TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Công tác phát triển đảng viên ở Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn

Th.S Dương Thị Châu Phụng
Khoa Dân vận

 
Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”(1). Vì vậy, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”(2). Đây chính là công tác để cho từng đảng viên tự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và là cơ sở để thu nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, loại bỏ những đảng viên bị thoái hoá ra khỏi Đảng. Có như vậy mới thường xuyên tăng thêm nguồn sinh lực và sức chiến đấu cho Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Nhà trường, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn luôn coi trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.  Đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay có 18 đoàn viên, trong đó 15 đoàn viên là đảng viên chiếm 83%; có 3 đoàn viên ưu tú đang trong quá trình bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng nói riêng luôn được Chi đoàn quan tâm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều đó được thể hiện cụ thể trong những công trình, phần việc và các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Trường Chính trị Lê Duẩn.
Trước hết, Chi đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, hoài bão, lý tưởng của Đảng cho đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, đoàn viên được tham gia các lớp cảm tình Đảng, bồi dưỡng chính trị, học nghị quyết… Từ năm 2014 đến nay đã có 9 đoàn viên học Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; năm 2015 có 4 đồng chí được học lớp cảm tình đảng. Ngoài ra, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết TW 4 khoá XII. Đảng bộ Nhà trường tổ chức buổi toạ đàm khoa học Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với chủ đề: “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị” và đã có nhiều bài tham luận mang ý nghĩa thiết thực. Ban Chấp hành Chi đoàn quán triệt tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó đã tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên thanh niên, góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên trong Nhà trường. 
Thứ hai, Chi đoàn chú trọng đến nhiệm vụ chính trị của Nhà trường là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Vì thế, Chi đoàn luôn động viên, khích lệ mỗi giảng viên, đoàn viên trẻ phải không ngừng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đoàn viên thanh niên đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người giảng viên theo quy chế của Học viện, của Nhà trường đã đề ra; luôn tự trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, tự học, tự nghiên cứu, học hỏi các thế hệ đi trước để ngày càng vững vàng trong công tác giảng dạy. Năm học 2016 – 2017, Chi đoàn đã có 2 đảng viên thi đỗ cao học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 1 đảng viên thi đỗ văn bằng II chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Chấp hành Chi đoàn quán triệt tăng cường thực hiện các buổi dự giờ, thăm lớp, các buổi sinh hoạt chuyên đề trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng chí, đồng nghiệp. Nhờ vậy chất lượng bài giảng của các đoàn viên, giảng viên trẻ ngày càng tiến bộ, có một số bài giảng được Hội đồng khoa học sư phạm của Nhà trường đánh giá cao. Trong đó, một số đoàn viên đã tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường và 1 đồng chí được chọn tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2017.  Bên cạnh đó, đoàn viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài Trang wed, trang Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường, viết bài cho các báo, tạp chí ở địa phương, tham gia đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Thông qua các hoạt động này, đoàn viên đã rèn luyện kỹ năng, gắn những vấn đề lý luận với thực tiễn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế từ cơ sở, trau dồi kiến thức để phục vụ tốt công tác đào tạo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thứ ba, Chi đoàn thường xuyên triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào hoạt động do Nhà trường và Đoàn khối tổ chức. Chi đoàn thực hiện đầy đủ các hoạt động tình nguyện như: chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, thắp hương và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ… Đặc biệt, Chi đoàn đã nhận đỡ đầu một em nhỏ mồ côi ở xã Cam Thủy, Huyện Cam Lộ, mỗi quý chu cấp thêm tiền học và tổ chức thăm hỏi, tặng quà kịp thời trong các dịp lễ, Tết. Chi đoàn đã nhận chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên nhà trường, thường xuyên lao động vệ sinh và chăm sóc cây cảnh; phối hợp với các lớp TC CT – HC trong và ngoài Nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao rất sôi nổi, tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa giảng viên và học viên. Đây chính là cơ hội, sân chơi cho các đoàn viên tham gia học hỏi, thể hiện năng lực, tính tiên phong và trách nhiệm của bản thân. Đồng thời đây là cơ sở cho Ban Chấp hành Chi đoàn phát hiện những nhân tố mới, những đoàn viên tích cực, ưu tú giới thiệu cho Đảng.
    Tuy vậy, so với yêu cầu của thực tiễn, công tác phát triển đảng viên ở Chi đoàn còn gặp một số hạn chế: chất lượng đảng viên trẻ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới; động cơ phấn đấu của một số đảng viên trẻ sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng vẫn chưa phát huy hết vai trò xung kích của người đoàn viên. Đoàn viên tham gia các phong trào hoạt động của Chi đoàn còn ít, chưa sôi nổi. Vì vậy, để Chi đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng viên trong Chi đoàn nói riêng, xin có một số kiến nghị, đề xuất sau:
Một là, Đảng uỷ Nhà trường cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ Chi đoàn thực hiện công tác giới thiệu, phát triển đảng viên. Thông qua các kỳ sinh hoạt, các cấp uỷ đảng kiểm tra, đôn đốc công tác giới thiệu những đoàn viên ưu tú, phân công đảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ đối với từng đoàn viên, đảng viên trẻ. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu kịp thời sơ kết, tổng kết, đảm bảo kết nạp đảng viên mới đúng quy trình; tạo mọi điều kiện về cả tinh thần cũng như vật chất để phong trào đoàn ngày càng có chất lượng tốt, công tác tạo nguồn phát triển Đảng ngày càng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng mỗi đoàn viên để kiến nghị lên cấp trên giải quyết phù hợp, kịp thời và đúng với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
 Hai là, Chi đoàn gắn công tác phát triển đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và củng cố, xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể; gắn công tác phát triển đảng viên với công tác không ngừng nâng cao công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đoàn viên. Các khâu của công tác phát triển Đảng viên đều hướng đến hai mục tiêu cơ bản là không ngừng tăng về số lượng và phải thực sự mạnh về chất lượng. Do đó, cùng với Đảng bộ Nhà trường, Chi đoàn cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, tập hợp đoàn viên thanh niên học nghị quyết, tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm. Chi đoàn cần không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho mỗi đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Nhà trường. Hàng tháng, Chi đoàn cần phải sinh hoạt định kỳ theo một số chuyên đề liên quan đến hoạt động chuyên môn như: phương pháp giảng dạy, phương pháp soạn giáo án, kỹ năng viết bài, kỹ năng giao tiếp… Để từ đó giúp đoàn viên, giảng viên trẻ ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
 Ba là, Chi đoàn Nhà trường thường xuyên phát động, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh niên hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn những cá nhân ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chi đoàn mạnh dạn giao cho đoàn viên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích do Nhà trường và Đoàn cấp trên giao như: các buổi giao lưu với lớp Trung cấp chính trị - hành chính CHND Lào; các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao; chăm sóc cây cảnh; vệ sinh khuôn viên Nhà trường; phong trào tình nguyện, viếng nghĩa trang liệt sĩ… Ban Chấp hành Chi đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, nêu gương để đánh giá đúng năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của từng đoàn viên; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá qua các phong trào để lựa chọn đúng thực chất những đoàn viên ưu tú xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
    Bốn là, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của Chi đoàn, Đảng uỷ Nhà trường, các đoàn viên ưu tú cần nổ lực hết mình, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy và nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Nhà trường. Thường xuyên trau dồi kiến thức, dự giờ, tập giảng, tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cơ sở. Đồng thời, đoàn viên thanh niên phải phát huy tính xung kích, tiên phong, sáng tạo, tham gia đầy đủ các hoạt động của Chi đoàn và Nhà trường đã đề ra. 
Phấn khởi với thành công của Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019 với khẩu hiệu hành động là: “Tuổi trẻ Trường Chính trị Lê Duẩn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tình nguyện vì sự phát triển của quê hương đất nước”. Cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Nhà trường; sự năng động, sáng tạo, đoàn kết và  quyết tâm cao của Ban Chấp hành Chi đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới Chi đoàn sẽ có những hoạt động thiết thực hơn nhằm phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ vào phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực sáng tạo trên con đường lập nghiệp và giữ nước góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.

1.Hồ Chí Minh toàn tập (2002), tập 10, NXB Chính trị quốc gia, HN, tr.467.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, HN, tr.205.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây