Hội nghị viên chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ hai - 04/01/2021 14:18

          Ngày 31/12/2020, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Toàn thể viên chức Nhà trường tham dự, ThS.Nguyễn Hữu Thánh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng và TS.Dương Hương Sơn, P. Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
          Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo quyết toán tài chính của cơ quan năm 2020 và kế hoạch dự toán năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.
 
HNVC2020 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TL.
          Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi như: từ giữa tháng 01/2020 dịch COVID -19 bùng phát, Nhà trường được UBND tỉnh chỉ định làm khu cách ly tập trung từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2020; tháng 7 – tháng 8 năm 2020, dịch bệnh bùng phát đợt 2; bão, lụt nghiêm trọng, kéo dài đã ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Lê Duẩn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 đề ra. Theo đó, chỉ tiêu được giao là 13 lớp, đã thực hiện được 31 lớp với 2.198 học viên, vượt 238 % kế hoạch; đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp nhận học viên Lào khoá X theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ.  Kế hoạch mở lớp được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo khoa học, hợp lý; điều tiết tốt tiến trình dạy và học. Công tác lên kế hoạch đào tạo, lịch giảng được chú trọng, công tác chủ nhiệm được đẩy mạnh, công tác quản lý đầu vào, đầu ra của học viên đảm bảo.
        Trong công tác giảng dạy, nhà trường đã tổ chức thực hiện bộ Quy chế Quản lý đào tạo kèm theo Quyết định 2252 ngày 3/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan. Thực hiện tổng số giờ giảng trong năm là 11.274,1 giờ; Tổng giờ vượt: 7.033,1giờ.  Nhà trường đã tổ Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường, có 05 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường”  và chọn cử giảng viên dự  Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện.
Công tác kiểm tra, thanh tra quá trình giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo được tăng cường và mang lại hiệu quả tốt.
          Cùng với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo bổ sung, hiệu đính cuốn Biên niên sử "Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 75 năm xây dựng và trưởng thành”, xuất bản nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường (10/9/1045-10/9/2020).
          Năm 2020, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tiến hành triển khai thực hiện 04 đề tài khoa học cấp Trường thuộc 03 khoa và 01 phòng. Cả 04 đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá. Có 02 đề tài theo hình thức “đặt hàng” của Hiệu trưởng, 02 đề tài do cá nhân đăng ký được HĐKH Nhà trường phê duyệt. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao và phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy của viên chức; đã hoàn thành việc biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị; về công tác nghiên cứu thực tế, năm 2020 có 100% giảng viên đi thực tế cơ sở đủ tiêu chuẩn: giảng viên 15 ngày, giảng viên chính 10 ngày. Nhiều giảng viên có số giờ nghiên cứu thực tế vượt quy định.Giảng viên đi nghiên cứu với nhiều hình thức, đa dạng và đều có báo cáo nghiên cứu thực tế cơ sở.
         Nhà trường đã xuất bản và phát hành 02 Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 28 và số 29 với 51 bài viết, 6 tin, và 28 ảnh được đăng,các bài viết được đánh giá có chất lượng, đúng chủ đề, chủ điểm và kế hoạch đề ra; Năm 2020, đã tổ chức xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử của Trường theo hướng ngày càng rõ ràng, hợp lý về bố cục, nội dung, hình thức, thuận tiện cho đọc giả trong việc tham khảo, nghiên cứu. Đã xây dựng thêm các chuyên mục: Xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Xây dựng chuyên mục Thông tin tổng hợp, cập nhật thông tin hoạt động nổi bật trong tỉnh và Học viện, Vụ Các Trường chính trị trong hàng tháng. Xây dựng liên kết Mạng thư viện nội bộ liên kết với trang thư viện điện tử nội bộ của Nhà trường.
          Ban biên tập đã thực hiện quản lý, kiểm duyệt và đồng ý đăng 41 bài viết nghiên cứu trao đổi và đăng 54 tin hoạt động về các hoạt động của Nhà trường. Việc đăng tải các bài viết, đưa tin các hoạt động kịp thời, chính xác và khoa học. Công tác quản trị và vận hành trang mạng an toàn.
          Nhà trường đã sơ kết 02 năm việc thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyển dụng, tiếp nhận, thi tuyển biên chế vị trí kế toán, vị trí văn thư, lưu trữ và thủ quỹ. Đề xuất và đăng ký chuyển ngạch, nâng ngạch cho cán bộ, viên chức, giảng viên; Việc soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định nội bộ được giao đúng các bộ phận tham mưu soạn thảo; ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng. Các quy chế và một số văn bản quy định nội bộ đã góp phần đưa các hoạt động của Nhà trường ngày càng quy cũ, nền nếp hơn.

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0753.jpg
Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0750.jpg
ThS. Nguyễn Hữu Thánh, BTĐU-Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tập thể 
và cá nhân năm 2020. Ảnh: TL
          Về thi đua khen thưởng, năm 2020 Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường đã xét và công nhận 39 viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 06 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 viên chức được đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 9 viên chức được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 01 viên chức được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
         Về tập thể, Hội đồng thi đua khen thưởng xét và công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 03tập thể được đề được nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và 2 tập thể được Hiệu trưởng tặng giấy khen.
 Tập thể Nhà trường được đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
       Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0757.jpg
Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0760.jpg
TS. Dương Hương Sơn, Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch Công đoàn tặng giấy khen cho tổ công đoàn và các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2020. Ảnh. TL.
          Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn đã khen 01 tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn Xuất sắc; 7 đoàn viên được khen là Công đoàn viên xuất sắc; 01 đoàn viên được khen có thành tích trong các phong trào; 01 đoàn viên được  đề nghị Liên đoàn Lao động tặng bằng khen. Tập thể công đoàn nhà trường được đề nghị CĐVC tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.
         Phát biểu kết luận Hội nghị, ThS. Nguyễn Hữu Thánh đã khẳng định những thành quả đạt được trong năm qua là kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường, đó là động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII vào trong thực tiễn, bài giảng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch được giao.
 
Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0768.jpg
Ban Giám hiệu và lãnh đạo chủ chốt ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: TL


 

 

Tác giả bài viết: Trần Hữu Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây