TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Ba Lòng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay


                                                                            
                                                                      ThS. Phạm Xuân Ngọc
                                                                    GV-Khoa Xây dựng Đảng
 
     Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Xây dựng nông thôn mới thu hút được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư ở khu vực nông thôn, để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các cấp ủy, chính quyền xã Ba Lòng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện, nhiều cơ chế chính sách được ban hành đã có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai.
     Xã Ba Lòng nằm trong thung lũng Ba Lòng, thuộc huyện Đakrông, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 17km về phía Đông Nam. Ba Lòng là xã thuần nông, tập trung người dân làm nông nghiệp và chăn nuôi, hiện nay xã có 6 thôn, dân số 3.681 người với các dân tộc Kinh, Bru- Vân Kiều, Pa Kô sinh sống. Nhân dân xã Ba Lòng có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, nếp sống văn hóa ngày càng tiến bộ, an ninh chính trị được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.
     Đảng bộ xã Ba Lòng hiện có 156 đảng viên với 11 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đakrông”, Đề án 233-ĐA, ngày 08/12/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết của Huyện uỷ, Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 08/9/2021 về xây dựng nông thôn mới xã Ba Lòng giai đoạn 2021-2025. Với chủ trương xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là việc thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm phó ban chỉ đạo, các thành viên còn lại là trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ và đại diện nhân dân nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động, chung sức trong xây dựng nông thôn mới.
      Để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo, Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách thôn, cán bộ, công chức phụ trách thôn cùng thôn tổ chức họp tổ tự quản xây dựng kế hoạch, việc làm cụ thể. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để có phương án, kế hoạch thực hiện.
     Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Ba Lòng đã tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực. Xác định người dân là chủ thể của phong trào, xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như ban văn hóa xã đã phát tin, bài tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên hệ thống truyền thanh xã, treo băng rôn, khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn, trung tâm xã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.
     Với chủ trương đúng đắn cùng với sự thống nhất đồng lòng giữa Đảng bộ và nhân dân trong xã, đời sống của nhân dân đang dần khởi sắc. Kinh tế-xã hội phát triển, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,04 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa và bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Số kilômét đã đạt chuẩn là 17/17 km, đạt 100%. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp đã được cứng hóa. Chỉ tính riêng trong năm 2023, tổng số vốn thuộc chương trình nông thôn mới đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn là: 4.531.606.000 đồng.
     Đảng ủy xã đã chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, sử dụng giống có nguồn gốc, chất lượng và hiệu quả cao, tận dụng các diện tích đang bỏ hoang để khai hoang phục hoá mở rộng diện tích, tổng diện tích gieo trồng năm 2023 là 859,3 ha đạt 99,69% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 21.804 con; các mô hình chăn nuôi tiêu biểu gồm: 01 mô hình nuôi dê; 07 mô hình nuôi lợn nái từ 2-3 con trở lên kết hợp lợn thịt; 01 mô hình bò 100 con. Bên cạnh đó, Ba Lòng đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đến nay trên địa bàn xã có 34 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp cá thể với khoảng 114 lao động tham gia, các sản phẩm chủ yếu: xay xát các loại mặt hàng nông sản, giết mổ gia súc, mộc, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhìn chung các cơ sở hoạt động có hiệu quả đem lại thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân.
     Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được xã quan tâm chỉ đạo, rác thải sinh hoạt được thu gom theo định kỳ. Các thôn đều có bãi tập kết rác thải sinh hoạt để vận chuyển về khu xử lý tập trung; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các khu vực công cộng đường làng, ngõ xóm được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm và giữ vững.
     Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện. Trong năm 2023, mạng lưới trường lớp được duy trì ổn định. Kết thúc năm học 2022-2023, toàn xã có 03 đơn vị trường học, 37 nhóm lớp với 702 học sinh từ cấp mầm non đến cấp Trung học cơ sở.
      Các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa làng xã được bảo tồn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, kết quả năm 2023 có 767/795 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,5%. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2023, xã đạt 14/19 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2022.
     Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu nhưng tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã hiện vẫn còn chậm, hiện 5 tiêu chí chưa đạt (gồm cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn). Công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu thường xuyên. Đời sống của nhân dân còn gặp khó khăn nhất là chưa có liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất mang tính nhỏ lẻ thiếu bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao, theo số liệu đến cuối năm 2023, xã có 77 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,2%. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn phức tạp, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Việc đào tạo nghề cho lao động chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ chuyên môn chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc.
     Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức phù hợp, lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế; xây dựng xã hội nông thôn phát triển toàn diện, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tạo nền tảng kinh tế - chính trị - xã hội vững chắc góp phần thực hiện thành công xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Đảng bộ xã Ba Lòng cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:
     Một là, Đảng uỷ xã cần tăng cường công tác lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đakrông”, Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 08/9/2021 của Đảng bộ xã về xây dựng nông thôn mới xã Ba Lòng giai đoạn 2021-2025 đề ra.
     Hai là, đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền thông qua các chuyên mục, tin bài, phóng sự, kịp thời nêu gương, động viên cán bộ, nhân dân nhất là những tấm gương điển hình trong việc hiến đất, góp tài sản chỉnh trang bộ mặt nông thôn nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức của người dân về tính tự lực, tự cường, tinh thần hợp tác trong thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Vận động nhân dân tham gia chỉnh trang bộ mặt nông thôn, vệ sinh môi trường, trồng hàng rào cây xanh, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Thường xuyên tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm lẫn nhau tạo phong trào thi đua giữa các địa phương trong xã, giữa các thôn, giữa các hộ gia đình với nhau.
     Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh theo tinh thần của Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về cơ cấu lại nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn, tiếp tục triển khai kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở trong nước và nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
     Bốn là, cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xã cần huy động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp và con em xa quê. Ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng phát triển kinh tế, nâng cấp các trường học, trung tâm văn hóa, trạm y tế xã đạt chuẩn. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn.
     Năm là, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động văn hóa-xã hội, xây dựng đầy đủ các quy chế, quy ước, hương ước trong tất cả các thôn, tăng cường thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ xã theo hướng chuẩn hóa; kết hợp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
     Sáu là, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo. Đảng uỷ xã cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn cho địa phương.
     Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, lâu dài. Với những kết quả đạt được chỉ là bước đầu, mặt khác, tiêu chí và yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng với các giải pháp trên chắc chắn xã Ba Lòng sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
 
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2020), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Đảng bộ xã Ba Lòng (2015), Lịch sử Đảng bộ xã Ba Lòng (1930-2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Báo cáo Số 148-BC/ĐU, ngày 12 tháng 12 năm 2023 về tình hình công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
4. UBND xã Ba Lòng (2023), Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2024.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây