Bài phát biểu tọa đàm khoa học: “Tuổi trẻ Quảng Trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”

Thứ năm - 22/07/2021 10:45
 
                                                         Ths. Ngô Thị Thu Hà
                                                            Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Công tác tư tưởng có vị trí, vai trò quan trọng xuất phát từ tầm quan trọng của lý luận đối với đảng cộng sản và sự nghiệp cách mạng. Lênin đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng. Chỉ Đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong[1]. Thực tế lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với bản chất cách mạng và khoa học là lý luận tiên phong dẫn đường để Đảng Cộng sản Việt Nam làm tròn vai trò tiên phong, lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành độc lập, thống nhất đất nước và tiến hành xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, trong giai đoạn  hiện nay, việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là thế hệ trẻ, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng intenet, thế giới dường như thu nhỏ lại, đường biên giới quốc gia mờ đi, sự di chuyển các nguồn lực từ nước này sang nước khác trở nên dễ dàng hơn; thế giới bị chi phối nhiều hơn với những sự kiện xảy ra bên ngoài. Trong bối cảnh đó, tình hình thế giới cũng có những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới vẫn bị ảnh hưởng bởi quá trình “hậu khủng hoảng” do nhiều nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, chiến tranh, nhất là đại dịch Covid-19.
Với những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động xuyên tạc, phê phán, bác bỏ và chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn tấn công ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Chúng lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành bước đầu đạt được những kết quả tích cực, để từ đó xuyên tạc, bóp méo, vu khống, nếu không tỉnh táo và kịp thời nhận diện sẽ dẫn đến “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”, đánh mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thờ ơ chính trị.
Trong thời gian chúng ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều thủ đoạn thâm độc. Chúng đã tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm tài liệu như các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội các nước phương Tây, các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Trong đó, chúng lập hàng nghìn trang web, blog, các đài phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bóp méo sự thật về thành tựu 35 năm đổi mới của nước ta.  Mặt khác, chúng bóp méo những khuyết điểm, những hạn chế trong quản lý xã hội, những thiếu sót trong thực hiện một số chính sách, pháp luật, lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Chúng nói xấu, nói không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhằm làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng với chế độ. Với tất cả âm mưu và thủ đoạn thâm độc chỉ nhằm một mục đích xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Từ những thách thức và khó khăn đó, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Bởi vì, khi bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta mới có cơ sở để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hôm nay, Khoa Lý luận cơ sở đã chủ trì tổ chức tọa đàm khoa học cùng với học viên lớp Đ32 với chủ đề: “Tuổi trẻ Quảng Trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” nhằm thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TCTLD của Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 475 –HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Buổi tọa đàm khoa học là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sức lan tỏa cao để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Khoa Lý luận cơ sở chủ trì, tổ chức buổi tọa đàm độc lập, là hướng đi mới nhằm phát huy khả năng nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và học viên của nhà trường.
Trong buổi tọa đàm khoa học này, học viên có nhiều bài tham luận  với những nội dung: “Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam” “Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nển tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay” “Trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác  các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…để giúp chúng ta hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cái gì? Những giải pháp cơ bản để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.
Các bài tham luận đề cập đến nhiều khía cạnh, nội dung của Nghị quyết số 35 với những luận điểm, luận cứ sắc bén- điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên Khoa Lý luận cơ sở và học viên lớp ĐT32 đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hy vọng rằng sau buổi tọa đàm này, các đồng chí đoàn viên càng hiểu sâu sắc hơn nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua buổi tọa đàm khoa học khẳng định niềm tin, sự tin tưởng của thế hệ trẻ đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi đoàn viên thanh niên nhận thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước, quê hương và đối với bản thân. Những nội dung được nêu ra ở diễn đàn khoa học này tiếp tục đặt ra cho tuổi trẻ Quảng Trị những định hướng mới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 đạt hiệu quả cao nhất.
Nhà trường tin tưởng và mong muốn Khoa Lý luận cơ sở nói riêng và các khoa của Nhà trường chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều buổi tọa đàm khoa học hiệu quả và bổ ích trong thời gian tới.
 
[1] [1] Hồ Chí Minh toàn tập , Tập 11 (2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tr93

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây