Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của huyện đoàn Triệu Phong

Chủ nhật - 19/11/2017 13:27
Lê Thị Thanh Nhạn
Khoa Xây dựng Đảng

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã khẳng định rằng: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.1
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2012 đến nay Ban Thường vụ Huyện đoàn Triệu Phong đã quan tâm chỉ đạo, phát động nhiều phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” qua đó đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, thanh niên huyện Triệu Phong (từ 16-30 tuổi) có 22.766 người, chiếm 20,25% dân số toàn huyện. Trong tương quan xã hội, thanh niên là lực lượng đông đảo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện có 34 đơn vị Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc (20 Đoàn cơ sở, 10 chi đoàn trực thuộc, 04 Đoàn trường THPT) với 6.004 đoàn viên.
Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như:“Tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”,Xuân tình nguyện”... toàn Đoàn đã tổ chức 108 đợt hoạt động tình nguyện tập trung cấp huyện hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa thu hút 9.391 lượt ĐVTN tham gia. Vận động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường biển với tổng nguồn lực hỗ trợ trên 4,1 tỷ đồng chưa kể ngày công. Điển hình đợt bão năm 2013, trao 689 suất quà, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, đợt lũ năm 2016 trao trên 4.200 suất qùa trị giá 1,8 tỷ đồng cho các xã bị ảnh hưởng. Tổ chức 12 đợt ra quân tình nguyện, khám phát thuốc cho 2.628 lượt trên người dân địa bàn huyện. Thành lập ngân hàng máu sống của huyện để sẵn sàng hiến máu cứu người, hàng năm trên 450 ĐVTN/1 đợt tham gia hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo Hiến máu huyện tổ chức, chiếm trên 70% tổng số người đi hiến máu.2
Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai có hiệu quả, đặc biệt trong thanh niên lực lượng vũ trang và trên địa bàn dân cư. Các cấp bộ Đoàn đã vận động ĐVTN hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 5 năm có 549 ĐVTN lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo thân yêu, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ qua các mô hình cổng trường an toàn giao thông, hội thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, các đợt tuyên truyền. Duy trì hoạt động 19 CLB tổ đội nhóm thanh niên xung kích phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa phương.
Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tổ chức thường xuyên. Các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường được thành lập và hoạt động hiệu quả ở các địa phương; nhiều công trình phần việc thanh niên hướng đến mục đích bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu như: trồng cây xanh, thả cá giống về các thủy vực tự nhiên, thu gom rác thải đồng ruộng và khu dân cư; vệ sinh môi trường ở các bãi biển, thu gom cá chết tiêu hủy; dọn dẹp vệ sinh sau các đợt lũ lụt...
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” còn gặp một số hạn chế: Ở một số cơ sở đoàn phong trào xung kích, tình nguyện của thanh niên còn mang tính hình thức. Tính bền vững, chiều sâu trong các phong trào hành động cách mạng chưa cao, chất lượng và hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên còn hạn chế. Lực lượng thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, không ổn định dẫn đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên ở nông thôn gặp khó khăn. Kinh phí hoạt động của đoàn, hội các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay, nên trong tổ chức thực hiện một số hoạt động vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sự lan toả mạnh mẽ, toàn diện trên địa bàn huyện.
Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, trong thời gian tới Huyện đoàn Triệu Phong cần tập trung vào những giải pháp sau:
Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về phong trào xung kích, tình nguyện. Mỗi thanh niên phải tích cực học tập rèn luyện để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí và nghị lực, ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, biết vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt các hoạt động tình nguyện do Đoàn tổ chức xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc (tháng 9-1962) “Phải không sợ khó, không sợ khổ, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tích cực tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, hiệu quả và vai trò của phong trào thanh niên tình nguyện đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tăng cường giới thiệu ý nghĩa, giá trị kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của những công trình do đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận để tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực của toàn xã hội.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các nội dung phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện. 
Trước hết, đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực tế trong thời gian qua cho thấy các hoạt động tình nguyện của thanh niên đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Điển hình như trong hơn 5 năm (từ năm 2012 đến năm  giữa 2017) các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn huyện đã vận động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường biển với tổng nguồn lực hỗ trợ trên 4,1 tỷ đồng chưa kể ngày công. Đó là một kết quả nổi bật trong phong trào tình nguyện của thanh niên. Những hoạt động tình nguyện không chỉ giúp đỡ nhân dân về mặt tinh thần, hỗ trợ ngày công mà phần nào còn giúp đỡ họ về mặt vật chất để họ vượt qua khó khăn. Vì vậy trong thời gian tới Huyện đoàn Triệu Phong cần tăng cường các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương, bảo tồn đa dạng sinh học, vệ sinh môi trường; tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...đăng ký đảm nhận thực hiện Đề án tham gia bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ ven biển Triệu Phong.
Bên cạnh đó, Huyện đoàn cần phát động mạnh mẽ phong trào tình nguyện xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động cụ thể như: Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực nông thôn... Vận động xây dựng ngân hàng bò giống để thực hiện các hoạt động tình nguyện hỗ trợ các mô hình kinh tế; góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền các cấp trong huyện xây dựng Triệu Phong sớm trở thành huyện nông thôn mới. Phấn đấu hằng năm, các cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn có ít nhất 1-2 Công trình thanh niên phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới hoặc văn minh đô thị.
Thứ ba, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát hiện và giải quyết những vấn đề mới, khó, định hướng cho sự phát triển của phong trào thanh niên tình nguyện. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên tình nguyện. Đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Tình nguyện thường xuyên, tình nguyện ngắn hạn; khuyến khích các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện cao điểm trong năm, gồm:“Hiến máu tình nguyện”,“Ngày Thứ bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh”,“Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, “Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí”,“Xuân yêu thương”...
Thứ tư, tăng cường giáo dục cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, lý tưởng cách mạng; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh hoạt động các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, quỹ “Vì người bạn tòng quân”... Động viên đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nhân dân hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực học tập về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ thiết bị kỹ thuật, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu. Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ, tích cực giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, phấn đấu đạt từ 10-15 đoàn viên/đợt được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn.
Một trong những hạn chế của các phong trào đoàn trong những năm qua  là do chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn còn thấp so với yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các phong trào xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Đối chiếu với Quyết định 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong toàn huyện cấp cơ sở có 42/76 đồng chí đạt tiêu chuẩn về trình độ, chiếm 57,9%; về độ tuổi có 5 đồng chí quá tuổi theo quy định. Do đó cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt, nhất là người bí thư chi đoàn phải có năng lực tổ chức các phong trào, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tiên phong trong mọi hoạt động của đoàn. Phấn đấu trong thời gian tới 100% cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên, 70% Ban Thường vụ Đoàn xã, thị trấn có 1-2 đồng chí trở lên tốt ngiệp Đại học chính quy theo chủ trương của huyện. Để nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn thì Huyện đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức và chỉ đạo cho cán bộ đoàn xã, thị trấn tham gia tốt hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” các cấp.
Xung kích, tình nguyện là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội to lớn, tham gia hoạt động tình nguyện đoàn viên, thanh niên không chỉ ý thức tốt hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên được giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, tích lũy được kiến thức qua trải nghiệm thực tiễn. Có thể nói, những kết quả hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên huyện Triệu Phong đạt được trong những năm vừa qua mặc dù còn khiêm tốn nhưng đó là một thành quả đáng trân trọng. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn huyện Triệu Phong, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan liên quan, hoạt động xung kích, tình nguyện của thanh niên huyện sẽ phong phú, đa dạng hơn và đem lại những kết quả tốt hơn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.
 
1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
2. Báo cáo của BCH Đoàn huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây