Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ bảy - 05/12/2015 15:39

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng mà Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh. Thời gian qua Đảng bộ đã làm được rất nhiều việc nhưng để công tác này tiếp tục đạt những kết quả to lớn trong thời gian tới, cần tập trung một số nội dung sau:

Một là,Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, học viên trong nhà trường. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết cùng các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Thường vụ Đảng ủy cấp trên, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự “tồn vong” của chế độ XHCN. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động; đồng thời, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cho cán bộ đảng viên gắn với việc kiểm điểm đảng viên theo tinh Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã xác định với ba nội dung cơ bản : “Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để có biện pháp xử lý kịp thời ngay tại cơ quan, đơn vị.

Hai là: Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng với những việc làm thiết thực, cụ thể gắn liền với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ,với những nội dung cụ thể sau:

- Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm “ ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. 

- Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Ba là, Tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ: Xác định tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá, quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ..Trong thời gian tới cần chú trọng sắp xếp, bố trí đề bạt cán bộ gắn với công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng trong nhà trường. Công tác cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cơ quan.

Bốn là: Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy chế, quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Trong thời gian tới tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội chi bộ Liên khoa; Liên phòng.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy cần phải được tiến hành thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Đảng cũng như xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiên thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

Th.s Lê Anh Tân
Trưởng Khoa Mác-Lênin, TTHCM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây