TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Tài liệu 11 - 2012

 
Mục lục  
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO  
Lê Công Tuyến
Công tác cán bộ ở Trường Chính trị Lê Duẩn
Xem chi tiết
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG  
Hồ Ngọc Mùi
Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức cơ sở đảng là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Xem chi tiết
Nguyễn Cửu An
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng
Xem chi tiết
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  
Hoàng Đức Dĩnh
Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân ta phải biết sử ta”
Xem chi tiết
Trần Hữu Hòa
Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh chống các nguy cơ đối với Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền
Xem chi tiết
Trần Thiên Tú
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lý luận
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Tìm hiểu quan điểm tự học, học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI  
Nguyễn Hữu Thánh
Triển khai thực hiện Nghị quyết 30C của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 ở Quảng Trị
Xem chi tiết
Lê Anh Tân
Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Trần Hoàng
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản – Vấn đề đang đặt ra ở tỉnh Quảng Trị hiện nay
Xem chi tiết
Hoàng Tiến Dũng
Các dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa với công cuộc giải phóng tỉnh Quảng Trị (1954 - 1972)
Xem chi tiết
Nguyễn Sung
Thúc đẩy bình đẳng giới qua việc lồng ghép vào chương trình giảng dạy ở Trường Chính trị
Xem chi tiết
Lê Thị Thu Huyền
Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị và những vấn đề đặt ra hiện nay
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Sâm
Một vài suy nghĩ về chủ nghĩa cơ hội ở Việt Nam hiện nay
Xem chi tiết
Ngô Thị Thu Hà
Môi trường văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Xem chi tiết
Lê Quang Thể
Giao tiếp - một kỹ năng quan trọng trong hoạt động quản lý
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Thanh
Nỗ lực của Quảng Trị trong việc hợp tác, phát triển với các tỉnh bạn Lào
Xem chi tiết
Đặng Thanh Vững
Vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Xem chi tiết
Trần Đức Dương
Tư tưởng V.I.Lênin về công tác vận động quần chúng và sự vận dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Xem chi tiết
Đinh Thị Thu Hoài
Tìm hiểu nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
Xem chi tiết
Trần Văn Toàn
Một số suy nghĩ về bồi dưỡng lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên Việt Nam hiện nay
Xem chi tiết
Lê Thị Tường Anh
Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công ở Quảng Trị
Xem chi tiết
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Đỗ Tân
Những ghi nhận qua công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ nước bạn Lào
Xem chi tiết
Nguyễn Sỹ Dương
Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Lê Duẩn và những vấn đề  đặt ra
Xem chi tiết
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây