Danh mục Sách Xây dựng Đảng

Thứ sáu - 30/09/2016 08:43
TT TÊN TÁC PHẨM   TÁC GiẢ NHXB NXB
1 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 1) CTHĐ Lê khả phiêu CTQG 1998
2 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 1) CTHĐ Phạm Thế Duyệt CTQG 1998
3 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 1) CTHĐ Phạm Thế Duyệt CTQG 1999
4 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 6) CTHĐ Phạm Thế Duyệt CTQG 2000
5 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 55) CTHĐ Lê Hồng Anh CTQG 2015
6 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 56) CTHĐ Lê Hồng Anh CTQG 2015
7 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 57) CTHĐ Lê Hồng Anh CTQG 2015
8 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 58) CTHĐ Lê Hồng Anh CTQG 2015
9 VĂN KIỆN ĐẢNG (Toàn tập, tâp 59) CTHĐ Lê Hồng Anh CTQG 2015
10 LS CÁCH MẠNG THÁNG 8 TỈNH CAO BẰNG Nông Hải Pín Xây dựng Cao bằng 1995
11 NÙNG TRÍ CAO Nông Hải Pín Xây dựng Cao bằng 1995
12 NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LS TRƯỜNG CT TỈNH PHÚ YÊN (1949-2000) Huỳnh Xuân XN in Phú Yên 2000
13 LS TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÒA BÌNH (1952-1997) Lê Minh Độ CTQG 2000
14 PHÂN VIỆN ĐÀ NẲNG QUÁ TRÌNH XD VÀ TRƯỞNG THÀNH (1949-2000) TS. Lê Văn Yên CT in Đà Nẳng 2001
15 VÙNG TỰ DO THANH NGHỆ TỈNH (trong k/c chống Pháp 1946-1954) TS. Ngô Đăng Tri CTQG 2001
16 LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾN TRE Nguyễn Văn Châu XN In Tiền Giang 2001
17 TRƯỜNG CT TỈNH NINH BÌNH 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH An Viết Vân XN in Ninh Bình 2001
18 NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LS TRƯỜNG CT TỈNH VĨNH LONG Châu Công Tính XN in Vĩnh Long 2002
19 NHÀ ĐÀY LAO BẢO (1896-1945)  Nguyễn Duy Tờ CTQG 2002
20 LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN CAM LỘ (1930-2000)   CTQG 2002
21 PHÂN VIỆN HÀ NỘI 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1953-2003) Đinh Lực CTQG 2003
22 LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HÀ TĨNH Nguyễn Khắc Bát  CTQG 2003
23 TIẾP TỤC THỰC HIỆN NQ TW (LẦN 2) KHÓA VIII ĐẨY MẠNH CUỘC…. Ban Chỉ đạo TW 6 CTQG 2003
24 LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG (1949-2004) Lê Minh Quang XN In Tiền Giang 2005
25 TRƯỜNG CT TỈNH QUẢNG NGÃI QUÁ TRÌNH H THÀNH VÀ PTRIỂN Bùi Hồng Nhân CT in Quảng Ngãi 2005
26 LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN (1946-2006) Cao Thanh Đồng  CTCP in Nghệ An 2006
27 LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH PHÚC (1957-2007) Lê Quang Đường CTCP in Phú thọ 2007
28 CHI BỘ LÊ HỒNG PHONG (Lao I-Nhà tù Côn Đảo 1963-1969) Đỗ Hằng ( Chủ biên ) Thuận Hóa 2007
29 CẦN ĐƯỚC 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975-2005 TS. Lê Hữu Phước CTCP in Long An 2007
30 BIÊN NIÊN SỬ CÁC ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (TI, T2) GS. TS. Phan Ngọc Liên CTQG 2007
31 TRƯỜNG CT HOÀNG VĂN THỤ 60 NĂM XD VÀ TRƯỞNG THÀNH(1949-2009) Ths. Nguyễn Đức Quyền TTXVN 2009
32 CHUNG MỘT BÓNG CỜ (Về MTDTGP Miền Nam VN) Trần Bạch Đằng ( Chủ biên) CTQG 2010
33 KHỞI NGHĨA NAM KỲ NĂM 1940 BẢN TRANG CA SỐNG MÃI PGS. TS.Hồ Sơn Đài CTQG 2010
34 NGHIÊN CỨU XD CƯƠNG LĨNH ĐCS TRUNG QUỐC Chu Kính Thanh CTQG 2010
35 TRUƯỜNG CT TỈNH HÀ GIANG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Đới Kim Thoa CT in Phú Thịnh 2010
36 BẠN BÈ THẾ GIỚI VỚI ĐẠI HỘI XI ĐCSVN Ban Đối ngoại TW CTQG 2011
37 LS MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ NAM T BỘ KHÁNG CHIẾN 1945-1975  Ths. Nguyễn Văn Trọng CTQG 2011
38 ĐẠI HỘI II CỦA ĐẢNG TẠI TUYÊN QUANG THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN BTG TW-TU Tuyên Quang CTQG 2011
39 VĂN KIỆN ĐẢNG (Về lao động, việc làm) Ts.Lê Minh Nghĩa CTQG 2011
40 40 NĂM NHỚ LẠI TRẬN "HÀ NỘI-ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" Q CHỦNG P KHÔNG-K QUÂN CTQG 2012
41 TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÌ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI PGS. TS.Tô Huy Rứa CTQG 2012
42 …VỀ CÔNG TÁC LL, TTƯỞNG VÀ TCHỨC CỦA ĐẢNG(Trong tkỳ đ mới) PGS. TS.Tô Huy Rứa CTQG 2012
43 HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ VN 1973 Qua tài liệu của C quyền Sài gòn TS. Nguyễn Xuân Hoài CTQG 2012
44 "VẤN ĐỀ CON NGƯỜI VÀ QUAN ĐIỂM,CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TA BCĐ về nhân quyền CP CT-HC 2012
45 VIỆT NAM 1946 CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO? STEIN TONNESSON CTQG 2013
46 VK ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII ĐCS TRUNG QUỐC TS. Hoàng Phong Hà CTQG 2013
47 LS KHÁNG CHIẾN CMỸ CỨU NƯỚC 1954-1975 ( T2, T3, T4, T5, T6, T9) BQP-VIỆN LSQS VN CTQG 2013
48 LS 65 NĂM TRƯỜNG CT HOÀNG ĐÌNH GIONG TCAO BẰNG (1948-2013) TS. Đỗ Quang Dũng CTQG 2013
49 THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NN GS.TS. Lê Hữu Nghĩa CTQG 2013
50 LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY PGS.TS.Tô Huy Rứa CTQG 2013
51 KĐỊNH MTIÊU VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở NƯỚC TA  Hội đồng lý luận TW CTQG 2013
52 XÂY DỰNG ĐẢNG TRSẠCH VMẠNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI (KNTQ-VN) Hội đồng lý luận TW CTQG 2013
53 GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA NQ 10 CỦA BCT VỀ ĐỔI MỚI QLKT NÔNG NG HVCT-Viện LSĐ CTQG 2014
54 VĂN KIỆN ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH TỪ ĐỔI MỚI 1986 ĐẾN NAY TS. Nguyễn Duy Hùng CTQG 2014
55 ĐIỆN BIÊN PHỦ HỘI NGHỊ GIƠ NE VƠ ( Văn kiện Đảng) TS. Vũ Trọng Lâm CTQG 2014
56 ĐIỆN BIÊN PHỦ KHÚC TRÁNG CA VANG MÃI Báo Nhân dân CTQG 2014
57 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ Ths. Trương Diệp Bích CTQG 2014
58 VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI PGS. TS. Văn Đức Thanh CTQG 2014
59 LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ VIỆT NAM ( T1, T2, T3, T4,) PGS. TS Lê Đình Sỹ CTQG 2014
60 NGHIÊN CỨU MQH KHÔNG BÌNH THƯỜNG (Giữa một bộ phận CB,ĐV..) Ts. Lê Hồng Liêm CTQG 2014
61 XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG (Chống QL,TN, LP) Ts. Lê Minh Nghĩa CTQG 2004
62 TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MẬU THÂN 1968 GIÁ TRỊ LỊCH SỬ HVCT-Viện LSĐ CTQG 2014
63 BIÊN NIÊN SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (1945-2005) Hồ Ngọc Mùi CT in Quảng Nam 2015
64 TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN 70 NĂM (1945-2015) Lê Công Tuyến ( Chủ biên ) CTCP in TTH 2015
65 CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG VN 1945-1975 THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC TS. Hoàng Phong Hà CTQG 2015
66 ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 SỨC MẠNH Ý CHÍ T NHẤT TỔ QUỐC…. BỘ QUỐC PHÒNG CTQG 2015
67 ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DT VN Giàng Seo Phử (Chủ biên) CTQG 2015
68 NGĂN CHẶN, PHÒNG NGỪA SAI PHẠM (Về Tcáo và gquyết TC trong Đ)  Đỗ Hùng Cường CTQG 2015
69 ĐẤU TRANH CHỐNG BIỂU HIỆN LỆCH LẠC TRONG THI HÀNH KL…. UBKT TW CTQG 2015
70 ĐẢNG VỮNG MẠNH ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN DT TTỒN Nguyễn Phú Trọng CTQG 2015
71 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TK ĐỔI MỚI Đào Duy Tùng CTQG 2015
72 VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY GS. Nguyễn Đức Bình CTQG 2016
73 ĐẠO LÀM QUAN Hồ Thành Quốc CTQG 2016
74 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LL-TTIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG CNXH (Trong phát triển…) PGS.TS.Nguyễn Viết Thông CTQG 2016
75 CTÁC KTRA, GSÁT VÀ KL CỦA ĐẢNG QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI Mai Thế Dương (Chủ biên) CTQG 2016
76 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HĐỘNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH T/C CSỞ Đ… Trần Hồng Hà CTQG 2016
77 TẬN DỤNG CƠ HỘI VƯỢT QUA THÁCH THỨC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI….. Trương Tấn Sang CTQG 2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây