Lịch lớp bồi dưỡng Công an(điều chỉnh) (1/8-17/9/2018)

 •   30/06/2018 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp bồi dưỡng Công an 2018 (20/6-3/8/2018)

 •   13/06/2018 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Lịch Lào III (2/8-20/8/2018)

 •   13/06/2018 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0

Lịch ĐT26(2/8-31/8/2018)

 •   13/06/2018 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT36 (2/8-28/8/2018)

 •   13/06/2018 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp DN (4/8-5/9/2018)

 •   13/06/2018 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT35 (2/8-14/8/2018)

 •   13/06/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0

Lịch TC Vĩnh Linh (7/8-15/8/2018)

 •   13/06/2018 04:01:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp Lào III (21/6-29/6/2018)

 •   25/05/2018 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Lịch TC Triệu Phong (28/5-14/6/2018)

 •   21/05/2018 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

Lịch ĐT26(13/6-28/6/2018)

 •   21/05/2018 07:35:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp TC Vĩnh Linh (14/6-28/6/2018)

 •   21/05/2018 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp KT36 (13/6-29/6/2018)

 •   21/05/2018 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp Chuyên viên chính II-2018 (12/5-11/8/2018)

 •   11/05/2018 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0

Lịch lớp Doanh nghiệp (26/5-30/6/2018)

 •   11/05/2018 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Lịch KT35 (4/6-20/6/2018)

 •   08/05/2018 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

Lịch Chuyên viên Gio Linh II (18/5-13/7/2018)

 •   08/05/2018 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

Lịch Chuyên viên chính II (12/5-22/7/2018)

 •   08/05/2018 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Lịch Chuyên viên I-2018 (9/5-29/6/2018)

 •   03/05/2018 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây