Lịch học tập lớp ĐT39 (22/3-11/4/2024)

 •   21/03/2024 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 51 từ 08/4 đến 22/4/2024

 •   21/03/2024 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Hướng Hoá (Điều chỉnh1) từ 09/3 đến 06/4/2024

 •   15/03/2024 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Đông Hà (Điều chỉnh 1) từ 25/02 đếm 07/4/2024

 •   15/03/2024 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Cam Lộ (Điều chỉnh 1) từ 27/02 đến 14/4/2024

 •   15/03/2024 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 39 từ 12/3 đến 21/3/2024

 •   12/03/2024 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Lịch Chuyên viên 30 (11/3-11/4/2024)

 •   09/03/2024 11:44:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập ĐT 41 (Công an ) -Điều chỉnh 1từ 29/02 đến 20/3/2024

 •   04/03/2024 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 52 (Điều chỉnh 1) từ 11/3 đến 28/3/2024

 •   26/02/2024 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Đông Hà từ 25/02 đến 31/03/2024

 •   26/02/2024 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 39 từ 04/3 đến 12/3/2024

 •   22/02/2024 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 52 từ 11/3 đến 21/3/2024

 •   22/02/2024 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 51 từ 20/3 đến 29/3/2024

 •   22/02/2024 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Hướng Hoá từ 09/3 đến 04/4/2024

 •   22/02/2024 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 41(Công an) từ 29/02 đến 20/3/2024

 •   22/02/2024 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 38 thi tốt nghiệp/viết khoá luận

 •   31/01/2024 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch học bổ sung lớp KT 52

 •   29/01/2024 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT41 từ 16/02 đến 29/02/2024

 •   29/01/2024 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 39 từ 20/02 đến 01/03/2024

 •   29/01/2024 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây