Giới thiệu sách: Phát triển và vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng V.I. Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Thứ tư - 02/11/2016 08:32

Cách đây gần 100 năm, nhân loại đã chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại có ảnh hưởng toàn thế giới, đó là sự bùng nổ và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại do V.I. Lênin cùng với Đảng Bônsêvích Nga lãnh đạo, lập nên chính quyền Xôviết, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với cuộc cách mạng này, V.I. Lênin đã biến lý tưởng và những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành hiện thực, giải đáp được những vấn đề cơ bản nhất mà thời đại đặt ra cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, với nhiệt huyết và trí tuệ thiên tài của một nhà tư tưởng lớn, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, V.I. Lênin đã để lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế di sản tư tưởng vô cùng quý báu về nhiều lĩnh vực, thể hiện trong hàng ngàn trước tác của mình. Tư tưởng, sự nghiệp và những cống hiến lớn lao của ông gắn liền với việc bảo vệ, vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận mácxít nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong phạm vi từng nước và trên thế giới.

Nhờ ánh sáng của Cách mạng tháng Mười do V.I. Lênin lãnh đạo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Sau này, Người khẳng định: “Ngọn đuốc lý luận Mác - Lênin và kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản[1]. Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến vĩ đại, đánh thắng các “đế quốc to”, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với bản chất khoa học và cách mạng, kết tinh trí tuệ và tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác - Lênin được Đảng ta khẳng định là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta thành công.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 145 ngày sinh của V.I. Lênin và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển và vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng V.I. Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam” nhằm nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nguyên lý trong di sản tư tưởng của V.I. Lênin, từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Đây là hoạt động khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu, đánh giá khách quan những cống hiến của V.I. Lênin đối với cách mạng thế giới nói chung, với cách mạng Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn di sản tư tưởng lý luận của V.I. Lênin theo cả chiều rộng và chiều sâu, tiếp cận nghiên cứu các vấn đề dưới nhiều góc độ trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học ở nhiều độ tuổi, thế hệ khác nhau trong và ngoài Học viện. Với cách tiếp cận khác nhau, các bài viết đã đề cập đến hệ thống quan điểm, tư tưởng của V.I. Lênin trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, chính quyền nhà nước… Trong đó, hầu hết các tác giả tập trung làm sáng tỏ các quan điểm, tư tưởng của Lênin theo từng chủ đề và đề xuất các nội dung, phương pháp vận dụng, phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của Lênin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; qua đó góp phần khẳng định công cuộc đổi mới ở Việt Nam là minh chứng cho quan điểm của Đảng ta về việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời phải thường xuyên bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, tư tưởng của Lênin nói riêng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Ban Tổ chức Hội thảo đã tập hợp, chọn lọc và xuất bản các bài viết trên trong cuốn sách: “Phát triển và vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng V.I. Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam”.

Sách hiện có tại Thư viện Trường Chính trị Lê Duẩn./.

 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H. 2011, tl2, tr.30.

Nguồn tin: Website Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây