TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Tổng kết Tọa đàm khoa học: “Tuổi trẻ Quảng trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

ThS. Trần Hoàng
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
Sau một buổi làm việc với tinh thần khoa học, nghiêm túc, dân chủ, tọa đàm khoa học hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
  Trước hết, tại buổi tọa đàm này chúng ta đã nhận được các bài tham luận khoa học của học viên lớp ĐT 32 – tiếng nói từ cơ sở của tuổi trẻ Quảng Trị; - về các chủ đề:
- “Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”;
- Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay”;
- Trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các ý kiến phát biểu khác của học viên  về “Những hoạt động thiết thực ở địa phương để tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Kết nối nhằm tạo sức lan tỏa để tuổi trẻ Quảng Trị đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”
Các bài tham luận, ý kiến phát biểu đã tập trung khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các giải pháp kết nối, tuyên truyền sâu rộng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò của nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; những giải pháp để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Trị chúng ta để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.
Cũng tại buổi Tọa đàm, chúng ta đã nghe ý kiến phát biểu của ThS. Ngô Thị Thu Hà, P. Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu trưởng về tầm quan trọng và sự cần thiết triển khai thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 133-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị và Kế hoạch 16-KH/TCTLD của Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn về tiếp tục triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW trong năm 2021.
Chúng tôi nhận thức rằng đây là những ý kiến rất có giá trị khoa học giúp cho mỗi một giảng viên, học viên có thêm những nhận thức đúng đắn để tiếp tục lồng ghép Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung chương trình giảng dạy và học tập ở Trường Chính trị Lê Duẩn; kết hợp giảng dạy lý luận với giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.
Đây là diễn đàn khoa học để tuổi trẻ Quảng Trị chúng ta cùng trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn, khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của tuổi trẻ với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là một đảng đạo đức và văn minh; khoa học, cách mạng và nhân văn của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
Những nội dung được nêu ra ở diễn đàn khoa học này tiếp tục đặt ra cho tuổi trẻ Quảng Trị những định hướng mới để tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ để  triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”  trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Thay mặt Ban tổ chức chương trình tọa đàm khoa học hôm nay và giảng viên Khoa Lý luận cơ sở xin cảm ơn quý thầy cô giáo; học viên lớp ĐT 32 đã sắp xếp thời gian đến dự và có những bài tham luận, những ý kiến phát biểu sâu sắc, tập trung trí tuệ góp phần thành công của tọa đàm, xin trân trọng cám ơn các bộ phận phục vụ đã tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt cho Tọa đàm. Chương trình Tọa đàm khoa học xin kết thúc tại đây và xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây