Những giải pháp cơ bản để Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ năm - 30/11/2017 11:38
                                                            
ThS. Trần Hữu Hoà  
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL  
                                        
Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Chính Trị Lê Duẩn nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2017-2022. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với ban chấp hành nhiệm kỳ mới là xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TƯ Đảng (khóa X) và Nghị quyết 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (khóa XIV), tiếp tục đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tiên phong, chủ động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
CĐCS Trường Chính trị Lê Duẩn đến tại thời điểm đại hội có 40 công đoàn viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 24 nữ và 35 đảng viên. Về chất lượng đội ngũ có 1 tiến sĩ, 18 thạc sĩ, 09 giảng viên chính; 01 chuyên viên chính. Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác và các hoạt động phong trào.
Trước hết, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015-NĐ-CP của Chính phủ đã được công đoàn phối hợp thực hiện có hiệu quả trong hoạt động của đơn vị. CĐCS đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị Viên chức hàng năm đảm bảo thời gian quy định, đúng quy trình và đầy đủ các nội dung. Qua hội nghị đã phát huy vai trò dân chủ trực tiếp của cán bộ đoàn viên trong việc thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyên môn, ký kết giao ước thi đua, xây dựng và điều chỉnh các quy chế quản lý hoạt động nội bộ của cơ quan đơn vị. Vai trò của công đoàn đã thể hiện rõ tính đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên. Việc giám sát kiểm tra thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ đoàn viên như nâng lương, chuyển ngạch, thanh toán các chế độ  BHYT, BHXH, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CBVC đảm bảo công khai, dân chủ.  BCH công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng và thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
Thứ hai, hoạt động xã hội trong CBVC trở thành nề nếp và ý thức tự giác cao, Công đoàn đã phối hợp với Nhà trường thường xuyên thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ 2 ngày lương cho người nghèo, tặng quà cho các đối tượng là cán bộ, giảng viên nghỉ hưu trong các dịp lễ, tết... Thực hiện việc nộp quỹ “Mái ấm công đoàn” và “Quỹ hỗ trợ đặc biệt khó khăn” đúng và đủ theo quy định của cấp trên, trong nhiệm kỳ đã đóng góp 3.690.000đ. Ngoài ra Công đoàn nhà trường tổ chức góp các quỹ “Quỹ góp đá xây dựng Trường Sa thân yêu”, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; Chương trình tiếp sức đến trường; Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Chương trình nối vòng tay nhân ái. Vận động CBVC tham gia hưởng ứng tích cực Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, số tiền đóng góp hơn 7 triệu đồng. Vận động đóng góp ủng hộ cuộc vận động “Hoa dâng mộ liệt sỹ” hơn 5 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, viên chức của Nhà trường là thân nhân đối tượng chính sách. Đây là hoạt động hàng năm của Nhà trường vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ thể hiện đạo lý và tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
Thứ ba, CĐCS đã tập trung tuyên tuyền giáo dục đến CBVC những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp gắn với việc triển khai quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Trước tình hình ô nhiễm môi trường biển, Công đoàn nhà trường đã vận động CBVC thể hiện trách nhiệm của mình và làm lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận dụng vào bài giảng làm cho nhân dân bình tĩnh, tin tưởng, chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý sự cố môi trường biển.
Thứ tư, về công tác chuyên môn, Công đoàn động viên đoàn viên tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các Hội thảo khoa học, nghiên cứu đề tài khoa học, nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài Thông tin Lý luận và Thực tiễn, bài đăng trang web.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phối hợp với Nhà trường đã thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu, đánh giá cao và đang được đưa vào áp dụng ở các địa phương trong tỉnh, ngoài ra đã thực hiện 03 đề tài khoa học cấp trường đã  nghiệm thu và đưa vào thực hiện. Nhà trường  Tổ chức Toạ đàm khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị” nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; tham gia Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước". Đặc biệt năm 2016, thực hiện Bộ quy chế mới theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016, lần đầu tiên Công đoàn Nhà trường tổ chức tốt Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Với những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, năm 2017 Nhà trường đã được Tỉnh tin tưởng giao thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh.
 Trong công tác giảng dạy, ĐVCĐ hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy do Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, các giờ lên lớp đạt chất lượng. Công đoàn cùng phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường để lựa chọn giảng viên dạy giỏi dự thi Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Hiện nay trường đã có 7 giảng viên được Giám đốc Học viện Chính trị - quốc gia Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Đặc biệt, năm 2014 có 01 giảng viên đạt loại xuất sắc đứng thứ nhất toàn quốc. Nhà trường và Công đoàn đã có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các đoàn viên Công đoàn đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi do Học viện tổ chức.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được CĐCS Nhà trường vẫn còn những hạn chế, bất cập: do thực tế công tác của nhà trường nên một số công tác công đoàn có tính cấp bách chậm triển khai trong tổ chức thực hiện; việc chỉ đạo, duy trì hoạt động TDTT còn hạn chế do cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu; chưa huy động đoàn viên công đoàn thật sự tự giác tham gia các hoạt động của công đoàn; BCH công đoàn chưa thật sự chủ động, sáng tạo, hoạt động còn phụ thuộc, chưa có tính thuyết phục cao; thực tế hiện nhà trường có số lượng nữ công đoàn viên nhiều (24/40) nhưng BCH công đoàn vẫn chưa đề xuất để thành lập Ban Nữ công cho nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của chị em đoàn viên nói riêng cũng như hoạt động chung của công đoàn Nhà trường.
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ X, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức tỉnh tại đại hội lần thứ nhất, với tinh thần quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, động viên CBVC thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, công đoàn vững mạnh xuất sắc, thực hiện xây dựng người CBVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” phối hợp cùng chuyên môn không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBĐVCĐ. Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn xác định nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua, trong đó chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, Bộ: 2-3 người; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:  5 - 6 người/năm; Lao động tiên tiến: 100% CBCC; phấn đấu xây dựng tập thể CĐCS vững mạnh xuất sắc; tổ chức tốt các hoạt động phong trào theo chủ đề và các phong trào do cấp trên phát động; tích cực tham mưu với lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện tốt chính sách đối với ĐVCĐ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CĐV; bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ là 02 đến 03 ĐVCĐ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022, 95% CĐV là giảng viên hoàn thành chương trình học sau đại học; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở của Trường. Vận động nữ CBVCLĐ thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu có trên 90% nữ CBCC đạt danh hiệu “Hai giỏi”; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của nữ CBCC; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 và 20/10 hàng năm. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc, thói quen, nếp sống theo tiêu chí ĐVVH trong ĐVCĐ và toàn thể học viên nhà trường, xây dựng nhà trường  xanh - sạch - đẹp.
Đặc biệt, năm 2017 Nhà trường đã vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị đến thăm nhà trường... Đây là niềm vinh dự, động viên để CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh  giao.
Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn cần có những giải pháp cụ thể.
Một là, thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Công đoàn viên chức tỉnh, thực hiện tốt phối hợp với Ban Giám hiệu để tham mưu, đề xuất những ý tưởng, chương trình hoạt động của CĐCS nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ĐVCD cũng như các hoạt động chung của Nhà trường và Công đoàn cấp trên.
Hai  là, tăng cường nâng cao năng lực hoạt động của BCHCĐCS, để thực sự là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Chủ động và tích cực trong việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên đến người lao động. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Động viên CBVCLĐ tham gia nghiên cứu để tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi của CBVCLĐ như thực hiện chính sách tiền lương, chính sách tuyển dụng, đào tạo, giải quyết chế độ BHXH, BHYT…Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đã ban hành. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Vận động đông đảo CBVCLĐ tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, như hoạt động xoá đói giảm nghèo, xây dựng quỹ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Hỗ trợ đặc biệt khó khăn”, quỹ “Mái ấm Công đoàn”.
Ba là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với thực tiễn cơ sở, bám sát nhu cầu của CBVC để xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CBVC nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Chú trọng đến các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của CBVCLĐ nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Triển khai và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thảo giáo dục truyền thống.
Bốn là, gắn hoạt động chuyên môn với hoạt động phong trào của CĐCS Nhà trường. Thi đua "dạy tốt học tốt",  tổ chức thực hiện nghiêm túc và chất lượng Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị và Hội thi Giảng viên dạy giỏi, tham gia đầy đủ các hoạt động nghiên cứu khoa học mà nhà trường đã đề ra. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm là, thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐCS Nhà trường. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Ban Nữ công, cán bộ nữ công các cấp trong việc bồi dưỡng, đào tạo, chủ động tham mưu, đề xuất, giới thiệu, quy hoạch cán bộ nữ các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo thực hiện hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.. Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, đòi hỏi đoàn viên công đoàn và BCHCĐ phải đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo và tích cực chủ động để góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đề ra./.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây