Chuyên viên 12 -2020 (30/9-23/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

Lịch LT Đakrông (Điều chỉnh 3)(29/8-29/10/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Chuyên viên 13-2020 (đồng bào dtts) (06/10-19/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT42 (12/10-28/10/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0

Lịch ĐT31 (7/10-13/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp KT44 (03/10-24/10/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

Lịch ĐT31 (điều chỉnh 1) (14/10-16/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT41 (28/10-13/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT44 (24/10-21/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0

Chuyên viên 12 (điều chỉnh 1) (30/9-4/12/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Chuyên viên 11 (điều chỉnh 1) (17/9-13/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT42 (điều chỉnh 1) (12/10-2/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Lịch ĐT31 (điều chỉnh 2) (14/10-18/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT43 T7,CN) (25/10-29/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT Đakrông (điều chỉnh 4) (28/10-6/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT42 (16/11-4/12/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0

Chuyên viên 13-2020 (đồng bào dtts)(điều chỉnh 1) (06/10-04/12/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0

Lịch thi tốt nghiệp lớp KT Đakrông 2019-2020 (07-08/11/2020)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

Lịch Chuyên viên 14 - 2020 (01/11/2020-13/3/2021)

 •   06/05/2021 02:39:30 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây