TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn năm 2018 và phương huớng, nhiệm vụ năm 2019 của Trường Chính trị Lê Duẩn


                                                                                
ThS. Ngô Thị Thu Hà
Phó Hiệu trưởng
 
 
       Năm 2018, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Lê Duẩn đã đưa ra nhiều chương trình công tác trọng tâm để thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao. Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, đổi mới, quyết tâm xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn vững mạnh toàn diện”, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, vai trò của mình. Từ sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của Ban Giám hiệu, nên công tác chuyên môn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
     Năm 2018, Trường Chính trị Lê Duẩn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mở 26 lớp với 4.048 học viên (trong đó có 02 lớp cao cấp lý luận chính trị, 14 lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch chuyên viên chính, 07 lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng phó chủ tịch UBND cấp xã)
      Để thực hiện tốt công tác mở lớp, Nhà trường đã tổ chức thực hiện bộ Quy chế mới kèm theo Quyết định 1855 ngày 21/4/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan. Các khoa đã chủ động thực hiện quy trình lên lớp theo Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo án lên lớp phải qua kiểm tra của Trưởng khoa và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. 100% giảng viên nộp giáo án giảng lớp Lào trước 01 tháng để phiên dịch chuẩn bị. Công tác lên lịch giảng cơ bản đáp ứng được thời gian, tiến độ, giờ giảng, người giảng của các khoa theo từng môn nhất định. Giảng viên lên lớp đúng lịch đã được phê duyệt. Việc ra đề thi, kiểm tra được thực hiện nền nếp, đúng quy chế và đã có sự cải tiến trong việc ra đề thi hết môn đảm bảo phần kiến thức lý thuyết và liên hệ thực tiễn. Việc chấm thi cơ bản đúng tiến độ giúp cho kế hoạch tổng kết các lớp theo đúng thời gian. Tổ chức thi vấn đáp 01 môn/khoa ở các lớp mở tại Trường đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, cách thức tổ chức và đảm bảo chất lượng.
        Nhằm chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy và duy trì nền nếp dạy học, Ban Giám hiệu đã tổ chức dự giờ giảng viên cơ hữu và kiêm chức theo lịch của khoa và kế hoạch của Trường đã ban hành. Sau dự giờ đã góp ý bằng phiếu dự giờ và tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay với mục đích để giảng viên rút kinh nghiệm những bài giảng tiếp theo. Đa số các giờ giảng đã thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, phương pháp, thời gian. Nhiều tiết giảng đã phân tích những luận điểm cơ bản rất sâu, có luận chứng, luận giải thu hút người học. Nhiều bài soạn chuẩn bị chu đáo, các sile đẹp, số liệu phong phú. Nhiều giờ giảng đã kết hợp được các phương pháp giảng dạy tích cực như phát vấn, hỏi đáp, chuyên gia để phát huy được sự chủ động, sáng tạo của học viên làm giờ học sôi nổi, hấp dẫn.
Thực hiện kế hoạch số 416/KH-TLD ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn về việc tổ chức “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II năm 2018”; sau một thời gian chuẩn bị tích cực chu đáo, Hội thi đã được tổ chức thành công vào ngày 19 tháng 11. Hội thi nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Thông qua Hội thi, công nhận những gương học viên học giỏi lý luận chính trị, đồng thời là dịp để học viên ở trường và học viên ở các huyện, thị có cơ hội gặp gỡ giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm học tập lý luận chính trị. Kết quả, Hội thi đã công nhận 12 học viên đạt danh hiệu Học viên học giỏi lý luận chính trị; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.
        Phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức tổng kết 10 năm đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ hai tỉnh Salavan và Savannakhet nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (2008-2018). Tỉnh uỷ Quảng Trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính đối với cán bộ hai tỉnh bạn Lào. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh bạn đã tặng bằng khen cho Nhà trường.
         Cũng trong năm 2018, Đoàn Thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có cuộc thanh tra toàn diện mọi hoạt động chuyên môn của Nhà trường, qua thanh tra, Giám đốc Học viện đã ban hành Thông báo kết luận số 142/KL-HVCTQG ngày 09/4/2018. Kết luận ghi rõ: “Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ quy chế Quản lý đào tạo đến từng công chức, viên chức, lao động và học viên trong Nhà trường”.
         Một niềm vinh dự đối với Nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trong buổi làm việc với cán bộ giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn đã ghi nhận và đánh giá: “Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trường đã tích cực chủ động xây dựng nôi dung chương trình, kế hoạch mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh”.
         Với kết quả đó, năm 2018 Trường Chính trị Lê Duẩn được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng 02 bằng khen về thành tích trong công tác đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ hai tỉnh nước bạn Lào và thành tích xuất sắc trong năm 2018;  2 tập thể khoa, phòng được UBND tỉnh tặng bằng khen, 02 tập thể được UBND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.
        Năm 2019, là năm chuẩn bị tiền đề để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Chính trị Lê Duẩn (10/9/1945-10/9/2020), do đó, Ban Giám hiệu xác định thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.
         Một là, về công tác tuyển sinh
         Công tác tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế, đảm bảo khách quan, công bằng và đúng thời gian theo quy định, đảm bảo tiến độ mở lớp mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao năm 2019, (gồm các lớp ĐT27, ĐT 28, Lào IX, KT38, KT39, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch UBND cấp xã).
         Hai là, thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính kèm theo Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính.
         Các khoa kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại các loại giáo án lên lớp, giáo án thảo luận theo giáo trình TCLLCT-HC năm 2018 có ký xác nhận của Trưởng khoa và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trước khi lên lớp. Yêu cầu giảng viên điều chỉnh, bổ sung giáo án theo giáo trình TCLLCT-HC năm 2018 và tuân thủ nghiêm theo mẫu giáo án của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
         Chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên với nhiều hình thức khác nhau, như khuyến khích giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học viên trong quá trình học tập.
        Mời một số giảng viên thỉnh giảng đủ điều kiện (thạc sĩ các chuyên ngành phù hợp chương trình TCLLCT-HC) giảng ở các lớp mở tại Trường.
          Ba là, công tác thăm lớp dự giờ
         Các khoa lên kế hoạch dự giờ năm 2019, lựa chọn giảng viên (4-5 giảng viên) để bồi dưỡng chuẩn bị nguồn nhân lực dự thi “Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII năm 2020”.
         Bố trí thao giảng từ 01- 02 tiết theo chuyên đề trước hội đồng giáo dục để rút kinh nghiệm.
         Bốn là, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
         Hội đồng khoa học xét 2-3 đề tài cấp cơ sở, khuyến khích giảng viên làm chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở khi đủ điều kiện.
       Giảng viên đi thực tế với nhiều hình thức, như đi thực tế theo kế hoạch của các khoa mỗi năm đi 02 địa điểm ở các địa phương cơ sở, các doanh nghiệp, các sở, ban ngành. Giảng viên đi thực tế cùng học viên các lớp theo kế hoạch được quy định trong chương trình TCLLCT - HC, đi thực tế theo chuyên đề của cá nhân. Kết hợp đi thực tế khi được cử đi tập huấn, đi tham quan nghiên cứu ở nước ngoài theo phương châm xã hội hoá là chủ yếu.
         Năm là, tăng cường đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và của Nhà trường.
         Mở các lớp liên kết với các địa phương và các ban ngành trong tỉnh về đào tạo TCLLCT-HC, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng một số chức danh theo quy định.
        Đề nghị tỉnh tạo điều kiện để mở lớp theo dự án với nước ngoài như: chương trình cập nhật kiến thức quản lý hành chính công, chương trình hạnh phúc…
         Tạo điều kiện để giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức ở nước ngoài khi có điều kiện.
         Những kết quả đạt được năm 2018 là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cùng sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên Nhà trường, kế hoạch năm 2019 sẽ thực hiện thành công./.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây