Giới thiệu sách "Tính chính đáng của Đảng cầm quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thứ tư - 02/11/2016 08:34

Trong đời sống chính trị hiện đại, ảnh hưởng của các đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tính chính đáng của mỗi đảng cầm quyền có ý nghĩa quyết định đến thời gian cầm quyền, đến hiệu lực, hiệu quả cầm quyền của đảng đó, đặc biệt tính chính đáng ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với đảng cầm quyền.

Ở nước ta, ngày từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được quyền lãnh đạo cách mạng, trở thành nhân tố đóng vai trò lãnh đạo quyết định sự thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Khi giành được chính quyền, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Đảng đã chính thức trở thành đảng cầm quyền trên 70 năm qua.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, sự cầm quyền của Đảng. Chỉ có được niềm tin từ nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam mới lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác - như lịch sử đã chứng minh. Đặc biệt, từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới từ Đại hội VI đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt nhiều thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, v.v… đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong suốt 70 năm cầm quyền lãnh đạo cách mạng, Đảng ta có lúc đã bộc lộ những sai lầm, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hiệu lực, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, như Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng” đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng…”[1]. Đây là nguy cơ đe dọa sự ổn định và phát triển của đất nước, đặc biệt là làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, là nguyên nhân cơ bản làm xói mòn tính chính đáng trong cầm quyền của Đảng.

Về mặt lý luận, ở nước ta, vấn đề tính chính đáng chính trị nói chung, tính chính đáng của đảng cầm quyền nói riêng đã được nghiên cứu, song chưa được quan tâm nghiên cứu một cách thấu đáo, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Việc xác định các yếu tố nào tạo nên tính chính đáng của một đảng cầm quyền, mối quan hệ giữa các yếu tố đó, đâu là nguyên nhân đầu tiên làm xói mòn tính chính đáng của một đảng cầm quyền, v.v… vẫn là những câu hỏi còn được bỏ trống trong các nghiên cứu hay các tranh luận trong khoa học chính trị nói chung, chính trị học nói riêng.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao tính chính đáng trong cầm quyền của Đảng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội đang là một đòi hỏi cấp thiết. Chỉ có nâng cao được tính chính đáng trong cầm quyền, củng cố được niềm tin của nhân dân, Đảng mới lãnh đạo nhân dân đi đến mục tiêu cao cả là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Trước những đòi hỏi nêu trên, việc làm rõ những vấn đề lý luận về tính chính đáng chính trị, tính chính đáng của đảng cộng sản cầm quyền từ góc độ tiếp cận của khoa học chính trị, đánh giá về những nguyên nhân có thể làm xói mòn tính chính đáng trong cầm quyền của Đảng ta trong bối cảnh hiện nay để từ đó đưa ra những giải pháp căn bản nhằm nâng cao tính chính đáng trong ầm quyền của Đảng thời gian tới là yêu cầu hết sức cấp thiết.

Với hàm ý đó, cuốn sách “Tính chính đáng của Đảng cầm quyền – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS Nguyễn Văn Quang (chủ biên) tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về tính chính đáng chính trị, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; khảo sát, phân tích, đánh giá tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền qua các thời kỳ lịch sử, chỉ ra các hạn chế trong việc duy trì tính chính đáng của Đảng hiện nay; từ đó đưa ra một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong thời gian tới.

Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tính chính đáng chính trị, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

Chương 2: Phân tích tính chính đáng của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam

Chương 3: Những hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao tính chính đáng của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam hiện nay.

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, liên hệ tại Tủ sách Thông tin khoa học, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị quốc gia phát hành năm 2015. 

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2012, tr.22

Sách hiện có tại Thư viện Trường Chính trị Lê Duẩn./.

Nguồn tin: Website Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây