Lịch học tập lớp Hướng Hoá từ 05/5 đến 09/6/2024

 •   08/04/2024 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 51 từ 02/5 đến 17/5/2024

 •   08/04/2024 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Đông Hà từ 28/4 đến 18/5/2024

 •   08/04/2024 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 55 (Công an- Thứ 7, CN) từ 12/4 đến 12/5/2024

 •   08/04/2024 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 39 từ 29/4 đến 18/5/2024

 •   08/04/2024 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 39 (Điều chỉnh 1) từ 11/4 đến 26/4/2024

 •   08/04/2024 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 41 (Công an) từ 03/5 đến 13/5/2024

 •   08/04/2024 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 41 (Công an)- Điều chỉnh 1 từ 18/4 đến 02/5/2024

 •   08/04/2024 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Hướng Hoá từ 07/4 đến 04/5/2024

 •   21/03/2024 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT 41 (Công an) từ 18/4 đến 02/5/2024

 •   21/03/2024 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp TC Đông Hà từ 07/4 đến 27/4/2024

 •   21/03/2024 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp TC Cam Lộ tù 20/4 đến 01/6/2024

 •   21/03/2024 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT39 từ 11/4 đến 26/4/2024

 •   21/03/2024 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT41 từ 29/3 đến 17/4/2024

 •   21/03/2024 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT52 từ 04/4 đến 24/4/2024

 •   21/03/2024 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT41 (Công an) từ 20/3 đến 29/3/2024

 •   21/03/2024 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp ĐT39 (22/3-11/4/2024)

 •   21/03/2024 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp KT 51 từ 08/4 đến 22/4/2024

 •   21/03/2024 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tập lớp Hướng Hoá (Điều chỉnh1) từ 09/3 đến 06/4/2024

 •   15/03/2024 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây