Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ sáu - 31/01/2020 15:39

 
                                                       Th.S Nguyễn Quốc Thanh
                                                                Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành đã lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập.
Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn tiền thân là Chi bộ Trường Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 8 năm 1989 của Đảng ủy Dân Chính đảng (nay là Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh) với 5 đảng viên. Chi bộ Trường ra đời trong hoàn cảnh tỉnh mới tái lập, phải đối mặt với biết bao khó khăn, gian nan, thử thách, mọi công việc phải bắt tay từ đầu, nhờ được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng, cấp ủy cùng với Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt trong những giai đoạn lịch sử khó khăn (1990-1991: Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu) và thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Thông qua học tập các nghị quyết, cán bộ, đảng viên không chỉ nhận thức cho mình mà còn làm nhiệm vụ tuyên truyền giảng dạy cho học viên góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Với vị thế Nhà trường ngày càng phát triển, số lượng viên chức, đảng viên ngày càng tăng, ngày 26/3/2001 Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng có Quyết định số 04-QĐ/TV về việc chuyển Chi bộ Trường Chính trị Lê Duẩn thành Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn. BCH Đảng bộ lâm thời gồm có 7 đồng chí; Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn có 2 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Liên khoa và Chi bộ Liên phòng. Ngày 01/01/2014, Chi bộ Liên phòng được tách ra và thành lập mới 2 chi bộ: Chi bộ Đào tạo - Khoa học, Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị. Đến nay, Đảng bộ Nhà trường đã được kiện toàn có 03 chi bộ trực thuộc và các Chi bộ học viên chuyển sinh hoạt tạm thời.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, những năm qua công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu hết sức quan tâm. Đảng bộ đã tiếp thu kịp thời và triển khai nhanh cho toàn Đảng bộ và học viên đang học tại Trường về các Nghị quyết của Đảng, triển khai Quy chế dân chủ, phổ biến đầy đủ nội dung tài liệu sinh hoạt nội bộ định kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong quá trình nghiên cứu học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm tự rèn luyện. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động; đồng thời, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng tiến độ mở lớp và chỉ tiêu của Tỉnh ủy – UBND tỉnh giao. Hàng năm, Đảng ủy cùng với Ban Giám hiệu chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán, cán bộ dự nguồn, cán bộ dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2008 Nhà trường đã mở các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho học viên của nước bạn Lào, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa Quảng Trị và Salavan-Savanakhet nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung. Nội dung chương trình đào tạo phong phú đa dạng, đảm bảo đúng quy chế và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức, nhiều đề tài được  ứng dụng vào giảng dạy có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, năm 2017  Nhà trường đã được giao thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ  những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, đến nay đã nghiệm thu và xếp loại xuất sắc. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn Nhà trường đã tổ chức thành công buổi tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị”. Phối hợp với Viện chiến lược Bộ Tài chính tham gia tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước” tại huyện Triệu Phong, quê hương đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng uỷ đã kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đảng ủy viên. Đảng uỷ đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ để kịp thời thống nhất và triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ và cơ quan; chỉ đạo các chi bộ, tổ đảng sinh hoạt đều đặn, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định. Đảng ủy đã cùng Ban Giám hiệu thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước. Từ chỗ ban đầu là chi bộ cơ sở, chỉ có 05 đảng viên, đến nay Đảng bộ Nhà trường đã được kiện toàn có 03 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên và các chi bộ học viên chuyển sinh hoạt tạm thời; từ chi bộ cơ sở có 01 đảng viên là giảng viên, đến nay Đảng bộ đã có 25 đảng viên là giảng viên, với trình độ tiến sĩ 01 đồng chí chiếm 2,7%, thạc sĩ 21 đồng chí chiếm 58,3%. Qua số lượng và chất lượng đảng viên của Đảng bộ, đã minh chứng được sự trưởng thành và phát triển Đảng bộ nhà trường qua từng thời kỳ. Cùng với đó, cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể hoạt động tích cực và có hiệu quả. Công đoàn hoạt động tích cực góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tham gia tốt các cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, phong trào thanh niên tình nguyện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Những thành tích nổi bật trên đây tạo tiền đề và động lực để Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho các năm sau, xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, năm 2017 Nhà trường đã vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào cũng là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn để cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên. Nhà trường vinh dự đón GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên Nhà trường. Năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Nhà trường và kết luận một số vấn đề về vai trò đào tạo cán bộ, tạo điều kiện cho Trường trong trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học tốt hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng uỷ nhận thấy vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm  như: chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, còn tồn tại tình trạng nể nang hoặc ít tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra giám sát chưa chủ động, sâu sát, hiệu quả chưa cao; việc tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên ở các chi bộ chưa được tiến hành thường xuyên. Cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến các hoạt động của phong trào văn hóa thể thao trong nhà trường.
Trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn tiếp tục khẳng định mục tiêu chung là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà”. Trên cơ sở đó, Nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng môi trường làm việc và học tập chuyên nghiệp và hiệu quả cho cán bộ, giảng viên và học viên của Nhà trường; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại công nghệ 4.0.
Bằng nhiều hình thức thích hợp để kịp thời quán triệt đầy đủ và sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn phải là Đảng bộ quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết một cách hiệu quả nhất thông qua việc lồng ghép vào chương trình giảng dạy đối với tất cả các đối tượng học viên đang học tại trường. Coi trọng  xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, đòi hỏi cấp ủy và mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và lối sống trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau. Xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, bởi đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng đoàn kết thống nhất trong  Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, phải thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức đảng, của tập thể cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, chuyển trọng tâm từ “Học tập” sang việc “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng các hoạt động hàng ngày như: dạy và học đúng giờ theo quy định, thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự trong các khoa, phòng đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì và không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt của Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ đảng. Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt Đảng, quan tâm bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ đề ra.
Những kết quả nêu trên là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường; tin tưởng rằng với sức mạnh của sự đoàn kết cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chắc chắn nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thực hiện thắng lợi.
N.Q.T
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây