    6.Vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vào phát triển văn hóa ở tỉnh Quảng Trị - do ThS. Lê Thị Thanh Nhạn, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trình bày.
    7.Vận dụng những nội dung của Đề cương về văn hóa Việt Nam vào xây dựng nền văn hóa và con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển - do ThS. Phạm Xuân Ngọc, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trình bày.
                            Một số hình ảnh Hội thảo: 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây